Koordynator w Dzielnicy Ochota - zmiany z 2020-06-19 15:19:01
Powrót do projektu

Poszerzenie parku Szczęśliwickiego poprzez wyburzenie nieużywanych szaletów

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Koniec ulicy Uspypiskowej przy Parku Szczęśliwickim.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działka nr 17 z obrębu 2-03-12

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Wyburzenie obskurnego, nieużywanego szaletu w parku Szczęśliwickim od strony ulicy Usypiskowej, posadzenie żywopłotu oddzielającego parking od tej części parku, jak i innej zieleni.
Opis projektu:
Park Szczęśliwicki jest piękny, ale czasami zatłoczony. Jeden z najbrzydszych budynków w parku to stare obskurne szalety od strony ul. Usypiskowej (przed basenem), które nie są otwarte od ponad 10 lat. Obecnie są podnajmowane za niewielką kwotę jako magazyn, ale umowa wygasa z końcem marca 2020. Sprawa to została zgłoszona władzom Ochoty. Najbardziej sensowną opcją jest wyburzenie tego magazynu i poszerzenie terenu parku.Jednocześnie w ramach tego projektu warto byłoby zasadzić żywopłot oddzielający parking. Stworzy to miły zakątek.Kosztorys:

- Wyburzenie i wywóz gruzu 23000 zł

- Zasadzenie zieleni, trawy i żywopłotu 16000 zł
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Stare szalety są nieużywane od ponad 10 lat i są nie do przystosowania tak, aby spełniały obecne normy. Ich obskurny charakter zniechęca do korzystania z tej części. Są obecnie wynajmowane przez Zakład Gospodarki Nieruchomości za 855 zł miesięcznie jako magazyn, co stanowi kiepskie wykorzystanie terenów zielonych.Wyburzenie ich uatrakcyjni tą okolicę parku, stworzy miły zakątek jak i zwiększy czynną powierzchnię biologiczną.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt 50 000:

- składowe kosztorysu rozbiórka wywóz i utylizacja szaletów koszt 30 000;

- nasadzenie zieleni i roboty towarzyszące 20 000.
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 39
50 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • zdjecie_ukosne.png
  • zdjecie.jpeg