Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Włochy - zmiany z 2016-04-18 10:28:30
Powrót do projektu

DWA NATURALNE PLACE ZABAW W PARKU CIETRZEWIA I NA UL.NAUKOWEJ

status:


Stworzenie dwóch naturalnych placów zabaw w parku Cietrzewia oraz przy ul. Naukowej.

Na naturalnych placach zabaw wykorzystuje się ukształtowanie terenu, roślinność, naturalne materiały i elementy do zabawy. Projekt przewiduje ukształtowanie w wskazanych lokalizacjach m.in. niewielkich wzniesień dających już możliwość zabawy w lato i w zimę.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.923451185226
szerokość geograficzna: 52.198958847115

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Park Cietrzewia od strony ul. Pana Tadeusza oraz teren miejski przy ul. Naukowej z plenerowa siłownią.

Istotne informacje o lokalizacji

obie wskazane lokalizacje są ternami należącymi do miasta


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obie wskazane nieruchomości są terenami otwartymi, bez ogrodzeń i furtek. Dodatkowo nie ma ograniczeń godzinowych w korzystaniu z wskazanych terenów. Obie lokalizacje będą dostępne 24 godziny na dobę przez cały rok.


Pełny opis projektu

Na naturalnych placach zabaw wykorzystuje się ukształtowanie terenu, roślinność, naturalne materiały i elementy do zabawy. Projekt przewiduje ukształtowanie w wskazanych lokalizacjach m.in. niewielkich wzniesień dających już możliwość zabawy w lato i w zimę. Obecnie w naszej dzielnicy brakuje zróżnicowanej propozycji do wybiegania dla rodzin z dziećmi i młodzieży. W zimę nie ma możliwości jeżdżenia na sankach natomiast latem trudno znaleźć miejsce do jazdy rowerowej na górce. Ukształtowanie wzniesień jest tylko jednym z elementów całej koncepcji naturalnego placu zabaw, którą można w zależności od indywidualnego kosztorysu i projektu rozbudowywać o dodatkowe elementy takie jak zabawy z wodą, sadzenie roślin czy też montaż na pagórku zjeżdżalni i budowę domków na drzewach. Na terenie placu można rozłożyć naturalne, dużej wielkości kamienie czy głazy i też stare pnie drzew aby umożliwić dzieciom kontakt z naturą w zgiełku miasta oraz doświadczenie nowych ekscytujących przygód. Istotnym elementem jest także zastosowanie naturalnego podłoża. Zróżnicowana topografia terenu,naturalny kamień, dobrana roślinności stworzą szansę na ekscytującą zabawę i doświadczanie rozmaitych faktur dla całych rodziny.Stworzenie takich placów zabaw nie wymaga dużych nakładów finansowych gdyż większość elementów można pozyskać z miejsc gdzie prowadzone są prace budowlane, głębokie wykopy.Więcej o koncepcji naturalnych placów zabaw oraz przykładowe zdjęcia są w załącznikach do zgłoszonego projektu.Wskazane lokalizacje są dobrane pod kątem całego obszaru Starych Włoch, gdzie w miarę każdy mieszkaniec będzie miał możliwość skorzystania z takiego miejsca. Zbocza i skarpy powinny mieć nachylenie od  1/2 do 1/3 stosunku podstawy zbocza/skarpy do jej podstawy. Dzięki temu zbocza będą stabilne (nie będą się osuwały i erodowały), a ich obsianie trawą i potem koszenie będzie łatwiejsze.W trakcie prac projektowych oba naturalne place można dostosować pod kątem wyborów elementów do wskazanych lokalizacji np. w Parku Cietrzewia można poza ukształtowaniem terenu dodać elementy wodne natomiast na ul. Naukowej dobrać inne elementy do rzeźba terenu np. roślinność.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na naturalnych placach zabaw wykorzystuje się ukształtowanie terenu, roślinność, naturalne materiały i elementy do zabawy. Miejsca te są bardzo atrakcyjne dla dzieci, mimo że nie znajdziemy tu typo­wych sprzętów. Taki ogród rozwi­ja w większym stopniu niż kla­syczne place, ponieważ wymaga od dzieci kreatywności i wymyślania różnych typów zabaw, nie tylko ruchowych. Dzięki wykorzystaniu naturalnego otoczenia, kamyków, patyków, pieńków, kwiatków rozwija się motorykę mniej­szą oraz wyobraźnię.

Na naszym obszarze brak jest naturalnych górek odpowiednich do uprawiania sportów, połączenie ukształtowania terenu z kolejnymi elementami stworzy nowe wspaniałe miejsca do zabawy, które wspaniale wpisują się w koncepcje Miasta Ogrodu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe: 5000 zł ;

- zasadzenie roślin i trawy oraz dodatkowe elementy: 10000 zł ;

- transport ziemi, głazów oraz ukształtowanie terenu: 45000 zł.


Całkowity koszt projektu: 57 862,50 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszta eksploatacji nie spowodują wzrosty wydatków, gdyż obecnie także są ponoszone koszty pielęgnacji trawy przez Urząd w wskazanych lokalizacjach.
Całkowity koszt eksploatacji: 2 400,00 zł

Załączniki

  • Poradnik m.st. Warszawa-Naturalne_place_zabaw.pdf
  • 4 podglądowe zdjęcia.pdf