Koordynator w Dzielnicy Rembertów - zmiany z 2020-07-29 10:23:45
Powrót do projektu

Rembertowska Akademia Nauk

status: Trwa ocenaOceniony negatywnie


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dom Kultury "Wygoda, ul. Koniecpolska 14,

Dom Kultury "Rembertów", al. Komandosów 8,

Zespół Szkół nr 74, ul. Niepołomicka 26
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Organizacja nieodpłatnych warsztatów i pokazów naukowych z różnych dziedzin wiedzy dla dzieci w formule uniwersytetu dziecięcego.
Opis projektu:
Organizacja nieodpłatnych warsztatów i pokazów naukowych z różnych dziedzin wiedzy dla dzieci w formule uniwersytetu dziecięcego. Celem projektu jest rozbudzanie i pielęgnowanie naturalnej pasji do wiedzy i pokazanie, że nauka jest świetną zabawą.

W celu realizacji projektu konieczne będzie zawarcie umowy z zewnętrzną firmą, która zapewni odpowiedni wykonawców poszczególnych spotkań. Spotkania będą odbywały się w 2 formach - wykładowej i warsztatowej.

W części wykładowej brać będzie udział 160 uczestników w wieku 9-14 lat. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane w następujący sposób - SP 189, SP 254+OSM, SP 376 - po 20 zgłoszeń z każdej placówki poprzez Sekretariat Szkoły, SP 217 - 60 zgłoszeń poprzez Sekretariat Szkoły. Poprzez Urząd Dzielnicy Rembertów (Wydział Obsługi Mieszkańców) przyjmie 40 zgłoszeń oraz niewykorzystane w Szkołach zgłoszenia. Każdy wykład trwać będzie 60-90 minut. Każdy uczestnik otrzyma na każdym wykładzie materiały informacyjne o tematyce wykładów wraz z przykładami doświadczeń możliwych do realizacji w warunkach domowych. Wszystkie wykłady będą się odbywały w soboty na sali koncertowej budynku Zespołu Szkół nr 74 w Warszawie przy ul. Niepołomickiej 26.

W części warsztatowej brać udział będą po 3 grupy 20 osobowe. Zgłoszenia przyjmowane będą analogicznie do zgłoszeń na wykłady, przy czym 20 zgłoszeń w SP 217, po 10 zgłoszeń SP 189, SP254_OSM, SP 376 oraz 10 zgłoszeń Urząd Dzielnicy. Warsztaty odbywać się będą w soboty na terenie Domu Kultury "Wygoda" oraz Domu Kultury "Rembertów", zależnie od tematyki spotkań.Każdy uczestnik dostanie indywidualny indeks z logo Budżetu Obywatelskiego i Dzielnicy Rembertów, w którym będzie zbierał pieczątki/stemple uczestnictwa w zajęciach, odrębne dla wykładów i każdego z Domów Kultury. Na koniec projektu każdy uczestnik otrzyma imienny Dyplom ukończenia Rembertowskiej Akademii Nauk roku 2021.W ramach projektu zostaną poruszone zagadnienia z zakresu fizyki, chemii, biologii, ekologii, medycyny, astrologii.W ramach projektu przewiduje się:

- 20 wykładów

- 10 warsztatówPrzewidywane koszty:

- wykładów - 350 zł/szt. - 7.000

- warsztatów wraz z materiałami - 450 zł/szt. (dla jednej grupy) - 13.500

- pozostałych materiałów (m.in. indeksów, stempli itp.) - 22.000
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Cele realizacji projektu:

- rozwój potencjału twórczego i intelektualnego dzieci

- rozbudzenie aktywności poznawczej, ciekawości świata oraz siebie

- przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki

- kształcenie myślenia naukowego, opartego o stawianie pytań badawczych

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
42500,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
42 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki