Koordynator w Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2020-08-13 15:14:40
Powrót do projektu

Zielona "STARA GÓRCZEWSKAStara Górczewska" - rewitalizacja pasów zieleni na odcinku ulicy Górczewska (stara) .

status: Dopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
działki o numerach 122/4,122/6,122/19, 122/20, 122/21 i 122/22 z obrębu 61104
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
odcinek ulicy starej Górczewskiej począwszy od ulicy Siodlarskiej do Kluczborskiej po obydwu stronach ulicy

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt polega na rewitalizacji istniejącej zieleni na długości ulicy Górczewskiej począwszy od ulicy Siodlarskiej do ulicy Kluczborskiej. Wykarczowanie starych, przerośniętych krzewów i dziko rosnących drzewek a w ich miejsce posadzenie nowych, posianie trawy w miejscach gdzie jest to wymagane.
Opis projektu:
Rewitalizacja istniejących przyulicznych pasów zieleni na długości około 400 m wzdłuż ulicy Górczewskiej (jest to stary odcinek ulicy) ciągnący się od ulicy Siodlarskiej do ulicy Kluczborskiej.

Obecnie po obydwu stronach ulicy pasy "zieleni" są bardzo zaniedbane a rosnące tam dziko krzewy nie wpływają na estetykę otoczenia. Zasłaniają widoczność, ograniczają dostęp do światła na chodniku. Miejsca w których jest trawnik są zniszczone, zdewastowane, rozjeżdżone przez bezprawnie parkujące samochody. Dziko rosnące krzaki stanowią kosz na śmieci dla osób wyrzucających butelki po alkoholu. Jest to droga prowadząca na licznie zamieszkałe osiedle. Uczęszczają nią dzieci do/ze szkoły oraz pozostali mieszkańcy osiedla (najkrótsza droga do domu).

W ramach projektu należałoby wykonać projekt zieleni, na podstawie którego zostanie posiana trawa, posadzone krzewy czy drzewa ozdobne, które mogą rosnąc wzdłuż przyulicznych pasów zieleni. Należy również przewidzieć kosze na śmieci.Przewidywane koszty projektu:

1. wykonanie dokumentacji na rewitalizację zieleni - 20.000,00 zł.

2. posianie trawy - 15.000,00 zł.

3. posadzenie krzewów, żywopłotów i drzewek - 22.000,00 zł.

4. postawie koszy na śmieci - 5 szt. - 17.500,00 zł.

5. prace ogrodnicze polegające na wykarczowaniu starych krzewów - 5.000,00 zł.

6. oznakowanie w terenie projektu - 1.000,00 zł.Łączny koszt: 80.500,00 zł

Mieszkańcy mogą korzystać z projektu całodobowo. Projekt nie wymaga określania zasad ogólnodostępności ani zasad rekrutacji.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt powinien być zrealizowany ponieważ wpłynie na poprawę estetyki otoczenia. Postawienie koszy na śmieci wpłynie pozytywnie na porządek tego odcinka drogi. Stare, dziko rosnące rośliny zostaną wykarczowane, trawniki zagospodarowane i poprawi się estetyka coraz bardziej rozbudowywującego się osiedla. Zamiast krajobrazu smutnego, brzydkiego i zaniedbanego mieszkańcy będą mogli korzystać z przyjemnego, ładnego i zadbanego terenu. Przestrzeń publiczna ulegnie poprawie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • wszyscy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. wykonanie dokumentacji na rewitalizację zieleni - 20.000,00 zł.

2. posianie trawy - 15.000,00 zł.

3. posadzenie krzewów, żywopłotów i drzewek - 22.000,00 zł.

4. postawie koszy na śmieci - 5 szt. - 17.500,00 zł.

5. prace ogrodnicze polegające na wykarczowaniu starych krzewów - 5.000,00 zł.

6. oznakowanie w terenie projektu - 1.000,00 zł.

Łączny koszt: 80.500,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
80 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki