Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2020-01-29 14:53:29
Powrót do projektu

Uczymy i umiemy ratować

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Rejon ulicy Ryżowa: Przedszkole 419 lub Dzielnicowy Dom Kultury - miejsca, które znają mieszkańcy Dzielnicy, do których łatwo jest dotrzeć.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokalizacja realizacji projektu może być wybrana na podstawie konkursu jednostek należących do Dzielnicy Włochy: szkoły, przedszkola, domy kultury. Ważne jest to, że należy do takiego konkursu zaprosić wszystkie jednostki z rejonu - biorąc pod uwagę możliwość dojazdu uczestników - komunikacja miejska, być może zaparkowania samochodów itd. Należy również zwrócić uwagę na miejsce odbywania się takich zajęć. To także przestrzeń i bezpieczeństwo uczestników. Sala gimnastyczna lub inne sale - pomieszczenia dostosowane do tego typu ćwiczenia. Istotne, by wybrany podmiot mógł zagwarantować ćwiczącym dostęp do sanitariatów, miejsca do przebrania się.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Nauka pierwszej pomocy dla mieszkańców Dzielnicy Włochy
Opis projektu:
Nauka pierwszej pomocy - szkolenia dla mieszkańców Dzielnicy Włochy, dostępne dla każdego po wcześniejszym zgłoszeniu się - zapisaniu na listę. Szkolenia, które odbywają się w soboty, w godzinach 10:00 - 16:00 w miejscu, do którego łatwo dojechać. Grupa uczestników na jednorazowym szkoleniu nie większa jak 20 osób. 30 tygodni szkoleniowych to daje około 800 osób posiadających umiejętności ratowania życia. Rekrutacja odbywałaby się z uczestnictwem Urzędu Dzielnicy Włochy, portalu WWW - z możliwością zapisania oraz potwierdzenia uczestnictwa.Kurs pierwszej pomocy realizowany z zasadami:

- reklama we wszystkich możliwych miejscach - dostępnych dla mieszkańców Dzielnicy, biuletyn "Moja Dzielnica Włochy"

- reklama w mediach elektronicznych: strony WWW Urzędu, portale społecznościowe inne strony WWW

- kadra: instruktorzy posiadający kwalifikacje (najlepiej międzynarodowe) i doświadczenie w realizacji tego typu zadań np. przy współpracy z jednostkami samorządu, posiadający referencje, mogący udokumentować dotychczasowe doświadczenia i sukcesy w realizacji takich zadań / minimum 2 instruktorów

- kadra: WAŻNE! zweryfikowana przez organizację zrzeszającą tego typu instruktorów np: EFR

- zapisy ćwiczących realizowane w jednym miejscu - na stronach WWW Urzędu Dzielnicy lub instruktora prowadzącego

- uczestnicy wypełniają odpowiednie dokumenty: zgłoszenie wraz z odpowiednią adnotacją dotyczącą ochrony danych osobowych i ich przetwarzania.

- realizujący szkolenie instruktorzy powinni posiadać odpowiednią ilość sprzętu specjalistycznego do realizacji szkoleń: minimum 6 fantomów i 4 defibrylatory

- każde zajęcia udokumentowane materiałem zdjęciowym publikowanym w mediach elektronicznych: strony WWW, portale społecznościowe, strony WWW - reprezentujące pracę instruktorów i postępu ćwiczących

- raz w miesiącu informacja w Biuletynie Dzielnicy: tekst + zdjęcia

- na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują dyplomy udziałuPrzedmiotowe szkolenie powinno obejmować poniższy program szkolenia:1. zasady bezpieczeństwa, aspekty psychologiczne związane z niesieniem pomocy;

2. profilaktyka zakażeń podczas działań ratunkowych;

3. organizacja i wzywanie pogotowia, numery alarmowe;

4. ocena funkcji życiowych – podejście do poszkodowanej osoby, zbadanie jakiej pomocy potrzebuje, ocena przytomności, oddechu;

5. postępowanie z osobą nieprzytomną - algorytm działania BLS (Basic Life Support), podstawowe zabiegi ratujące życie, czyli krok po kroku co robić przy zatrzymaniu oddechu;

6. resuscytacja (reanimacja) dorosłych – CPR (Cardio-Pulmonary Resuscitation);

7. badanie urazowe poszkodowanego wg standardów EFR;

8. zapewnienie poszkodowanemu komfortu termicznego;

9. skuteczna reakcja na masywne krwotoki, współczesne sposoby opatrywania;

10. postępowanie w urazach kończyn, głowy, klatki piersiowej;

11. postępowanie w oparzeniach termicznych;

12. postępowanie w porażeniu prądem;

13. kompletowanie apteczki pierwszej pomocy;

14. planowanie akcji i podział zadań w czasie wypadku;

15. użycie automatycznego defibrylatora – AED (Automated External Defibrillation);

16. resuscytacja (reanimacja) dorosłych i dzieci – CPR (Cardio-Pulmonary Resuscitation);

17. zabezpieczanie urazów kręgosłupa.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Jak wskazują wszystkie dane, świadomość i umiejętność ratowania życia nadal jest na (średnim poziomie). O ile młodzież z racji poznawania tego tematu w szkole jest przygotowana na sytuacje skrajne na poziomie podstawowym, okazuje się, że to właśnie dorośli mają największe kłopoty z udzielaniem pierwszej pomocy. Pierwsze 3 minuty są najważniejsze. Szkolenie odpowiedzą na wiele pytań i spowodują, że świadomość uczestników bardzo wzrośnie. Jak łatwo jest pomagać, jak reagować w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, wypadku czy po prostu zasłabnięcia."Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

Kodeks karny art. 162.Umiejętności udzielania pierwszej pomocy są koniecznością. Ponad 54% osób umiera w Polsce z tytułu niewydolności oddechowo-krążeniowej. Ten procent może być mniejszy, kiedy będziemy działali profilaktycznie - ucząc społeczeństwo, jak łatwo jest udzielić pierwszej pomocy w nagłym zdarzeniu. Im więcej osób umie, tym większe prawdopodobieństwo uratowania życia każdego z nas.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • Zdrowie
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
16 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • pp11.jpg
 • pp12.jpg
 • pp13.jpg