Koordynator w Dzielnicy Targówek - zmiany z 2020-02-03 18:25:03
Powrót do projektu

MIESZKANIE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZY WSPÓLNOTA - WARSZTAT EDUKACYJNY

Mieszkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej czy Wspólnota - warsztat edukacyjny

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lokalizacja - sale na Targówku np. biblioteka ul. Rembielińska 6 dom kultury itp.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
sale wyposażone w rzutnik lub tablicę multimedialną

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Warsztaty edukacyjne polegające na zaznajomieniu mieszkańców Targówka z zasadami działania spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, prawami członków oraz obowiązkami wynikającymi z członkostwa oraz innymi formami budownictwa mieszkaniowego np. mieszkania czynszowe.
Opis projektu:
Warsztaty edukacyjne polegające na zaznajomieniu mieszkańców Targówka z zasadami działania spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, prawami członków oraz obowiązkami wynikającymi z członkostwa oraz innymi formami budownictwa mieszkaniowego np. mieszkania czynszowe.

Program warsztatów obejmować będzie tematykę ogólną związaną z zasadami funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty mieszkaniowej oraz odpowiadać na pytania i wyjaśniać wątpliwości istotne dla mieszkańców zamieszkałych w tego typu budynkach. Projekt ma charakter edukacyjny i nie dotyczy funkcjonowania żadnej znanej spółdzielni mieszkaniowej ani wspólnoty. Proponowane Warsztaty Edukacyjne nie obejmują sfery komercyjnej ze względu na fakt, iż zarówno spółdzielnie mieszkaniowe jak i wspólnoty mieszkaniowe zostały powołane w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności, i nie są podmiotami komercyjnymi. Warsztat obejmować będzie zagadnienia tj. :

1. Historia spółdzielczości mieszkaniowej

2. Przyczyny powstawania wspólnot mieszkaniowych

3. Jakie są różnice pomiędzy spółdzielnią ,a wspólnotą mieszkaniową. Zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty

4. Jakie są prawa i obowiązki członka spółdzielni mieszkaniowej a jakie członka wspólnoty ( właściciela wyodrębnionego lokalu)

5. Na czym polega prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego

6. Czym jest statut w spółdzielni mieszkaniowej i jak powstaje

7. Jak są kalkulowane czynsze w spółdzielni, a jak we wspólnocie mieszkaniowej

8. Czym jest Walne Zgromadzenie członków w spółdzielni mieszkaniowej i wspólnocie oraz jakie są korzyści dla członków

9. Inne formy budownictwa mieszkaniowego tj TBS-y , mieszkania czynszowe, zadania ZGN-ówProjekt ogólnodostępny dla dorosłych w grupach maksymalnie do 20 osób

Zasady rekrutacji – ogłoszenie naboru przez styczeń 2021r , decyduje kolejność zgłoszeń , informacja poprzez Facebook, urzędy dzielnicy, plakaty na słupach ogłoszeniowych

Zajęcia odbywałyby się od lutego do maja w grupach np. raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od liczby zainteresowanych osób , jedno spotkanie ok. 90 minut , minimalna ilość spotkań w miesiącu dla jednej grupy - 4 , tj raz w tygodniu , maksymalna tj 3 grupy - raz w tygodniu tj 12 spotkań

Zajęcia w trybie seminaryjnym w tym kilka spotkań z osobą posiadającą wiedzę prawną,

Lokalizacja - sale na Targówku np. biblioteka, dom kultury itp. wyposażone w rzutnik lub tablicę multimedialną Materiały dla uczestników w formie elektronicznej na podane adresy mailowe.

Minimalny – 5.750 zł , wynagrodzenie wykładowcy – 90 minut -400 zł , koszt wynajmu Sali 3.000, zł , promocja ulotki , plakaty itp. – 350 zł.

maksymalny - 3 grupy - 19.550 zł
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt popularyzuje wiedzę o spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych. Pomaga pozyskać też wiedzę o TBS-ach i mieszkaniowym zasobie gminy. W ostatnich latach weszły w życie nowe przepisy dla członków spółdzielni mieszkaniowych oraz przepisy dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które objęły zarówno członków wspólnot mieszkaniowych jak i spółdzielni mieszkaniowych posiadających prawo własności lokalu mieszkalnego, a także nowe przepisy dotyczące mieszkaniowego zasobu gminy. Nowe przepisy spowodowały, że mieszkańcy wspólnot jak i spółdzielni mieszkaniowych mają bardzo dużo pytań i wątpliwości m.in. dotyczących dokonywanego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w jakiej wysokości ponoszone są opłaty , jakie prawa mają mieszkańcy, którzy nie zdecydowali się wnieść jednorazową dwudziestoletnią opłatę . Jakie są ich prawa i obowiązki z tytułu zostania członkiem spółdzielni na podstawie obowiązującej od 2017 r nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , a jakie ma najemca mieszkania czynszowego. Projekt ma charakter warsztatów edukacyjnych prowadzonych metodą seminaryjną, prowadzonych przez osoby posiadające pełną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym tematyką poruszaną na warsztatach. W trakcie warsztatów nie ma możliwości udzielania odpowiedzi na indywidualne pytania odnośnie funkcjonowania konkretnych spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot, oraz wysokości opłat dla konkretnych nieruchomości. Warsztaty pomagają pozyskać mieszkańcom wiedzę o wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, Pomagają integrować mieszkańców, tworzyć lokalne grupy wsparcia , przygotować mieszkańców do czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu członków.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • społeczeństwo
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
19 550,00 zł

Dokumenty

Załączniki