Koordynator w Dzielnicy Rembertów - zmiany z 2020-02-05 13:28:05
Powrót do projektu

Spotkania teatralne na Wygodzie

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Sala Koncertowa w Zespole Szkół nr 74 w Warszawie, ul. Niepołomicka 26.

Scena plenerowa w Domu Kultury "Wygoda", ul. Koniecpolska 14
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Obiekty wyposażone w sceny umożliwiające organizację spektakli.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Organizacja spektakli teatralnych na Sali koncertowej w Zespole Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 oraz na scenie plenerowej Domu Kultury "Wygoda" przy ul. Koniecpolskiej 14. W ramach projektu zostanie zorganizowanych 6 spektakli, po 3 na każdym obiekcie.
Opis projektu:
Organizacja spektakli teatralnych na Sali koncertowej w Zespole Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 oraz na scenie plenerowej Domu Kultury "Wygoda" przy ul. Koniecpolskiej 14. W ramach projektu zostanie zorganizowanych 6 spektali, po 3 na każdym obiekcie.

Projekt zakłada organizację występów grup teatralnych - spektakli o różnej formie i stylistyce np. komedia, tragedia, dramat, monolog, bajka.

Spektakle na Sali Koncertowej szkoły będą biletowane z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. 1/3 biletów (ok 50 jednoosobowych wejściówek) będzie dostępna w sekretariacie Szkoły. Pozostałe wejściówki będą wydawane poprzez Wydział Obsługi Mieszkańców Dzielnicy Rembertów.

Spektakle na scenie plenerowej Domu Kultury nie będą biletowane. W ramach organizacji spektakli na terenie Domu Kultury niezbędne jest zapewnienie napojów (np. butelkowana woda).O ile będzie to możliwe zostaną zakupione płyty DVD z nagraniami każdego ze spektakli zostw liczbie 15 sztuk i przekazane do wypożyczania w Bibliotece dzielnicowej oraz jej Wypożyczalniach, a także przekazane wszystkim Szkołom i Przedszkolom Dzielnicy w celu odtwarzania uczniom i przedszkolakom nieodpłatnie w ramach zajęć . Wypożyczenia i odtwarzanie dzieciom i młodzieży ma na celu szerzenie kultury wśród najmłodszych mieszkańców Dzielnicy.W ramach projektu możliwe jest zakupienie urządzeń do nagłośnienia (mikrofony, głośniki itp.), dla każdego z obiektów odrębnie. Jeśli środki te nie zostaną wykorzystane zwiększy się pula środków na realizację koncertów np. zwiększenie wynagrodzeń artystów). 2x4.500 złŚredni koszt jednego koncertu:

- występ artysty 4.250 zł

- wydruk biletów i materiałów promocyjnych - 500 zł

- sprzątanie o spektaklach - 250 zł

- przygotowanie sceny - 250 zł

- zakup płyt - 750 zł
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Szerzenie kultury wśród mieszkańców, od najmłodszych po seniorów umacnia więzi lokalne, buduje poczucie wartości, pomaga w rozwoju osobistym mieszkańców.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
45 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki