Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2020-06-24 09:03:22
Powrót do projektu

DALSZA MODERNIZACJA tzw. "WOPRÓWKI" NAD JEZIORKIEM CZERNIAKOWSKIM

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Jeziorna 4 - dawna tzw. "woprówka"
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działka nr 2 Nr obrębu - 10520

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt dotyczy prac związanych z podniesieniem walorów estetycznych i użytkowych budynku i terenu po byłej bazie WOPR-u, tzw. "woprówki", który wszedł w skład utworzonego w roku 2017 Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów. Dalsza modernizacja w dużym stopniu zwiększy wartości użytkową samego budynku jak i terenu.
Opis projektu:
Jeziorko Czerniakowskie jest największym zbiornikiem wody stojącej w granicach Warszawy.

Jest ono starorzeczem Wisły, na którym utworzono rezerwat przyrody. Jest to miejsce z uroków którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy BEZ OGRANICZEŃ CZASOWYCH - JEST TO WIĘC PROJEKT OGÓLNODOSTĘPNY !

W południowej części Jeziorka od kilku już lat stał opuszczony budynek, po byłej bazie Warszawskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W związku z planami jak i podjętymi już działaniami związanymi z modernizacją tego miejsca przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Mokotów, proponuję przeprowadzenie dodatkowych prac związanych z modernizacja tego, tak szczególnego dla wszystkich mieszkańców miejsca.

PRZEWIDYWANY zakres prac do wykonania:

• Wykonanie dokumentacji projektowej (ok. 85 000,00 zł)

• Dostosowanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych tj. wykonanie podjazdu do budynku z poziomu chodnika oraz zjazdu wraz z barierkami

(ok. 70 000,00 zł)

• Wykonanie zaplecza sanitarnego dla uczestników programów edukacyjnych oraz korzystających z plaży (3 łazienki) (ok. 280 000,00 zł)

• Wymiana drzwi oraz remont elewacji i ocieplenie w budynku użyteczności publicznej tzw. "WOPRÓWKI" (ok. 95 000,00 zł)

• Przy wejściu głównym na teren OSiR-u. po lewej stronie od budynku wykonanie częściowego (na długość ok. 10/20 metrów) drewnianego "stylowego" ozdobnego płotu, a po prawej stronie budynku (tam gdzie są schody prowadzące nad Jeziorko) wykonanie "stylowej" drewnianej BRAMY. Na tych elementach mogą być zamontowane TABLICE INFORMACYJNE, które będą informować, że wchodzimy na teren REZERWATU PRZYRODY - "JEZIORKO CZERNIAKOWSKIE" (ok. 70 000,00 zł)
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Budynek po tzw. "WOPR-ówce" z uwagi na postępowanie sądowe ulegał stopniowej dewastacji.

Po przekazaniu terenu nad Jeziorkiem Czerniakowskim w administrowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji ulega on stopniowej rewitalizacji.

Remont elewacji, ocieplenie istniejącego budynku oraz wymiana w nim drzwi znacznie wpłynie na atrakcyjność tego miejsca.

Wykonanie zaplecza sanitarnego dla uczestników programów edukacyjnych oraz korzystających z plaży (3 łazienki) podniesie jakość świadczonych usług jak i sam komfort użytkowników.

Dostosowanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych spowoduje większą dostępność obiektu oraz otworzy nowe możliwości dla tej społeczności korzystającej z uroków Jeziorka Czerniakowskiego.

Zagospodarowanie, tej południowej części Jeziorka jest zgodne z ZAŁĄCZNIKIEM NR 5 DO ROZP. R.D.O.Ś z dnia 8 V 2012 r. (Lp.3, OBSZAR "1")

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Wykonanie dokumentacji projektowej (ok. 85 000,00 zł)

• Dostosowanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych tj. wykonanie podjazdu do budynku z poziomu chodnika oraz zjazdu wraz z barierkami

(ok. 70 000,00 zł)

• Wykonanie zaplecza sanitarnego dla uczestników programów edukacyjnych oraz korzystających z plaży (3 łazienki) (ok. 280 000,00 zł)

• Wymiana drzwi oraz remont elewacji i ocieplenie w budynku użyteczności publicznej tzw. "WOPRÓWKI" (ok. 95 000,00 zł)

• Przy wejściu głównym na teren OSiR-u. po lewej stronie od budynku wykonanie częściowego (na długość ok. 10/20 metrów) drewnianego "stylowego" ozdobnego płotu, a po prawej stronie budynku (tam gdzie są schody prowadzące nad Jeziorko) wykonanie "stylowej" drewnianej BRAMY. Na tych elementach mogą być zamontowane TABLICE INFORMACYJNE, które będą informować, że wchodzimy na teren REZERWATU PRZYRODY - "JEZIORKO CZERNIAKOWSKIE" (ok. 70 000,00 zł)
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
600 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki