Wydział Kultury dla Dzielnicy Wola - zmiany z 2020-04-21 23:03:05
Powrót do projektu

Zwiększenie dostępności Bibliotek Publicznych dla mieszkańców - książkomaty.wrzutomaty

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: Lokalizację Biblotek Publicznych na Woli: - ul. Wolska 75 - skrzynka oddawcza -
Skrzynki oddawcze zostaną zainstalowane w najbliższym położeniu wejścia do bibliotek tj:

Biblioteka nr 82 – ul. Redutowa 48 (działka ewidencyjna nr 131 z obrębu 0-07-03)

Biblioteka nr 106 – ul. Twarda 64 - skrzynka oddawcza - ul. Ordona 12f - książkomat - ul. Bielskiego 3 - skrzynka oddawcza - ul. Chłodna 11 - skrzynka oddawcza - al. Solidarności 90 - książkomat - ul. Staszica 5 - skrzynka oddawcza - ul. Redutowa 48 - skrzynka oddawcza - ul. Żytnia 64 - skrzynka oddawcza - ul. Chłodna 11 - skrzynka oddawcza - ul. Nowolipie 20 - skrzynka oddawcza - ul. Ciołka 20 - książkomat - ul. Młynarska 35A - książkomat(działka ewidencyjna nr 83/7 z obrębu 6-01-07)

Biblioteka nr 13 – ul. Staszica 5a (działka ewidencyjna nr 72 z obrębu 6-03-19)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
W pobliżu bibliotek - w miarę możliwości wokół ich przestrzeni

Dane projektu

Skrócony opis projektu: Proponuję
Proponujemy ustawienie książkomatów wrzutomatów umożliwiających wypożyczenie i zwrot książek przy głównych 3 oddziałach bibliotek na Woli: - Solidarności - Młynarska - Ordona (Odolanka) - Ciołka Oraz ustawienie przy pozostałych bibliotekach skrzynek umożliwiających zwroty

Biblioteka nr 82 – ul. Redutowa 48

Biblioteka nr 106 – ul. Twarda 64

Biblioteka nr 13 – ul. Staszica 5a

Ustawienie przy wybranych bibliotekach skrzynek umożliwi mieszkańcom bezpłatny zwrot książek poza godzinami otwarcia.

Opis projektu:
Projekt zakłada utworzenie książkomatów przy 4 oddziałach Wolskich bibliotek, oraz skrzynek oddawczych przy pozostałych oddziałachustawienie zewnętrznych wrzutomatów do zwrotu wypożyczonych książek, które byłyby czynne całą dobę 24/7. To prosty, wygodny i samodzielny sposób na oddanie książek poza godzinami pracy bibliotek.Koszty projektu to: 4*80 000 zł - koszt ksziążkomatów 10* 13 500 zł - koszt skrzynek oddawczych (przykładowa na zdjęciach w załączniku) 15 000 zł - koszt przystosowania systemów informatycznych do książkomatów, koszty dodatkowe

Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do posadowienia skrzyń, uzyskanie niezbędnych prawem zgód itp. – 8 000 zł;

Trezor biblioteczny z wózkiem z uchylnym dnem wraz z transportem i montażem – 3*25 000 zł = 75 000 zł;

Projekt grafiki do oznakowania skrzyń, druk grafiki i montaż – 3 500 zł;

Łączny koszt całego projektu to 86 500 zł.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt jest warty realizacji z powodu możliwości znacznego zwiększenia dostępności bibliotek dla mieszkańców. Część filii jest otwierana w kratkę, raz rano, raz popołudniu, a proponowane rozwiązania pozwolą oddawać książki poza godzinami otwarcia. W przypadku bibliotek z książkomatami, możliwe będzie również wypożyczanie książek poza godzinami ich otwarcia, co osobom z różnymi godzinami pracy czy nauki otworzy drogę do szerszego korzystania z bibliotek.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • Wszyscy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do posadowienia skrzyń, uzyskanie niezbędnych prawem zgód itp. – 8 000 zł;

Trezor biblioteczny z wózkiem z uchylnym dnem wraz z transportem i montażem – 3 x 25 000 zł = 75 000 zł;

Projekt grafiki do oznakowania skrzyń, druk grafiki i montaż – 3 500 zł;

RAZEM: 86 500 zł.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 460 000
86 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • 83833990_2596174127285932_1539630460039069696_n.jpg
  • 83641346_167960177790469_3003453046496690176_n.jpg