Autor projektu - zmiany z 2016-01-14 11:19:55
Powrót do projektu

Zdrojowy Targowek

status:


Budowa tężni solnej w obrębie skweru Wiecha w pobliżu siłowni plenerowej.

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Skwer Wiecha obszar 3

Istotne informacje o lokalizacji

W okolicy siłowni plenerowej warto dobudować niewielką tężnię solankową, przy której wszyscy mogli by wdychać solanki bardzo cenne dla zdrowia. Inwestycja wpisałaby się dobrze w politykę prozdrowotną i ekologiczną miasta.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępna, całodobowa przeznaczona dla wszystkich osób odpoczywających w parku. Wokół Tężni Solankowej wytwarza się specyficzny mikroklimat, będący naturalnym leczniczym inhalatorium. Mikroklimat Tężni Solankowej wytwarzany jest dzięki ociekaniu solanki i ruchowi powietrza - powoduje to intensywne parowanie solanki, a rozbijane cząsteczki solanki powodują hydrojonizację, podobnie jak rozbryzgujące się fale morskie. Tężnia Solankowa nasyca powietrze jodem, bromem, i całą gamą innych mikroelementów jak magnez, sód, potas, żelazo... Powstały aerozol oznacza się szczególnymi walorami zdrowotnymi, ponieważ jego cząsteczki mają znaczną zdolność penetracji poprzez błony śluzowe oraz skórę.


Pełny opis projektu

Zainspirowałam się parkiem zdrojowym w Legionowie, gdzie wybudowano niewielką tężnię z której chętnie korzystają wszyscy mieszkańcy miasta. Jak wiadomo solanki bardzo dobrze wpływają na poprawę zdrowia szczególnie osób starszych i dzieci. Solanka spływając po faszynie odparowuje i wytwarza swoisty mikroklimat, a dodatkowo rozbijana jest w sposób mechaniczny przez inhalator (grzybek) wytwarzający aerozol. Minerały i mikroelementy znajdujące się w solance wchłaniane są przez błony śluzowe dróg oddechowych i skórę uzupełniając niedobór tych mikroelementów w organizmie człowieka. Działanie lecznicze solanki korzystnie wpływa INSTRUKCJA EKSPLOATACYJNA I OBSŁUGI TĘŻNI SOLANKOWEJ W PARKU ZDROWIA W LEGIONOWIE

Idea instalowania tężni solankowych to proces wytwarzania aerozolu solnego bogatego w mikroelementy i pierwiastki istotne dla zdrowia ludzi. W bezpośredniej bliskości tężni na skutek ściekania solanki po tarninie, ruchu powietrza i słońca jest wytwarzany aerozol solny. W przypadku zastosowania naturalnej solanki, mamy gwarancję wytwarzania aerozolu najwyższej próby ze stałym zestawieniem pierwiastków i mikroelementów.

Zakłada się że solanka w obiegu tężni powinna mieć stężenie 4%, a nad utrzymaniem stałego poziomu stężenia ma czuwać konduktometr indukcyjny urządzenie elektroniczne i dość drogie lub osoba która mierzy manualnie stężenie solanki i reaguje w zależności od sytuacji .

W celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania tężni musi być wyznaczona osoba ze strony inwestora. Co dziennie osoba odpowiedzialna sprawdza czy wszystkie urządzenia prawidłowo pracują, czy poziom solanki w zbiorniku nie jest zbyt niski.

Przegląda studzienki na wypadek gdyby pojawiły się jakieś przecieki. Sprawdza czy solanka z koryta opadowego przelewa się nie za wolno lub nie za szybko. Wtedy obsługa przymyka lub otwiera zawór dławiący przepływ solanki. W przypadku nie równomiernego przelewania się solanki z koryta opadowego górnego należy sprawdzić czy wszystkie szczerbiny w ściankach koryta są drożne. Może się zdarzyć, że w szczerbinach skrystalizuje się sól. Wtedy należy szczerbiny oczyścić i udrożnić. W tym celu pracownik musi się dostać do koryta opadowego przy pomocy drabiny i odpowiednich zabezpieczeń. Przy okazji trzeba usunąć ewentualne zanieczyszczenia czy gniazda ptaków z koryta. Należy pamiętać, że tężnie spełniające swoje zadanie powinny mieć powyżej 3 metrów wysokości, Tężnia o takiej wysokości przy prawidłowym dbaniu o stan tarniny i odpowiednio bogatą w mikroelementy solankę - najlepiej naturalną - dzięki swej wysokości i warunkom atmosferycznym jest pełnowartościowym urządzeniem do wytwarzania cennego mikroklimatu z aerozolem solnym. Zadaszenie dodatkowo poprawia przewiew i cyrkulację powietrza niezbędną do wytwarzania aerozolu solnego.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nasi seniorzy jak i matki z małymi dziećmi zapewne chętnie korzystaliby z bezpłatnych inhalacji, które pomogą w walce z reumatyzmem, przeziębieniami czy długotrwałymi nieżytami górnych dróg oddechowych, astmą. Inwestycja niewątpliwie podniesie atrakcyjność skweru i będzie często odwiedzanym miejscem.

Solanki korzystnie wpływają na układ nerwowy, układ gruczołów dokrewnych oraz ogólną odporność organizmu.

Wskazania lecznicze i profilaktyczne:

Przewlekłe i nawracające stany zapalne układu oddechowego,

Nerwica,

Nadciśnienie tętnicze,

Praca w znacznym zapyleniu, w wysokiej temperaturze, przebywanie w dużej aglomeracji miejskiej,

Palenie tytoniu,

Niedoczynność tarczycy,

Alergie,

Zapalenie zatok

.

Nasi seniorzy jak i matki z małymi dziećmi zapewne chętnie korzystaliby z bezpłatnych inhalacji, które pomogą w walce z reumatyzmem, przeziębieniami czy długotrwałymi nieżytami górnych dróg oddechowych, astmą. Inwestycja niewątpliwie podniesie atrakcyjność skweru i będzie często odwiedzanym miejscem.

Solanki korzystnie wpływają na układ nerwowy, układ gruczołów dokrewnych oraz ogólną odporność organizmu.

Wskazania lecznicze i profilaktyczne:

Przewlekłe i nawracające stany zapalne układu oddechowego,

Nerwica,

Nadciśnienie tętnicze,

Praca w znacznym zapyleniu, w wysokiej temperaturze, przebywanie w dużej aglomeracji miejskiej,

Palenie tytoniu,

Niedoczynność tarczycy,

Alergie,

Zapalenie zatok.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychKoszt z projektem, budową tężni ok 350000 zł

Solanka, zbiornik, przyłącze do kanalizacji, pompa, konstrukcja drewniana, faszyna- gałązki po których spływa solanka, ławki wokół tężni, lampy oświetlające tężnię,


Całkowity koszt projektu: 350 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latachUzupełnianie solanki, konserwacja urządzeń, koszt oświetlenia- można solarne zamontować. Koszt solanki jest różny w zależności od stężenia. Trzeba też zapewne uzupełniać faszynę po której spływa solanka

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty konstrukcji, kształtu i wymiarów tężni solankowej, zakładamy przybliżone koszty eksploatacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tężni.

SOLANKA NATURALNA Z ZABŁOCIA STĘŻENIE 4,54 - 6 %

5000 l x 0,60 PLN = 3,000 PLN netto wartość z transportem i wlaniem solanki do zbiornika

POWIERZCHNIA SŁUPA TARNINY W ROZŁOŻENIU TO OKOŁO 50 M/2

W zależności od warunków atmosferycznych przy średnim układzie pogodowym.

Parowanie i zużycie solanki przez wytwarzanie aerozolu, wynikające z praktyki i obserwacji pracujących tężni to około 4 l cieczy z 1 m/2 tarniny w ciągu doby.

Czyli 50 m/2 tarniny x 4 l solanki = 200 l solanki na dobę x 30 dni = 6000 l solanki miesięcznie x 7 miesięcy = 42, 000 l x 0,60 zł = 25,200 złW trakcie pracy solanki na tężni w obiegu zamkniętym, rośnie stężenie.

Żeby obniżyć stężenie do zakładanych 5 %, sondy odpowiedzialne za poziom solanki uruchamiają elektro zawór w celu dopuszczenia wody z sieci do zbiornika w zależności od warunków atmosferycznych. Przeciętnie zakładamy że to będzie około 2000 - 2,500 l wody w ciągu miesiąca.

Powyższe dane dotyczą prawidłowo zaprojektowanych kluczowych elementów tężni (koryto ściekowe). Koryto ściekowe jest odpowiedzialne za ekonomiczną pracę tężni solankowej i zużycie solanki. Jedynie ilość solanki przez parowanie i rozpylanie aerozolu przez ruch powietrza może być nie do końca do przewidzenia i może być tylko zakładane w przybliżeniu 4 l solanki z 1 m/2 tężni na dobę. W przypadku tężni zużycie solanki przez zbyt małe koryto ściekowe może być dość wysokie. W celu zachowania wysokich parametrów aerozolu solankowego należy regularnie ubytki solanki uzupełniać solanką nie wodą .ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ BEZ OŚWIETLENIA

---------------------------------------------------Mieszadło około 1,1 kw x 12 h = 13,2 kw x 0,70 PLN = 9,24 PLN

pompa około 0,7 kw x 12 h = 8,4 kw x 0,70 PLN = 5,88 PLN

konduktometr, elektrozawory, sondy około 0,1 kw x 12 h = 1,2 kw x 0,70 PLN = 0,84 PLN

-------------------------------------------------------------

RAZEM = 15,96 PLN na dobę x 30 dni = 733,52 PLN

733,52 PLN x 7 miesięcy = 5134,64 PLNPŁUKANIE TĘŻNI PO SEZONIE UŻYTKOWANIA

------------------------------------------

Wypompowanie solanki do kanalizacjinapełnienie zbiornika wodą z sieci około 3000 l = wartość w zależności od ceny lokalnych wodociągów

Tężnia z wodą w obiegu w celu płukania tarniny, urządzeń i instalacji wodociągowej tężni, pracuje 24 godziny. W razie potrzeby pozostałości zanieczyszczeń z tarniny, koryta ściekowego i innych miejsc w tężni usuwamy CARCHEREM.

Po fazie płukania usuwamy wodę z wszystkich zbiorników w tężni, koryto opadowe górne, zbiornik główny, instalacja wod-kan.

(wypompowanie do kanalizacji) przedmuchanie instalacji wod-kan. powietrzem, osuszenie i wyczyszczenie urządzeń w zbiorniku z pozostałości zanieczyszczeń organicznych itp i usunięcie ze zbiornika pozostałości nie rozpuszczonej soli i innych zanieczyszczeń. W czasie przerwy przestojowej wyznaczony pracownik powinien raz w tygodniu na 3 sekundy uruchomić mieszadło i pompę na sucho. Celem jest ochrona elementów ruchomych w urządzeniach przed zapieczeniem czy zastaniem. W tym samym celu Osoba obsługująca tężnię na sucho zamyka i otwiera kilkukrotnie zawory w studzienkach.Tę czynność wystarczy wykonać raz w miesiącu.

Wycena jest na 50 m2- jak w Legionowie, ale u nas może być mniejsza co obniży koszty ekspolatacji


Całkowity koszt eksploatacji: 40 000,00 zł

Załączniki

  • tężnia w Legionowie.jpg
  • 20151230_154529.jpg