Koordynator w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa - zmiany z 2020-08-10 14:42:27
Powrót do projektu

MIESZKANIE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZY WSPÓLNOTA - WARSZTAT EDUKACYJNY

status: ZgłoszonyOceniony negatywnie


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lokalizacja - sale w Warszawie np. biblioteka, dom kultury itp. w Śródmieściu, Praga-Południe, Praga Północ, Mokotów, Ochota, Wola, Żoliborz, Bielany, Ursynów, Targówek
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
sale powinny być wyposażone w rzutnik lub tablicę multimedialną

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Warsztaty edukacyjne polegające na zaznajomieniu mieszkańców Warszawy z zasadami działania spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, prawami członków oraz obowiązkami wynikającymi z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej i jako właściciela wyodrębnionego lokalu mieszkalnego będącego członkiem wspólnoty mieszkaniowej. .
Opis projektu:
Program warsztatów obejmować będzie tematykę ogólną związaną z zasadami funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty mieszkaniowej oraz odpowiadać na pytania i wyjaśniać wątpliwości istotne dla mieszkańców zamieszkałych w tego typu budynkach. Projekt ma charakter edukacyjny i nie dotyczy funkcjonowania żadnej znanej spółdzielni mieszkaniowej ani wspólnoty. Proponowane Warsztaty Edukacyjne nie obejmują sfery komercyjnej ze względu na fakt, iż zarówno spółdzielnie mieszkaniowe jak i wspólnoty mieszkaniowe zostały powołane w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności, i nie są podmiotami komercyjnymi. Warsztat obejmować będzie zagadnienia tj. :

1. Historia spółdzielczości mieszkaniowej

2. Przyczyny powstawania wspólnot mieszkaniowych

3. Jakie są różnice pomiędzy spółdzielnią ,a wspólnotą mieszkaniową. Zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty

4. Jakie są prawa i obowiązki członka spółdzielni mieszkaniowej a jakie członka wspólnoty ( właściciela wyodrębnionego lokalu)

5. Na czym polega prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego

6. Czym jest księga wieczysta dla lokalu mieszkalnego

7. Czym jest statut w spółdzielni mieszkaniowej i jak powstaje

8. Jak są kalkulowane czynsze w spółdzielni, a jak we wspólnocie mieszkaniowej

9. Czym jest Walne Zgromadzenie członków w spółdzielni mieszkaniowej i wspólnocie oraz jakie są korzyści dla członków

Projekt ogólnodostępny dla dorosłych w grupach maksymalnie do 20 osób

Zasady rekrutacji – ogłoszenie naboru przez styczeń 2021r , decyduje kolejność zgłoszeń , informacja poprzez Facebook, urzędy dzielnicy, plakaty na słupach ogłoszeniowych

Zajęcia odbywałyby się od lutego do maja w grupach np. raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od liczby zainteresowanych osób , jedno spotkanie ok. 90 minut , minimalna ilość spotkań w miesiącu dla jednej grupy - 4 , tj raz w tygodniu , maksymalna ilość grup w jednej dzielnicy to 3 grupy - raz w tygodniu tj 12 spotkań

Zajęcia w trybie seminaryjnym w tym kilka spotkań z osobą posiadającą wiedzę prawną,

Lokalizacja - sale w Warszawie np. biblioteka, dom kultury itp. wyposażone w rzutnik lub tablicę multimedialną. Materiały dla uczestników w formie elektronicznej na podany adres mailowy.Koszt 1 spotkania tj 90 minut – wynagrodzenie wykładowcy - 400 zł – koszt wynajmu sal – 30.000 zł , promocja ( plakaty ulotki, itp.- 3.500 zł )

105. 500 zł - minimalny , maksymalny – 288.000 zł

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt popularyzuje wiedzę o spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych. Pomaga pozyskać wiedzę o nowych przepisach dotyczących np. małych wspólnot mieszkaniowych, dużych wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

W ostatnich latach weszły w życie nowe przepisy dla członków spółdzielni mieszkaniowych oraz przepisy dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które objęły zarówno członków wspólnot mieszkaniowych jak i spółdzielni mieszkaniowych posiadających prawo własności lokalu mieszkalnego. Nowe przepisy spowodowały, że mieszkańcy wspólnot jak i spółdzielni mieszkaniowych mają bardzo dużo pytań i wątpliwości m.in. dotyczących dokonywanego już procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w jakiej wysokości ponoszone są opłaty , jakie prawa mają mieszkańcy, którzy nie zdecydowali się wnieść jednorazowej dwudziestoletniej opłaty . Jakie są ich prawa i obowiązki z tytułu zostania członkiem spółdzielni na podstawie obowiązującej od 2017 r nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , a właściciela lokalu wyodrębnionego. Projekt ma charakter warsztatów edukacyjnych prowadzonych metodą seminaryjną, prowadzonych przez osoby posiadające pełną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym tematyką poruszaną na warsztatach. W trakcie warsztatów nie ma możliwości udzielania odpowiedzi na indywidualne pytania odnośnie funkcjonowania konkretnych spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot, oraz wysokości opłat dla konkretnych nieruchomości., Pomagają integrować mieszkańców, tworzyć lokalne grupy wsparcia , przygotować mieszkańców do czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu członków.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • społeczeństwo
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Oszacowany koszt tj. 1 dzień w tygodniu (sala 900 zł, wykładowca 5800 zł) 4 x w miesiącu przez 4 miesiące, co daje koszt ok. 107 200 zł dla jednej dzielnicy, to 10 dzielnic x 107 200 daje łączny koszt 1 072 000 zł, dodatkowo ok. 1 500 zł – przygotowanie projektu plakatu i druk plakatów.
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 288 000
1 073 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki