Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola - zmiany z 2020-05-18 11:45:32
Powrót do projektu

Zajęcia dla Wolskich przedszkolaków

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wolskie publiczne placówki przedszkolne.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Miejsca lokalizacji projektu mogą być bardzo szerokie, w zależności od wybranych przez Rady Rodziców ofert warsztatów.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt ma na celu sfinansowanie zajęć dodatkowych wybranych przez rady rodziców wolskich przedszkoli.
Opis projektu:
Projekt zapewniałby finansowanie dla wybranych przez rady rodziców poszczególnych przedszkoli zajęć dodatkowych. Zajęcia odbywałby się w wolskich przedszkolach, i mógłby na nie zostać zapisany każdy mieszkaniec Woli w wieku przedszkolnym. Dla dzieci nie uczęszczających do przedszkoli, a chcących brać udział w danych zajęciach, byłaby taka możliwość po zapisaniu się na nie poprzez powszechny system zapisów. Ilość osób z poza przedszkola regulowałaby dyrekcja placówki.

Zajęcia na które mógłby by się zdecydować Rady Rodziców przedszkoli to:

- Zajęcia z wykorzystaniem gliny lub innych materiałów plastycznych

- Warsztaty kulinarne

- Warsztaty dotyczące ekologii i środowiska

- Dogoterapia

- Zajęcia muzyczne

- Zajęcia/spotkania z innymi kulturami

- Warsztaty artystyczne

- Wyjścia do dzielnicowych instytucji kultury (np. bibliotek, domów kultury)W naszej dzielnicy mamy 29 publicznych przedszkoli, i dla każdego z nich byłoby przeznaczone 15 tys. zł, co daje łączny koszt 435 tys. zł Dodatkowym kosztem byłaby obsługa systemu rekrutacji dla dzieci z poza przedszkoli, a także na obsługę realizacji projektu przez Urząd Dzielnicy (wybór wykonawcy, inne formalności). W ramach tej puli, każda grupa przedszkolna musiałaby odbyć taką samą liczbę wyjść, aby zachować równy dostęp do projektu dla mieszkańców.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Warto wspierać rozwój naszych pociech, a dodatkowe zajęcia ogólnorozwojowe na pewno w tym pomogą.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
5 przedszkoli po 16 100

30 godzin na każde przedszkole

15 zajęć po 2h=30 godzin x 500zł = 15 000zł

5 grup po 15 osób w jednym przedszkolu

Ok 1000 na wynagrodzenia i pochodne – obsługa pomieszczeń przedszkoli (otwieranie, sprzątanie, środki czystości) (na jedno przedszkole)

500 zł na oznaczenie projektu. (dotyczy całości projektu)

Koszt projektu: 80 500 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
450 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki