Autor projektu - zmiany z 2016-01-14 14:06:39
Powrót do projektu

Zdrojowy Targowek

status:


Budowa tężni solnej w obrębie skweru Wiecha w pobliżu siłowni plenerowej.

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Skwer Wiecha obszar 3

Istotne informacje o lokalizacji

W okolicy siłowni plenerowej warto dobudować niewielką tężnię solankową, przy której wszyscy mogli by wdychać solanki bardzo cenne dla zdrowia. Inwestycja wpisałaby się dobrze w politykę prozdrowotną i ekologiczną miasta.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępna, całodobowa przeznaczona dla wszystkich osób odpoczywających w parku. Wokół Tężni Solankowej wytwarza się specyficzny mikroklimat, będący naturalnym leczniczym inhalatorium. Mikroklimat Tężni Solankowej wytwarzany jest dzięki ociekaniu solanki i ruchowi powietrza - powoduje to intensywne parowanie solanki, a rozbijane cząsteczki solanki powodują hydrojonizację, podobnie jak rozbryzgujące się fale morskie. Tężnia Solankowa nasyca powietrze jodem, bromem, i całą gamą innych mikroelementów jak magnez, sód, potas, żelazo... Powstały aerozol oznacza się szczególnymi walorami zdrowotnymi, ponieważ jego cząsteczki mają znaczną zdolność penetracji poprzez błony śluzowe oraz skórę. Tężnia jak w Legionowie działa ok 7 m-cy w roku, można budować pawilon wówczas będzie całoroczna.


Pełny opis projektu

Zainspirowałam się parkiem zdrojowym w Legionowie, INSTRUKCJA EKSPLOATACYJNA I OBSŁUGI TĘŻNI SOLANKOWEJ W PARKU ZDROWIA W LEGIONOWIE

Idea instalowania tężni solankowych to proces wytwarzania aerozolu solnego bogatego w mikroelementy i pierwiastki istotne dla zdrowia ludzi. W bezpośredniej bliskości tężni na skutek ściekania solanki po tarninie, ruchu powietrza i słońca jest wytwarzany aerozol solny. W przypadku zastosowania naturalnej solanki, mamy gwarancję wytwarzania aerozolu najwyższej próby ze stałym zestawieniem pierwiastków i mikroelementów.

Zakłada się że solanka w obiegu tężni powinna mieć stężenie 4%, a nad utrzymaniem stałego poziomu stężenia ma czuwać konduktometr indukcyjny urządzenie elektroniczne i dość drogie lub osoba która mierzy manualnie stężenie solanki i reaguje w zależności od sytuacji .

W celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania tężni musi być wyznaczona osoba ze strony inwestora. Co dziennie osoba odpowiedzialna sprawdza czy wszystkie urządzenia prawidłowo pracują, czy poziom solanki w zbiorniku nie jest zbyt niski.

Przegląda studzienki na wypadek gdyby pojawiły się jakieś przecieki. Sprawdza czy solanka z koryta opadowego przelewa się nie za wolno lub nie za szybko. Wtedy obsługa przymyka lub otwiera zawór dławiący przepływ solanki. W przypadku nie równomiernego przelewania się solanki z koryta opadowego górnego należy sprawdzić czy wszystkie szczerbiny w ściankach koryta są drożne. Może się zdarzyć, że w szczerbinach skrystalizuje się sól. Wtedy należy szczerbiny oczyścić i udrożnić. W tym celu pracownik musi się dostać do koryta opadowego przy pomocy drabiny i odpowiednich zabezpieczeń. Przy okazji trzeba usunąć ewentualne zanieczyszczenia czy gniazda ptaków z koryta. Należy pamiętać, że tężnie spełniające swoje zadanie powinny mieć powyżej 3 metrów wysokości, Tężnia o takiej wysokości przy prawidłowym dbaniu o stan tarniny i odpowiednio bogatą w mikroelementy solankę - najlepiej naturalną - dzięki swej wysokości i warunkom atmosferycznym jest pełnowartościowym urządzeniem do wytwarzania cennego mikroklimatu z aerozolem solnym. Zadaszenie dodatkowo poprawia przewiew i cyrkulację powietrza niezbędną do wytwarzania aerozolu solnego.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nasi seniorzy jak i matki z małymi dziećmi zapewne chętnie korzystaliby z bezpłatnych inhalacji, które pomogą w walce z reumatyzmem, przeziębieniami czy długotrwałymi nieżytami górnych dróg oddechowych, astmą. Inwestycja niewątpliwie podniesie atrakcyjność skweru i będzie często odwiedzanym miejscem.

Solanki korzystnie wpływają na układ nerwowy, układ gruczołów dokrewnych oraz ogólną odporność organizmu.

Wskazania lecznicze i profilaktyczne:

Przewlekłe i nawracające stany zapalne układu oddechowego,

Nerwica,

Nadciśnienie tętnicze,

Praca w znacznym zapyleniu, w wysokiej temperaturze, przebywanie w dużej aglomeracji miejskiej,

Palenie tytoniu,

Niedoczynność tarczycy,

Alergie,

Zapalenie zatok.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt z projektem, budową tężni ok 350000 zł

Solanka, zbiornik, przyłącze do kanalizacji, pompa, konstrukcja drewniana, faszyna- gałązki po których spływa solanka, ławki wokół tężni, lampy oświetlające tężnię,


Całkowity koszt projektu: 350 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty konstrukcji, kształtu i wymiarów tężni solankowej, zakładamy przybliżone koszty eksploatacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tężni.

SOLANKA NATURALNA Z ZABŁOCIA STĘŻENIE 4,54 - 6 %

5000 l x 0,60 PLN = 3,000 PLN netto wartość z transportem i wlaniem solanki do zbiornika

POWIERZCHNIA SŁUPA TARNINY W ROZŁOŻENIU TO OKOŁO 50 M/2

W zależności od warunków atmosferycznych przy średnim układzie pogodowym.

Parowanie i zużycie solanki przez wytwarzanie aerozolu, wynikające z praktyki i obserwacji pracujących tężni to około 4 l cieczy z 1 m/2 tarniny w ciągu doby.

Czyli 50 m/2 tarniny x 4 l solanki = 200 l solanki na dobę x 30 dni = 6000 l solanki miesięcznie x 7 miesięcy = 42, 000 l x 0,60 zł = 25,200 złW trakcie pracy solanki na tężni w obiegu zamkniętym, rośnie stężenie.

Żeby obniżyć stężenie do zakładanych 5 %, sondy odpowiedzialne za poziom solanki uruchamiają elektro zawór w celu dopuszczenia wody z sieci do zbiornika w zależności od warunków atmosferycznych. Przeciętnie zakładamy że to będzie około 2000 - 2,500 l wody w ciągu miesiąca.

Powyższe dane dotyczą prawidłowo zaprojektowanych kluczowych elementów tężni (koryto ściekowe). Koryto ściekowe jest odpowiedzialne za ekonomiczną pracę tężni solankowej i zużycie solanki. Jedynie ilość solanki przez parowanie i rozpylanie aerozolu przez ruch powietrza może być nie do końca do przewidzenia i może być tylko zakładane w przybliżeniu 4 l solanki z 1 m/2 tężni na dobę. W przypadku tężni zużycie solanki przez zbyt małe koryto ściekowe może być dość wysokie. W celu zachowania wysokich parametrów aerozolu solankowego należy regularnie ubytki solanki uzupełniać solanką nie wodą .ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ BEZ OŚWIETLENIA

---------------------------------------------------Mieszadło około 1,1 kw x 12 h = 13,2 kw x 0,70 PLN = 9,24 PLN

pompa około 0,7 kw x 12 h = 8,4 kw x 0,70 PLN = 5,88 PLN

konduktometr, elektrozawory, sondy około 0,1 kw x 12 h = 1,2 kw x 0,70 PLN = 0,84 PLN

-------------------------------------------------------------

RAZEM = 15,96 PLN na dobę x 30 dni = 733,52 PLN

733,52 PLN x 7 miesięcy = 5134,64 PLNPŁUKANIE TĘŻNI PO SEZONIE UŻYTKOWANIA

------------------------------------------

Wypompowanie solanki do kanalizacjinapełnienie zbiornika wodą z sieci około 3000 l = wartość w zależności od ceny lokalnych wodociągów

Tężnia z wodą w obiegu w celu płukania tarniny, urządzeń i instalacji wodociągowej tężni, pracuje 24 godziny. W razie potrzeby pozostałości zanieczyszczeń z tarniny, koryta ściekowego i innych miejsc w tężni usuwamy CARCHEREM.

Po fazie płukania usuwamy wodę z wszystkich zbiorników w tężni, koryto opadowe górne, zbiornik główny, instalacja wod-kan.

(wypompowanie do kanalizacji) przedmuchanie instalacji wod-kan. powietrzem, osuszenie i wyczyszczenie urządzeń w zbiorniku z pozostałości zanieczyszczeń organicznych itp i usunięcie ze zbiornika pozostałości nie rozpuszczonej soli i innych zanieczyszczeń. W czasie przerwy przestojowej wyznaczony pracownik powinien raz w tygodniu na 3 sekundy uruchomić mieszadło i pompę na sucho. Celem jest ochrona elementów ruchomych w urządzeniach przed zapieczeniem czy zastaniem. W tym samym celu Osoba obsługująca tężnię na sucho zamyka i otwiera kilkukrotnie zawory w studzienkach.Tę czynność wystarczy wykonać raz w miesiącu.

Wycena jest na 50 m2- jak w Legionowie, ale u nas może być mniejsza co obniży koszty ekspolatacji


Całkowity koszt eksploatacji: 40 000,00 zł

Załączniki

  • tężnia w Legionowie.jpg
  • 20151230_154529.jpg