Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wola - zmiany z 2020-06-23 12:20:33
Powrót do projektu

Remont kompleksu placów zabaw w parku Edwarda Szymańskiego

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Edwarda Szymańskiego
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
To są dwa place zabaw, ale są na tyle blisko siebie że można mówić o kompleksie tych dwóch placów.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada remont i odnowienie kompleksu dwóch placów zabaw znajdujących się w parku Edwarda Szymańskiego, poprzez wymianę i remont atrakcji znajdujących się na placach, jak i ustawienie nowych atrakcji w obrębie placów.
Opis projektu:
Projekt zakłada remont i odnowienie kompleksu dwóch placów zabaw znajdujących się w parku Edwarda Szymańskiego, poprzez wymianę i remont atrakcji znajdujących się na placach, jak i ustawienie nowych atrakcji w obrębie placów.Część atrakcji jest już zmęczona życiem, i należałby je wymienić, część nie sprawdziła się i jest rzadko używana, a część wymaga tylko umycia z markerów i odnowienia.

Projekt zakłada:1. wymiana piasku na polach piaskowych ( 200 m 2) i piaskownicach ( 2 szt) - koszt - 5 000 zł

2. remont (malowanie, uzupełnienie brakujących elementów) istniejacych obiektów (typu zamek, urządzenie ze zjeżdzalniami) i ich uzupełnienie o dodatkowe funkcje 2-3 funkcje - 100 000 zł

3. zakup i montaż huśtawek na placu zabaw dla starszych dzieci (2 szt) - 10 000 zł

4. zakup i montaż trampolin na placu zabaw dla młodszych dzieci (2 szt ) - 20 000 zł

5. odnowienie ogrodzenia (wymiana furtek- 4 szt , i uszkodzonych elementów ogrodzenia - 50 mb ) - 10 000 zł

6. remont (malowanie istniejacych elementów wyposażenia placów zabaw i uzupełnienie brakujących elementów 10 - 20 szt - 50 000 zł

7. projekt oświetlenia i monitoringu placów zabaw wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - 5. 000 zł

8. projekt modernizacji placów zabaw - 5.000 zł

9. uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej (ok. 150 m2) - 50 000 zł .koszt całkowity 255 000 + 5% = 267 750 zł

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Place te mają już swoje lata świetności za sobą, w związku z tym przydante by było ich odnowienie. Place zabaw nie jest w bardzo złym stanie, ale w związku z remontami placów w okolicznych parkach (Moczydło, Józefa Sowińskiego czy Park Powstańców Warszawy) zaczyna odstawać poziomem atrakcyjności.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • Dorośli - Rodzice

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. wymiana piasku na polach piaskowych ( 200 m 2) i piaskownicach ( 2 szt) - koszt - 5 000 zł

2. remont (malowanie, uzupełnienie brakujących elementów) istniejacych obiektów (typu zamek, urządzenie ze zjeżdzalniami) i ich uzupełnienie o dodatkowe funkcje 2-3 funkcje - 100 000 zł

3. zakup i montaż huśtawek na placu zabaw dla starszych dzieci (2 szt) - 10 000 zł

4. zakup i montaż trampolin na placu zabaw dla młodszych dzieci (2 szt ) - 20 000 zł

5. odnowienie ogrodzenia (wymiana furtek- 4 szt , i uszkodzonych elementów ogrodzenia - 50 mb ) - 10 000 zł

6. remont (malowanie istniejacych elementów wyposażenia placów zabaw i uzupełnienie brakujących elementów 10 - 20 szt - 50 000 zł

7. projekt oświetlenia i monitoringu placów zabaw wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - 5. 000 zł

8. projekt modernizacji placów zabaw - 5.000 zł

9. uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej (ok. 150 m2) - 50 000 zł .koszt całkowity 255 000 + 5% = 267 750 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
267 750,00 zł

Dokumenty

Załączniki