Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2020-06-23 09:59:53
Powrót do projektu

Sfinansowanie w 2021 r. druku czasopisma "Między nami aninianinami"

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Całe osiedle Anin plus filie Biblioteki Wawerskiej.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Egzemplarze byłyby dostępne do wzięcia w ogólnodostępnych miejscach (Sklepy, filie Biblioteki, WCK - Anin, Międzylesie)

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada sfinansowanie druku lokalnego czasopisma, rozpowszechnianego bezpłatnie na terenie dzielnicy Wawer.
Opis projektu:
Od 2000r. w Aninie ukazuje się bezpłatne czasopismo "Między nami aninianinami". Pismo jest redagowane przez zespół społeczników, ma ono charakter społeczno-kulturalny, jest źródłem informacji o wydarzeniach kulturalnych na terenie Anina i nie tylko. Wydawcą czasopisma jest Biblioteka Wawerska, Współredaguje Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Anin oraz XXVI Liceum Ogólnokształcące w Aninie. Uzyskanie dofinansowania na druk pozwoli na rozwijanie czasopisma oraz dotarcie do szerszego kręgu odbiorców. Czasopismo nie zamieszcza reklam, jest całkowicie apolityczna, głównym jej celem jest integracja lokalnej społeczności. Obecnie jest to dwumiesięcznik, nakład 1000 egz.Kosztorys:

Druk 6 numerów MNA w nakładzie 1000 egz.

Koszt druku jednego egzemplarza- 1000 egz. wynosi 1500 zł.

6x1500 zł =9 000,00 zł
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Czasopismo "MNA" integruje lokalną społeczność anińską, upamiętnia ważne wydarzenia, cały nakład rozchodzi się błyskawicznie. Na łamach gazety umieszczana jest poezja, proza lokalnych poetów, swoich sił próbują tutaj młodzi autorzy - uczniowie anińskich szkół, dorośli, seniorzy - dlatego tak ważne jest dla anińskich społeczników kontynowanie wydawania pisma.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorys:

Druk 6 numerów MNA w nakładzie 1000 egz.

Koszt druku jednego egzemplarza- 1000 egz. wynosi 1500 zł.

6x1500 zł =9 000,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
9 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki