Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2016-01-21 12:25:35
Powrót do projektu

OTWÓRZ SIĘ NA SZTUKĘ

status:


Projekt ma na celu dofinansowanie zajęć plastycznych organizowanych w Bibliotece.

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Księdza Juliana Chrościckiego 2

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Biblioteka jest instytucją ogólnodostępną, świadczącą bezpłatne usługi szerokiemu gronu użytkowników

w różnym wieku, a godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do ich potrzeb.


Pełny opis projektu

Jedną z form działalności Biblioteki są zajęcia plastyczne organizowane dla dzieci ze szkół, przedszkoli oraz innych zainteresowanych zarówno jako samodzielne warsztaty manualne jak i towarzyszące innym działaniom takim jak spotkania w Klubie Malucha „Brzdąc” „Spotkania z bajką”, „Lato i zima w Bibliotece”, lekcje biblioteczne lub wycieczki do Biblioteki.

Dzięki stosowaniu różnych technik plastycznych i różnorodności dostępnych materiałów, zajęcia prowadzone są w ten sposób, aby każde dziecko miało możliwość indywidualnego, i co ważne, swobodnego wypowiadania się oraz tworzenia.

Biblioteczne zajęcia plastyczne pozytywnie wpływają na prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka, sprzyjają redukowaniu napięć emocjonalnych, dają dużo swobody, a jednocześnie wiele radości i satysfakcji, rozbudzają wyobraźnię, wrażliwość estetyczną i zainteresowanie sztuką.

Sposób prowadzenia zajęć skłania uczestników do kreatywnego myślenia, samodzielnej twórczości i działania, co szczególnie ważne jest w przypadku dzieci z różnymi dysfunkcjami, którym czasami bardzo trudno jest mówić otwarcie o własnych odczuciach.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dofinansowanie zajęć plastycznych prowadzonych w Bibliotece pozwoli m. in. na uatrakcyjnienie oferty skierowanej do użytkowników, na ciekawsze spędzenie wolnego czasu zarówno dzieci jak i ich rodziców lub opiekunów, którzy chętnie uczestniczą we wspólnych działaniach. Udzielona pomoc finansowa to zwiększenie liczby zajęć, które mają pozytywny wpływ na rozwój intelektualny i manualny uczestniczących w nich dzieci. Zajęcia te to również nauka współdziałania w grupie i pomagania sobie nawzajem, czerpania radości z tworzenia i aktywności plastycznej a także inspiracja do wspólnego działania dorosłych i dzieci, zaś różnorodność stosowanych technik pracy pozwoli każdemu dziecku odnaleźć coś dla siebie i poczuć, że jest twórcą.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup materiałów plastycznych takich jak: bloki rysunkowe i techniczne, papier kolorowy, brystole, farby akrylowe, plakatowe, tektura falista, filc, papiery dekoracyjne, nożyczki, plastelina, modelina, artykuły dekoracyjne, dodatki (np. piórka, ruchome oczka, cekiny, wstążki), kleje introligatorskie, kleje w sztyfcie

i inne.


Całkowity koszt projektu: 3 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki