Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wola - zmiany z 2020-04-17 10:29:05
Powrót do projektu

Remont kompleksu placów zabaw w parku Edwarda Szymańskiego

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Edwarda Szymańskiego
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
To są dwa place zabaw, ale są na tyle blisko siebie że można mówić o kompleksie tych dwóch placów.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada remont i odnowienie kompleksu dwóch placów zabaw znajdujących się w parku Edwarda Szymańskiego, poprzez wymianę i remont atrakcji znajdujących się na placach, jak i ustawienie nowych atrakcji w obrębie placów.
Opis projektu:
Projekt zakłada remont i odnowienie kompleksu dwóch placów zabaw znajdujących się w parku Edwarda Szymańskiego, poprzez wymianę i remont atrakcji znajdujących się na placach, jak i ustawienie nowych atrakcji w obrębie placów.Część atrakcji jest już zmęczona życiem, i należałby je wymienić, część nie sprawdziła się i jest rzadko używana, a część wymaga tylko umycia z markerów i odnowienia.

Projekt zakłada: - Posprzątanie w miejsach gdzie znajduje się piasek na obu placach oraz uzupełnienie go (5000 zł) - Wymianę zamku na placu dla starszych dzieci na inny obiekt o podobnej kubaturze LUB jeżeli jest możliwość, remont istniejącego obiektu (uzupełnienie desek, odmalowanie, usunięcie wulgaryzmów z obiektu) (10 000 zł - 50 000 zł) - Ustawienie tradycyjnych huśtawek na placu dla starszych dzieci, w zamian za ,,tor przeszkód'' znajdujący się obok huśtawek typu koszyk (15 000 zł) - Utworzenie trampolin na placu dla dzieci młodszych (10 000 zł) - Wymianę kompleksu zjeżdżalni, tuneli etc na placu dla dzieci młodszych na inny obiekt o podobnej kubaturze (25 000 zł) - Odnowienie infrastruktury wokół placy (wymianę furtek na bardziej bezpieczne, odnowienie ławek, dostawienie śmietników na placach) (5 000 zł) - Utworzenie na terenie pomiędzy parkami rodzinnej strefy relaksu, z huśtawkami ogrodowymi, hamakami i leżakami (50 000 zł) - Oświetlenie obu placy zabaw (25 000 zł) - Montaż monitoringu przy obu placach oraz w strefie relaksu rodzinnego (30 000 zł) - Odnowienie pozostałych urządzeń (odmalowanie, umycie) (20 000 zł) - Utworzenie chodnika w miejscu przedeptu pomiędzy placami (5 000 zł) Remont chciałbym, aby poprzedziły krótkie konsultacje społeczne dotyczące nowych atrakcji. W przypadku określenia przez urząd iż jest to zbyt szeroki zakres prac, jestem skłonny go ograniczyć lub podzielić na etapy.1. wymiana piasku na polach piaskowych ( 200 m 2) i piaskownicach ( 2 szt) - koszt - 5 000 zł

2. remont (malowanie, uzupełnienie brakujących elementów) istniejacych obiektów (typu zamek, urządzenie ze zjeżdzalniami) i ich uzupełnienie o dodatkowe funkcje 2-3 funkcje - 100 000 zł

3. zakup i montaż huśtawek na placu zabaw dla starszych dzieci (2 szt) - 10 000 zł

4. zakup i montaż trampolin na placu zabaw dla młodszych dzieci (2 szt ) - 20 000 zł

5. odnowienie ogrodzenia (wymiana furtek- 4 szt , i uszkodzonych elementów ogrodzenia - 50 mb ) - 10 000 zł

6. remont (malowanie istniejacych elementów wyposażenia placów zabaw i uzupełnienie brakujących elementów 10 - 20 szt - 50 000 zł

7. projekt oświetlenia i monitoringu placów zabaw wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - 5. 000 zł

8. projekt modernizacji placów zabaw - 5.000 zł

9. uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej (ok. 150 m2) - 50 000 zł .koszt całkowity 255000 + 5% = 267 750 zł

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Place te mają już swoje lata świetności za sobą, w związku z tym przydante by było ich odnowienie. Place zabaw nie jest w bardzo złym stanie, ale w związku z remontami placów w okolicznych parkach (Moczydło, Józefa Sowińskiego czy Park Powstańców Warszawy) zaczyna odstawać poziomem atrakcyjności.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • Dorośli - Rodzice

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 240 000
267 750,00 zł

Dokumenty

Załączniki