Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2020-06-15 11:03:01
Powrót do projektu

Zielona "STARA GÓRCZEWSKA" - rewitalizacja pasów zieleni na odcinku ulicy Górczewska (stara) .

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
działki o numerze 122/2,122/3,122/4,122,6,122/21 oraz działka numer obrębu 61104 , numer działki 160. numerach 122/4,122/6,122/19, 122/20, 122/21 i 122/22 z obrębu 61104
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
odcinek ulicy starej Górczewskiej począwszy od ulicy Siodlarskiej do Kluczborskiej po obydwu stronach ulicy

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt polega na rewitalizacji istniejącej zieleni na długości ulicy Górczewskiej począwszy od ulicy Siodlarskiej do ulicy SzlifierskiejKluczborskiej. Wykarczowanie starych, przerośniętych krzewów i dziko rosnących drzewek a w ich miejsce posadzenie nowych, posianie trawy w miejscach gdzie jest to wymagane. Zagospodarowanie stałego przedeptu.
Opis projektu:
Rewitalizacja istniejących przyulicznych pasów zieleni na długości około 400 m wzdłuż ulicy Górczewskiej (jest to stary odcinek ulicy) ciągnący się od ulicy Siodlarskiej do ulicy SzlifierskiejKluczborskiej.

Obecnie po obydwu stronach ulicy pasy "zieleni" są bardzo zaniedbane a rosnące tam dziko krzewy nie wpływają na estetykę otoczenia. Zasłaniają widoczność, ograniczają dostęp do światła na chodniku. Miejsca w których jest trawnik są zniszczone, zdewastowane, rozjeżdżone przez bezprawnie parkujące samochody. Dziko rosnące krzaki stanowią kosz na śmieci dla osób wyrzucających butelki po alkoholu. Jest to droga prowadząca na licznie zamieszkałe osiedle. Uczęszcząja nia Uczęszczają nią dzieci do/ze szkoły oraz pozostali mieszkańcy osiedla (najkrótsza droga do domu).

W ramach projektu należałoby wykonać projekt zieleni, na podstawie którego zostanie posiana trawa, posadzone krzewy czy drzewa ozdobne, które mogą rosnąc wzdłuż przyulicznych pasów zieleni. Należy również przewidzieć kosze na śmieci. Na działce obręb 61104 działka 160 jest przedept, który służy wszystkim pieszym jako przejście docelowe dlatego należy zagospodarować ten teren na ładnie zagospodarowany i celowy chodnik (zdjęcie zagospodarowanego przedeptu stanowi załącznik do projektu jako przykładowy pomysł) . Na wskazanym odcinku drogi znajduje się również przejście dla pieszych, które jest umiejscowione na zakręcie drogi. Wskazane byłoby odmalowanie pasów na widoczne i dla pieszych i poruszających się samochodami oraz doświetlenie przejścia i postawienie koszy na śmieci.Przewidywane koszty projektu:

1. wykonanie dokumentacji na rewitalizację zieleni - 1020.000,00 zł.

2. posianie trawy - 815.000,00 zł.

3. posadzenie krzewów, żywopłotów i drzewek - 1522.000,00 zł.

4. zagospodarowanie przedeptu - 5.000,00 zł. 5. postawie koszy na śmieci - 5 szt. - 17.500,00 zł. 6. doświetlenie przejścia dla pieszych - 30.000,00 zł. 7

5. prace ogrodnicze polegające na wykarczowaniu starych krzewów - 5.000,00 zł.

6. koszty projektu mogą ulec zmianie po przygotowaniu projektu. oznakowanie w terenie projektu - 1.000,00 zł.Łączny koszt: 80.500,00 zł

Mieszkańcy mogą korzystać z projektu całodobowo. Projekt nie wymaga określania zasad ogólnodostępności ani zasad rekrutacji.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt powinien być zrealizowany ponieważ wpłynie pozytywnie na otaczające otoczenie. Poza aspektami estetycznymi wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców poprzez doświetlenie przejścia dla pieszychna poprawę estetyki otoczenia. Postawienie koszy na śmieci wpłynie pozytywnie na porządek tego odcinka drogi. Stare, dziko rosnące rośliny zostaną wykarczowane, trawniki zagospodarowane i poprawi się estetyka coraz bardziej rozbudowywującego się osiedla. Zamiast krajobrazu smutnego, brzydkiego i zaniedbanego mieszkańcy będą mogli korzystać z przyjemnego, ładnego i zadbanego terenu. Przestrzeń publiczna ulegnie poprawie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • wszyscy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. wykonanie dokumentacji na rewitalizację zieleni - 20.000,00 zł.

2. posianie trawy - 15.000,00 zł.

3. posadzenie krzewów, żywopłotów i drzewek - 22.000,00 zł.

4. postawie koszy na śmieci - 5 szt. - 17.500,00 zł.

5. prace ogrodnicze polegające na wykarczowaniu starych krzewów - 5.000,00 zł.

6. oznakowanie w terenie projektu - 1.000,00 zł.

Łączny koszt: 80.500,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 90
80 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • przykładowy_przedept.jpg