Wydział Kultury dla Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2020-04-15 13:19:59
Powrót do projektu

ORIGAMI dla seniorów - usprawnianie motoryki małej i funkcji percepcyjnych (pamięci, koncentracji, myślenia przyczynowo-skutkowego)

status: Wycofany przez autoraTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Miejsce Aktywności Społecznej "Dwa Jelonki", ul. Powstańców Śląskich 44
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
ORIGAMI - zajęcia rozwijające umiejętności manualne, przestrzenne, koordynację wzrokowo-ruchową oraz koncentrację. Integrują pracę półkul mózgowych przyczyniając się do lepszego funkcjonowania w innych zakresach. Pobudzają do myślenia twórczego dając impuls do generowania własnych pomysłów.

Adresatami są osoby starsze. (Również osoby dorosłe niepełnosprawne ruchowo).

Godzinne zajęcia raz w tygodniu prowadzone będą metodą warsztatową.

Opis projektu:
Cel ogólny

Podstawowym zadaniem projektu jest usprawnianie motoryki małej oraz rozwijanie potencjałów w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych, jak też poszerzenie kontaktów społecznych.

Cele szczegółowe

- rozwijanie sprawności manualnej, - usprawnianie współpracy rąk, - kształtowanie precyzji, - rozwijanie koncentracji, - integrowanie półkul mózgowych, - doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego, - doskonalenie umiejętności planowania, - doskonalenie orientacji przestrzennej, - usprawnianie percepcji wzrokowej, - rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej ( integrowanie funkcji percepcyjno – motorycznych), - kształtowanie intuicji geometrycznych, - rozwijanie myślenia technicznego, - rozwijanie kreatywności, - kształtowanie umiejętności wykonywania zadań według instrukcji słownych,

W projekcie wykorzystano japońską sztukę składania papieru – ORIGAMI

Uwzględniono złożenia przestrzenne: z kwadratów, prostokątów, trójkątów, oraz kiriorigami.

Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową. (W tym celu potrzebne będzie pomieszczenie ze stolikami i krzesłami.)

W zajęciach może brać udział grupa stała, ale też mogą dochodzić osoby nowe w każdym momencie. Zadania będą dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Grupa na jednorazowych zajęciach może liczyć do 15 osób, gdyż zajęcia mają charakter usprawniająco – terapeutyczny.

Grupa o stałym „trzonie” ma charakter otwarty.

Informacja o zajęciach oraz zapisach będzie umieszczona w miejscach aktywności społecznej.

W przypadku większej ilości chętnych osób utworzona zostanie lista rezerwowa. Aby wszyscy mogli skorzystać z zajęć planowane jest wtedy uczestnictwo co dwa tygodnie.

Planowane są godzinne warsztaty raz w tygodniu o stałej godzinie i miejscu spotkań. (Mogą być godziny przedpołudniowe.)

Projekt przewiduje 30 spotkań w terminie od 04.01.2021 do 30.12.2021

W zajęciach mogą brać udział mieszkańcy Bemowa nieodpłatnie.

Do realizacji projektu niezbędna jest osoba posiadająca wykształcenie zawodowe gwarantujące umiejętności terapeutyczne pracy z grupą, ma doświadczenie w terapii manualnej, zna metodykę prowadzenia tego typu zajęć, ma doświadczenie w pracy z seniorami.

Projekt skierowany jest do seniorów, ale mogą z niego korzystać również osoby dorosłe, które nie osiągnęły wieku senioralnego (dorosłe osoby niepełnosprawne ruchowo) oraz dzieci i młodzież. W ramach projektu można zorganizować warsztaty, w których będą uczestniczyć dorośli i dzieci z okazji np. Dnia Babci, Dziadka, Dnia Matki, Dnia Ojca lub przeprowadzić zajęcia tematyczne np. przed Świętami Wielkanocnymi, Nowym Rokiem, z okazji zakończenia roku szkolnego, z okazji wiosny itp.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Origami jest chętnie wykorzystywaną techniką w terapii manualnej na całym świecie, gdyż pozwala w sposób atrakcyjny rozwijać się i usprawniać niezależnie od wieku. Do pracy nad sobą i przezwyciężaniem trudności skłaniają piękne wytwory – efekt końcowy.

Warsztaty orgiami podnoszą wszystkie funkcje opisane w celach szczegółowych.

Efekty uczestnictwa w zajęciach to poprawa sprawności motorycznej rąk oraz poznanie i umiejętność wykonania ciekawych prac w zakresie sztuki wizualnej. Dodatkową korzyścią jest poszerzenie kontaktów społecznych, nawiązanie nowych znajomości, identyfikacja z osobami o podobnych problemach.

Poznane na zajęciach prace i sposoby złożeń można powtarzać w domu zwiększając efektywność usprawniania manualnego. W tym celu na zajęciach uczymy się sposobu notowania poszczególnych kroków złożeń. Dobrym pomysłem jest też nauka innych osób w domu, gdyż proces uczenia kogoś to też utrwalanie i usprawnianie. Prace można wykonywać z innymi członkami rodziny i w atrakcyjny sposób spędzać czas z wnukami.

ORIGAMI to dobry sposób na integrację międzypokoleniową: dzieci, rodzice, dziadkowie – jest dostępne dla każdego!

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • integracja społeczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
4 800,00 zł

Dokumenty

Załączniki