Koordynator w Dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2020-06-23 14:03:08
Powrót do projektu

Nowy plac Wilsona - warsztaty dla mieszkańców

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Plac Wilsona
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Wspólne zaplanowanie przyszłości placu Wilsona - warsztaty metodą charette
Opis projektu:
Projekt przewiduje przeprowadzenie warsztatów metodą charette dot. placu Wilsona. Metoda ta obejmuje szereg moderowanych spotkań, trwających w sumie kilka tygodni, przeznaczonych dla użytkowników placu oraz interesariuszy zaangażowanych w proces rewitalizacji (architekci, urzędnicy, działacze społeczni, mieszkańcy, przedstawiciele miasta).
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Plac Wilsona jest centralnym placem Żoliborza, przy którym zlokalizowane są liczne przystanki komunikacji miejskiej (metro, tramwaj, autobus), punkty usługowe (m.in. piekarnia, kino, sklepy, restauracje i banki) oraz popularny park. Stanowi on także historyczne centrum dzielnicy. Jednocześnie z punktu widzenia organizacji ruchu tworzy on skomplikowane skrzyżowanie, składające się z pięciu wlotów drogowych, trzech tramwajowych oraz pięciu przejść dla pieszych. Sytuację dodatkowo komplikuje także jednokierunkowa jezdnia przeprowadzona przez wyspę centralną.

Organizacja ruchu na placu przewiduje sygnalizację świetlną dla wszystkich wlotów i kierunków. Jednak z uwagi na poziom skomplikowania, od lat nie udaje się znaleźć optymalnego programu sygnalizacji świetlnej, który pogodziłby interesy różnych uczestników ruchu na placu. Czasy oczekiwania na sygnał zielony zarówno dla pieszych, jak i dla kierowców, potrafią być irytująco długie, a oczekiwanie na sygnał zielony przy braku ruchu poprzecznego jest częstą sytuacją. Kolejnym problemem jest zmienna i często nieintuicyjna liczba pasów ruchu na placu. Jeszcze innym problemem jest także niezagospodarowana, duża wyspa centralna placu, kiedyś dostępna dla pieszych, dziś leżąca odłogiem, bez żadnej korzyści dla mieszkańców.

Organizacja przestrzeni placu wymaga zmian i rewitalizacji. Jednak z uwagi na duży poziom komplikacji układu drogowego, a także wykorzystanie placu przez licznych, różnorodnych użytkowników, nagromadzenie na nim celów podróży, wielość funkcji, które spełnia, oraz – co równie ważne – jego historyczny charakter, rewitalizacja wymaga niewątpliwie wypracowania koncepcji godnej tego miejsca, uwzględniającej wszystkie powyżej wymienione czynniki oraz potrzeby użytkowników.

Dlatego projekt przewiduje organizację warsztatów charette w celu wypracowania takiej koncepcji. Metoda ta opiera się na zebraniu w jednym miejscu osób reprezentujących różne środowiska oraz będących specjalistami w różnych dziedzinach (np. prawnicy, architekci, urzędnicy, działacze społeczni, mieszkańcy) oraz zaproszeniu ich do wspólnej dyskusji prowadzonej przez moderatora. Pozwala ona na zebranie praktycznych pomysłów oraz przedstawienie różnych punktów widzenia, a także na współpracę środowisk zazwyczaj nie działających wspólnie. Każdy z uczestników ma okazję do zaprezentowania swoich potrzeb oraz do poznania potrzeb pozostałych osób. Czas trwania obejmuje okres od kilku dni do kilku tygodni.

W efekcie takich warsztatów zostały wypracowane konkretne wytyczne dla nowej organizacji przestrzeni dla pl. Wilsona. Dotychczas w Warszawie takie warsztaty zostały przeprowadzone dla Pola Mokotowskiego i pl. Powstańców Warszawy.

Dzięki uczestnictwu w warsztatach mieszkańcy będą mieli okazję lepiej poznać historię i stan obecny placu Wilsona, a także zastanowić się, jak powinna wyglądać przestrzeń wspólna centralnego miejsca dzielnicy. Wpłynie to pozytywnie na więzi sąsiedzkie i znajomość swojej "małej ojczyzny".

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
80000 zł - przeprowadzenie warsztatów, zaproszenie ekspertów, promocja, moderatorzy
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
80 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki