Autor projektu - zmiany z 2016-01-11 15:59:16
Powrót do projektu

PLAC ZABAW DLA STARSZYCH DZIECI NA GOCŁAWIU ISKRA

status:


PROJEKT PRZEWIDUJE WYKONANIE PLACU ZABAW DLA DZIECI STARSZYCH.

W MIEJSCU ROZEBRANEGO W UBIEGŁYM ROKU BARAKU WYKONANIE SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI, USTAWIENIE KILKU URZĄDZEŃ DLA DZIECI STARSZYCH 2 LATARNI SOLARNYCH 2 ŁAWEK I KOSZA NA ŚMIECI

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.09647847712
szerokość geograficzna: 52.222570529758

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Al. Kumanieckiego-Brygady Pościgowej-korty tenisowe,

działka 13/6

obręb 30601

Istotne informacje o lokalizacji

teren po rozebranym w 2014 r. drewnianym sklepie


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

OGÓLNODOSTĘPNY


Pełny opis projektu

PLAC ZABAW DLA DZIECI STARSZYCH, TO MIEJSCE GDZIE DZIECI POWYŻEJ 6 R. ŻYCIA BĘDĄ MOGŁY SPĘDZAC CZAS I JEDNOCZEŚNIE ZDOBYWAC NOWE UMIEJĘTNOSCI DOSKONALE SIĘ BAWIĄC.

PROJEKT PRZEWIDUJE WYKONANIE PLACU ZABAW DLA DZIECI STARSZYCH.

W MIEJSCU ROZEBRANEGO W UBIEGŁYM ROKU BARAKU.

PO WYKONANU SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI, USTAWIENIU 4 METROWEJ WIEŻY NP. Z SERII LINEARIA ZE ZJAZDEM, USTAWIENIE KILKU URZĄDZEŃ DLA DZIECI STARSZYCH ZJAZDI LINOWEGO ORAZ ZESTAWU TRAMPOLIN STWORZONA ZOSTANIE PRZESTRZEŃ DLA MŁODZIEŻY.

KONIECZNE BĘDZIE USTAWIENIE 2 LATARNI SOLARNYCH, 2 ŁAWEK I KOSZA NA ŚMIECI.

NIEZBĘDNYM BĘDZIE RÓWNIEŻ WYRÓWNANIE POZIOMU TERENU W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE POZIOM ISTNIEJĄCEGO BOISKA JEST DUŻO WYŻSZY NIŻ OKOLICZNEGO GLINIASTEGO TERENU POWODUJE STOJĄCE UTRZYMUJĄCE SIĘ KILKA DNI PO DESZCZU KAŁUŻ.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

NIE MA ŻADNEJ OFERTY DLA AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASY DLA DZIECI W TYM WIEKU W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

sztuczna nawierzchnia 78 000 ZŁ

wieża zjazd

trampolina ZESTAW 3 250 zł

zjazd linowy 7 869,00 zł

ławki ogrodowe z oparciem szt 2 1 500 zł

kosze na śmieci szt 2 600 zł


Całkowity koszt projektu: 122 610,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

SPRZĄTANIE, BIEŻĄCE REMONTY


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki