Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2020-06-16 12:35:15
Powrót do projektu

ROZBUDOWA ŚCIEŻKI DLA PIESZYCH NA SKWERZE im. Zofii Kuratowskiej na Muranowie

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Skwer im. Zofii Kuratowskiej znajdujący się pomiędzy szkołą podstawową nr 32 im.Małego Powstańca ul.Lewartowskiego 2 oraz budynkami Stawki 3a, 3, i 1.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wydeptana ścieżka przebiega obok pagórka przy budynku Stawki 3a .

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Położenie nawierzchni na kilkunastu metrach wydeptanej ścieżki pomiędzy ulicą Stawki, a drogą wewnętrzną przy szkole im.Małego Powstańca, na terenie skweru imienia Zofii Kuratowskiej.

Opis projektu:
Miejscy urbaniści planują przejścia, którymi „powinniśmy” chodzić. Jednak to mieszkańcy decydują, którędy chcą chodzić. Na trawnikach, będących enklawami zieleni wśród miejskiej zabudowy, wydeptują ścieżkę, która wyznacza trasę ich codziennej podróży.

Taka ścieżka, wydeptana tysiącami kroków dzieci idących do szkoły i mieszkańców okolicznych domów, powstała również na Muranowie łącząc ulicę Stawki z drogą wewnętrzną wiodącą do szkoły im.Małego powstańca.

Niestety opady, nieuregulowana ziemia, wystające kamienie powodują, że szczególnie w sezonie jesienno-zimowo-wiosennym ścieżka się rozszerza, a jej użytkownicy siłą rzeczy niszczą otaczającą przyrodę.

Kilkanaście metrów chodnika, sankcjonujących istniejącą od lat ścieżkę, pomogłoby uniknąć niszczenia zieleni dokoła, uchroniłoby przed potykaniem się o wystające z ziemi kamienie i bolesnymi upadkami i pozwoliłoby zagospodarować uroczy skwer pomiędzy ulicami Stawki ,Duboisa i Lewartowskiego, nowymi roślinami.

Skwer imienia Zofii Kuratowskiej może stać się kolejnym urokliwym zakątkiem Muranowa zamiast straszyć wydeptanymi placami ziemi i kałużami zalegającej wody.

Mała inwestycja, a przyszłe możliwości bezcenne.Orientacyjny koszt 10.000 pln
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Rozbudowa ścieżki dla pieszychMiejscy urbaniści planują przejścia, którymi „powinniśmy” chodzić. Jednak to mieszkańcy decydują, którędy chcą chodzić. Na trawnikach, będących enklawami zieleni wśród miejskiej zabudowy, wydeptują ścieżkę, która wyznacza trasę ich codziennej podróży.

Taka ścieżka, wydeptana tysiącami kroków dzieci idących do szkoły i mieszkańców okolicznych domów, powstała również na Muranowie łącząc ulicę Stawki z drogą wewnętrzną wiodącą do szkoły im.Małego powstańca.

Niestety opady, nieuregulowana ziemia, wystające kamienie powodują, że szczególnie w sezonie jesienno-zimowo-wiosennym ścieżka się rozszerza, a jej użytkownicy siłą rzeczy niszczą otaczającą przyrodę.

Kilkanaście metrów chodnika, sankcjonujących istniejącą od lat ścieżkę, pomogłoby uniknąć niszczenia zieleni dokoła, uchroniłoby przed potykaniem się o wystające z ziemi kamienie i bolesnymi upadkami i pozwoliłoby zagospodarować uroczy skwer pomiędzy ulicami Stawki ,Duboisa i Lewartowskiego, nowymi roślinami.

Skwer imienia Zofii Kuratowskiej może stać się kolejny urokliwym zakątkiem Muranowa zamiast straszyć wydeptanymi placami ziemi i kałużami zalegającej wody.

Mała inwestycja, a przyszłe możliwości bezcenne.Orientacyjny koszt 10.000 pln

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
20000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
20 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki