Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2020-06-19 11:15:28
Powrót do projektu

Sprowadźmy pszczoły do Wawra. - pasieka edukacyjna i sąsiedzkie miodobranie.

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Teren budynku gminy np.: dach, plaża romantyczna, WCK Filia Aleksandrów
ul. Planetowa 36
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt w pierwotnym kształcie nie wskazywał jednoznacznie proponowanej lokalizacji pasieki. Na drodze korespondencji mailowej i telefonicznej ustalono, że najlepszą lokalizacją na taki obiekt jest działka o nr ew. 27 z obrębu 3-12-24 (ul. Planetowa 36). Administrator (ZGN Wawer) obiektu wyraził zgodę na lokalizację uli na tyłach nieruchomości.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Zgłaszamy pasiekę edukacyjną w dzielnicy, która poszerzy wiedzę o ekologii, pszczołach i owadach zapylających wśród młodych i dorosłych mieszkańców Wawra. Pokazujemy, że pszczół nie trzeba się bać. Założymy kilkustanowiskową pasiekę składającą się z 6 pszczelich rodzin o obniżonej agresywności wobec otoczenia. Wokół pasieki organizowana będzie wspólna praca dotycząca opieki, miodobrania, dokarmiania pszczół.
Opis projektu:
Wprowadzenie w społeczność miejską pasieki niewątpliwie zbliża do siebie mieszkańców, zbliża do natury, ale również zwiększa świadomość ekologiczną. Ule w centrum miasta możemy spotkać we wszystkich światowych metropoliach - Warszawie można spotkać pasieki edukacyjne w Wilanowie , na Targówku jak również , na dachach Pałacu Kultury i Nauki , Teatru Wielkiego , Belwederu , hotelach i centrach handlowych.

Projekt zakłada budowę pasieki, która zostanie ogrodzona i oznaczona tablicą z ostrzegawczym napisem „Uwaga pszczoły! Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”(4000zł). Pasieczysko będzie zlokalizowana na uboczu w spokojnym miejscu, ale dostępnym dla obserwujących. Pasieka zostanie zgłoszona do rejestru powiatowego lekarza weterynarii. Zostaną zakupione środki ochrony pszczół-lekarstwa na cały rok za ok 1500 zł. Zorganizowane będzie pomieszczenie w którym będzie można odwirować miód, realizować lekcję –wykłady edukacyjne czy robić świeczki z wosku. Zakupione zostaną ule 6 rodzinami w 6 domkach a jeden z uli będzie miał szklane okienko do obserwacji zachowań pszczół a wszystkie ule będą wyposażone w ramkami, drutem i węzą a koszt rodzin pszczelich z ulami i ich częściami ok 6500 zł,16 rękawic skórzanych, 16 ubrań -10 dla dzieci, 5 dla dorosłych i jeden kombinezon dla opiekuna (1500 zł) oraz sprzęty pasieczne takie jak zmiotka z naturalnym włosiem, dłuto pszczelarskie, podkurzacz, odsklepiacz widelcowy, miodarka, stół do odsklepiania, odstojniki z sitami, słoiczki do zlewania miodu, formy silikonowe do wyrobu świeczek oraz syrop i ciasto cukrowe do podkarmiania pszczół (4000 zł), a te wszystkie przedmioty są potrzebne do obsługi projektu. W pobliżu pasieczyska zostaną zasadzone rośliny i krzewy jako żywopłot miododajne(2000zł). Postawione zostaną tablice edukacyjne takie jak rozwój i życie pszczół, pozyskiwanie miodu i innych produktów pszczelich, jakie rośliny miododajne sadzić , co zrobić gdy użądli (koszt takiej jednej tablicy to ok 550 zł); edukacyjny ławo stół z warcabami/szachami (2500 zł), oraz słup edukacyjny światowid z obracanymi elementami( 1600 zł). Tematyka obejmie zagadnienia związane z pozyskiwaniem produktów pszczelich, co z nich można zrobić, jakie sadzić rośliny miododajne, ciekawostki o pszczołach i ich życiu.

Opiekun pasieki będzie dostępny dla odwiedzających w ustalone dyżury w zależności gdzie zostaną ustawione ule. Dwa dni w tygodniu po 5 godzin w porach popołudniowych i raz w tygodniu 4 godzin z rana. Kolejne godziny w tygodniu będą ustalane dla grup zoranizowanych na realizację zajęć edukacyjnych dla przedszkoli, szkół, świetlic i innych instytucji oświaty.

Opiekun powiniem mieć tytuł technika pszczelarstwa z ważnym ubezpieczeniem OC. Praca przez cały rok w sezonie i poza sezonem pszczelarskim z prowadzeniem zajęć może wynieść 30000 zł.

Zainteresowana osoba z instytucji urzędu gminy Wawer, zostanie wysłana na kurs z podstaw pszczelarstwa, który jest organizowany w Warszawie, aby dalej prowadzić, opiekować się pasieką i wpuszczać grupy pod opieką na teren z ulami. Koszt kursu około 700 zł.

Obejrzenie pasieki zza ogrodzenia bez opiekuna będzie możliwe codziennie.

Projekt będzie promowany przez plakaty i ulotki dystrybuowane przez Dzielnicę Wawer, WCK i Filię Aleksandrów, na stronach internetowych i Facebooku tych instytucji. Opracowanie publikacji i ulotek oraz wydrukowanie publikacji dydaktycznych to około 2000 zł.

W ramach przygotowań pasieki dzieci, młodzież i mieszkańcy będą mogli pomalować ule. Zobaczą jak wygląda sprzęt pasieczny. W trakcie realizacji projektu na zajęciach dowiedzieć będzie można : czym różni się pszczoła od osy, szerszenia lub trzmiela; jak wygląda życie w ulu, w jaki sposób pszczoły komunikują się ze sobą, z czego i w jaki sposób tworzą komórki pszczele, prezentację pszczół (żywe owady prezentowane w oszklonym ulu, by lepiej omówić ich budowę i sposób poruszania się; co trzeba zrobić aby spróbować miodu, który można będzie nalać do słoiczka; jakie inne produkty pszczele można wykorzystać i własnoręcznie robić świecę z wosku.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Pszczoły w mieście stały się w ostatnich latach pewnego rodzaju modą, która jest nierozerwalnie związana z modą na ekologię. Każdego roku populacja pszczół w Polsce i na Świecie maleje, dlatego warto podnieść świadomość mieszkańców, szczególnie w naszej strefie klimatycznej ok 80-90 % gatunków roślin zapylających jest przez owady. Spośród wszystkich owadów zapylających najważniejszą rolę odgrywa pszczoła miodna. W Warszawie możemy naliczyć około 400 miejskich uli, w Berlinie ponad 4000, a w Londynie nawet 5 000. Budowa miejskich pasiek cieszy się ogromnym powodzeniem, sprzyjają temu parki i skwery bogate w różnorodne rośliny miododajne i szczególnie w sytuacji , gdy tereny wiejskie są coraz bardziej skażone środkami chemicznymi i pestycydami stosowanymi w bardzo często i w dużych ilościach. W miastach pszczołom nie grozi zatrucie środkami ochrony roślin, które na terenach wiejskich występują. Miasta stają się dla pszczół coraz bardziej ciekawszą i zdrowszą alternatywą. Hodowla pszczół w miastach sprzyja rozwojowi parków, ogrodów i innych zielonych terenów rekreacyjnych. Przede wszystkim, u większości kwiatów nektar znajduje się zamknięty głęboko w kielichu, a roślina produkuje go na bieżąco. Także na bieżąco zbiera go pszczoła, nektar niema więc praktycznie czasu, by wchłonąć szkodliwe substancje z otoczenia. Pszczoły podczas lotu na pożytkach kierują się też wyjątkowa mądrością i rozsądkiem – unikają kwiatów, które nieprzyjemnie pachną czy są zabrudzone, co mogłoby wskazywać na zanieczyszczenie rośliny. Miód miejski jest całkowicie bezpieczny, a do tego potrafi zaskakiwać swoim bardzo różnorodnym składem i smakiem.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorys projektu zakłada:

- budowę pasieki wraz z oznakowaniem – 4000 zł;

- zakup środków ochrony pszczół – 1500 zł;

- zakup 6 uli oraz 6 rodzin pszczelich – 6500 zł;

- zakup 16 kompletów ubrań i rękawic (10 dla dzieci, 5 dla dorosłych i 1 dla opiekuna) – 1500 zł;

- zakup sprzętu pszczelarskiego (m.in. zmiotka z naturalnym włosiem, dłuto pszczelarskie, podkurzacz, odsklepiacz widelcowy, miodarka, stół do odsklepiania, odstojniki z sitami, słoiczki do zlewania miodu, formy silikonowe do wyrobu świeczek, syrop i ciasto cukrowe do podkarmiania pszczół) – 4000 zł;

- wykonanie żywopłotu z roślin miododajnych – 2000 zł;

- zakup tablic edukacyjnych, edukacyjnego ławo-stołu oraz słupka edukacyjnego z obracanymi elementami – 6750 zł;

- koszty organizacyjne (wynagrodzenie osoby obsługującej pasiekę, wydruk publikacji, ulotek itp.) –

32700 zł.RAZEM: 58950 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
58 950,00 zł

Dokumenty

Załączniki