Koordynator w Dzielnicy Rembertów - zmiany z 2020-02-06 11:08:06
Powrót do projektu

Rembertowskie Targowisko

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Bazar "Ciuchy" ul. Paderewskiego.

Działki 60/3, 60/4, 60/5 obręb 30925, droga dojazdowa na działce 60/8 obręb 30925.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada przywrócenie funkcji targowiska na terenie dawnego Bazaru "Ciuchy". Targowisko będzie miejscem zacieśniania się więzi lokalnych oraz miejscem do nieskrępowanego handlu dla małych przedsiębiorców, rzemieślników i rolników.
Opis projektu:
Projekt zakłada budowę przywrócenie funkcji targowiska na terenie dawnego Bazaru "Ciuchy".

W ramach projektu zostanie postawionych 20 zadaszonych stoisk/straganów targowych. 10 z nich będzie miało konstrukcję całoroczną.Zakłada się, że wszystkie stoiska/stragany zostaną wyposażone w przyłącza prądu w celu umożliwienia działania kas fiskalnych na stoiskach. Zasilanie będzie podłączone do miejskiego systemu oświetlenia ulicznego. W ramach projektu zakłada się także możliwość zakupu i użytkowania agregatu prądotwórczego.Targowisko zostanie oświetlone latarniami podłączonymi do miejskiego systemu oświetlenia ulicznego.Zaplanowane zostanie także miejsce do rozstawiania stoisk/straganów sezonowych, przenośnych - 20 stoisk/straganów o powierzchni max. 4 m2 każde.W centralnej części targowiska zostaną postawione stoły "piknikowe" o bezpiecznej betonowej konstrukcji, które będą służyły do spożywania posiłków przez mieszkańców oraz do rekreacji. Stoły z grami plenerowymi (szachy, chińczyk, warcaby itp.) będą służyły mieszkańcom zarówno podczas godzin otwarcia stoisk/straganów, jak i w czasie gdy targowisko nie będzie czynne.Umowy z przedsiębiorcami, rzemieślnikami i rolnikami będzie zawierał Urząd Dzielnicy na zasadach przyjętych zwyczajowo dla Dzielnicy i Miasta. Dopuszcza się także wydawanie pozwoleń na handel sezonowy, w tym na stoiskach przenośnych.

Na stoiskach mogą być sprzedawane np. produkty spożywcze, produkty regionalne, chleby, sery, wędliny, dekoracje świąteczne, materiały plastyczne, rękodzieło, napoje i trunki, miody, zabawki itp.Godziny przeznaczone na handel towarami zostaną wyznaczone przez Urząd. Dopuszcza się zarówno możliwość funkcjonowania targowiska w dni powszednie, jak i w weekendy. Handel w niedziele odbywać się będzie na zasadach określonych w przepisach krajowych.Targowisko zostanie wyposażone w co najmniej 2 toalety przenośne, z regularnie odbieranymi nieczystościami. Toalety zostaną zasłonięte estetyczną osłoną, charakterystyczną dla wszelkich toalet publicznych w Dzielnicy, np. jak przy Parku Frontowa czy "daszkach" przy ul. Strażackiej.Targowisko zostanie wyposażone w kran z dostępem do bieżącej wody miejskiej.W ramach projektu zakłada się sezonowe "akcje", zwiększające atrakcyjność produktów na targowisku, np. targi śniadaniowe, kuchnie świata, produkty Wielkanocne, produkty bożonarodzeniowe.W ramach budowy targowiska niezbędna jest naprawa nawierzchni drogi dojazdowej.Dopuszcza się budowę w ramach projektu niskiego ogrodzenia, max 1,2 m wysokości, służącego wyłącznie do wydzielenia przestrzeni targowiska od otaczającego terenu. Ogrodzenie może być wykonane z dowolnego materiału - drewno, metal, plastiki itp.Przewidywane koszty:

- 20 stoisk/straganów zadaszonych - 65.000

- dostęp do wody - 5.000

- dostęp do prądu - 7.500

- agregat prądotwórczy wraz z zapasem paliwa 5.220

- stoły piknikowe/stoły z grami plenerowymi (4 szt.) - 12.000

- naprawa drogi dostępu (160 m) - 26.000

- toalety wraz z osłoną - 10.500

- oświetlenie (5 latarni) - 35.000
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Targowisko będzie miejscem zacieśniania się więzi lokalnych oraz miejscem do nieskrępowanego handlu dla małych przedsiębiorców i rolników. Dostęp do świeżych i ekologicznych produktów a także produktów regionalnych poprawi stan zdrowia i samopoczucie mieszkańców. Korzystanie z targowiska nauczy najmłodszych mieszkańców racjonalnego dokonywania wyborów zakupowych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • handel
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
166 220,00 zł

Dokumenty

Załączniki