Zarząd Zieleni - zmiany z 2020-06-19 11:34:46
Powrót do projektu

Antysmogowy "żywopłot" na ulicy Korbońskiego i Wiertniczej

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wilanów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: Ulica Korbońskiego oraz
ulica Wiertnicza
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Oba pasy zieleni są własnością miała stołecznego Warszawy.
Projekt będzie realizowany w pasie drogowym ul. Wiertniczej, który jest we władaniu ZDM

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Posadzenie żywopłotu antysmogowego na pasie zieleni wzdłuż ulicy Korbońskiego i Wiertniczej. Ma to na celu pochłanianie smogu tworzącego się przez spaliny pojazdów poruszających się na drodze, zmniejszenie natężenia hałasu oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drodze poprzez odgrodzenie przeciwnych pasów ruchu. Dodatkowo będą pełnić rolę zabezpieczeń trawników przed rozjeżdżaniem przez samochody.
Opis projektu: Dążymy do zasadzenia krzewów anytsmogowych wzdłuż pasa zieleni na ulicach Korbońskiego i Wiertniczej. Zakładamy posadzić 1785 krzewów, które dodadzą zieleni wśród ogólnej szarości miejskiego betonu podczas przejazdu lub spaceru przez wymienione ulice w naszej cudownej dzielnicy. Projekt antysmogowego "żywopłotu" ma nie tylko poprawić estetykę przestrzenni publicznej w naszej Dzielnicy, ale przede wszystkim ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza, wpływać pozytywnie na jakość życia mieszkańców. Krzewy z jednej strony są łatwe do utrzymania, a z drugiej bardzo skutecznie wiążą toksyczne substancje. Krzewy najbardziej efektywnie z wszystkich roślin miejskich filtrują zanieczyszczenia składające się na smog, a rozbudowana korona krzewów stanowi powierzchnię na której pyły osadzają się nawet zimą, co częściowo eliminuje je z powietrza. Wzdłuż ulicy Korbońskiego projekt obejmuje stworzenie : Ogrodu antysmogowego na poboczu jezdni (po stronie północnej) o długości 500 m i szerokości około 3 m. Całkowite pole ogrodu wynosi 1 500 m^2. Krzewy rozrastające się szerzej (Syringa vulgaris, Forsythia intermedia) będziemy sadzić w odległości 2 metry od siebie, zaś mniejsze krzewy (Buddleja davidii) co 1 m. Natomiast na ulicy Wiertniczej zamierzamy : Zasadzić rząd roślin na pasie zieleni miedzy dwiema jezdniami. Przedsięwzięcie ma na celu posadzenie mniejszych roślin (Buddleja davidii) z obydwu stron bramek zabezpieczających w odstępach 1-metrowych. Zaś w miejscach bez bramek planujemy zasadzić krzewy większe(Syringa vulgaris, Forsythia intermedia) w odległości co 2 metry. W obydwu przypadkach kosztorys zawiera rozplantowanie kory ogrodowej na całej zaplanowanej powierzchni oraz wymiana gruntu na ziemie ogrodową odpowiednią dla poniższych roślin w miejscu jego zasadzenia. Kora Ogrodowa Ogród na ulicy Korbońskiego ma przykryć 45 000l kory ogrodowej czyli 563 worki kory ogrodowej zaś rzędy krzewów na ulicy Wiertniczej przykryje 31 500l czyli 394 worki kory ogrodowej. Cenę za jeden worek kory ogrodowej przyjęliśmy 8,5 zł, co w całkowitym rozrachunku wynosi 8 134,5 zł za 957 worków z korą ogrodową. Cena kory za ok. 2600 m^2 14 800 zł Ziemia ogrodowa Ilość potrzebnych worków 50l ziemi ogrodowej uniwersalnej wynosi 4 463 szt. przy cenie za worek 50l ziemi ogrodowej uniwersalnej przyjęliśmy cenę 10 zł za szt. Całkowity koszt 50l ziemi ogrodowej 44 630,00 zł Krzewy Ogród na ulicy Korbońskiego- (k) Rząd kwiatów na ulicy Wiertniczej- (w) Syringa vulgaris (różne odmiany) - 108(w) + 125(k) = 233 szt. cena za szt. 16,00 zł ; cał. 3 728,00 zł Buddleja davidii (różne odmiany) - 820(w) + 500(k) = 1320 szt. cena za szt. 16,00 zł ; cał. 21 120,00 zł Forsythia intermedia (różne odmiany) - 107(w) + 125(k) = 232 szt. cena za szt. 10,00 zł ; cał. 2 320,00 zł Całkowita ilość roślin 1 785 szt. Całkowity koszt kwiatów 27 168,00 zł Cena za posadzenie krzewów, położenie kory i roczna pielęgnacja tych terenów zielonych wynosi 165 750 zł przy cenie 65 zł za metr kwadratowy. Koszt finalny inwestycji Zawiera prace ogrodnicze, cenę krzewów, kory oraz ziemi ogrodowej. 165 750,00 zł + 27 168,00 zł + 8 134,50 zł + 44 630,00 zł = 245 682,50 zł
Projekt przewiduje posadzenie w pasie drogowym ulicy Wiertniczej żywopłotów z krzewów irgi błyszczącej. Żywopłoty zostaną zlokalizowane na trawnikach po obu stronach ulicy i będą miały za zadanie poprawę estetyki ulicy oraz niwelowanie uciążliwości związanych z emitowaniem spalin przez samochody. Dodatkowo będą pełnić rolę zabezpieczeń trawników przed rozjeżdżaniem przez samochody. Projekt ten wpisuje się w program "Zielonych ulic" realizowanym przez Zarząd Zieleni m. st. Warszawy.

Zostanie posadzone 1682 m2 żywopłotów z irgi błyszczącej oraz ich roczna pielęgnacja.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Jak wynika z badań Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, każdego roku z powodu smogu przedwcześnie umiera 48 tys. Polaków.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
244 200,00 zł - posadzenie i roczna pielęgnacja 1628 m2 żywopłotu (1628 m2 x 150 zł/m2 = 244 200,00 zł)

5 000 zł - oznakowanie projektu w terenie.Łączna kwota: 249 200,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 245 682
249 200,50 00

Dokumenty

Załączniki
  • Wiertnicza nr 1.png