Zarząd Zieleni - zmiany z 2020-06-19 16:23:54
Powrót do projektu

Retencja Wody Deszczowej - ogród deszczowy w formie szkrzyniowej.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: Trawnik wzdłuż al. Solidarności i wzdłuż
1.Południowa ściana budynku Szkoły Podstawowej nr 147 przy ul. Karolowej 56

na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy - działka ew. nr 37 obręb 6-03-17;

2. Południowa i północno-wschodnia ściana budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Okopowej 7 na terenie dzielnica Wola m.st. Warszawy - działka ew. nr 37.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji: Wybrana lokalizacja pozwala na bezproblemowy parking beczkowozu. Zatrzymując się przy ulicy samochód ze zbiornikiem na wodę może wjechać na chodnik, pobrać wodę ze zbiornika i odjechać. Ważne jest również to iż właśnie na ścianie szkoły od al. Solidarności biegną dwie rynny odprowadzające wodę z dachu. Zbiornik retencyjny można więc z łatwością do nich podłączyć. Brak drzew w tym miejscu pozwala na wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z zakopaniem zbiornika w ziemi
Projekt zakłada wykonanie ogrodu deszczowego w formie skrzyń kaskadowych połączonych ze sobą (3 sztuki w jednym puncie).

Pierwszy ogród deszczowy założony zostałby przy budynku Szkoły Podstawowej nr 147 przy

ul. Karolowej 56 na działce ew. nr 37 obręb 6-03-17 na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy – południowa ściana budynku od strony al. Solidarności.

Drugi ogród deszczowy założony zostałby przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Okopowej 7 na działce ew. nr 37 obręb 6-03-17 na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy – południowa i północno-wschodnia ścian budynku.Instalacja zbiornika w sąsiedztwie szkoły podstawowej może stanowić element edukacyjny dla uczniów szkoły.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada zainstalowanie podziemnego zbiornika retencyjnego, o pojemności 15000l, na wodę deszczową. wykonanie ogrodów deszczowych w formie skrzyń kaskadowych połączonych ze sobą (3 sztuki w jednym puncie). Każda ze skrzyń wyposażona zostanie w stosowną instalację zapewniającą utrzymanie właściwych warunków gruntowo-wodnych (drenaże nawadniająco - odwadniające) i odprowadzenie nadmiaru wód odpowiednio do kanalizacji miejskiej lub na powierzchnię biologicznie czynną – trawniki. Skrzynie wypełnione zostaną warstwowo materiałem o odpowiednich uziarnieniach zapewniających retencję wody i jej swobodny przepływ między warstwami. Skrzynie obsadzone zostaną roślinnością hydrofitową, która znakomicie znosi okresowe zalewanie oraz okresy suszy.

Ogród deszczowy zasilany będzie wodą z powierzchni dachowych odprowadzaną rynnami. Każda z rynien zasilać będzie jeden ogród deszczowy.

Skrzynie posadowione zostaną od ścian budynku minimum 30 cm, aby pomiędzy ścianą budynku a pojemnikiem mogło swobodnie krążyć powietrze nie powodując zawilgocenia elewacji w tym miejscu.

Projekt zakłada wykonanie jednego ogrodu deszczowego trzyskrzyniowego przy ul. Karolowej 56 i pięciu ogrodów deszczowych trzyskrzyniowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Okopowa 7.Opis projektu:
Założeniem projektu jest zagospodarowanie poprzez retencjonowanie i właściwe zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z części powierzchni dachowych budynku Szkoły Podstawowej nr 147 przy ul. Karolakowej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Okopowej 7.

Ogród deszczowy w formie skrzyniowej to znakomita forma zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych w infrastrukturze miejskiej. Wystarczy umieścić odpowiednią ilość pojemników przy urządzeniach służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych (rynnach), co zagwarantuje stały dopływ wód i ograniczy ilości wód odprowadzanych do kanalizacji miejskiej. Wykonanie ogrodu deszczowego w formie skrzyniowej nie jest skomplikowane. Na jeden ogród deszczowy składać będą się trzy pojemniki o wymiarach

ok. 1,0 x 1,0 m i wysokości maksymalnej do 1,0 m. Pojemniki ustawione zostaną kaskadowo, w celu zapewnienia przepływu wód i zapewnienia jej retencji. Każda skrzynia wyposażana zostanie w rurę drenującą i rurę przelewową, umożliwiającą odpływ nadmiaru wód odpowiednio do kanalizacji miejskiej (ul. Karolakowa 56) lub na powierzchnię biologicznie czynną (ul. Okopowa 7) w celu zasilanie istniejącej zieleni. Każda ze skrzyń wypełniona zostaną warstwami materiału o różnej ziarnistości zapewniającej filtrację wód. Przykładowy schemat sposobu wykonania ogrodu deszczowego określony został w broszurach stanowiących załącznik do Projektu.

Pierwszy ogród deszczowy założony zostałby przy budynku Szkoły Podstawowej nr 147 przy ul. Karolowej na działce ew. nr 37 obręb 6-03-17. Składać będzie się z trzech pojemników ustawionych kaskadowo. Drugi ogród deszczowy założony zostałby przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Okopowej 7 na działce ew. nr 37 obręb

6-03-17. Składać będzie się z trzech pojemników ustawionych kaskadowo w pięciu lokalizacji (łącznie 15 skrzyń).

Miejsce ustawienia pojemników określone zostały w załącznikach do wniosku.

Każdy z pojemników obsadzony zostanie roślinnością hydrofitową typu turzyca, sit, irysy, lobelia szkarłatna, stroiczka czerwona, kosaciec żółty, skrzyp zimowy, krwawnica pospolita, rdest, itp.). Niewątpliwą zaletą ogrodu deszczowego jest małe zapotrzebowanie przestrzeni na jego wykonanie, dlatego z łatwością można go wkomponować w terenie miejskim. Dzięki odpowiedniemu doborowi roślinności , ogród deszczowy dobrze funkcjonuje nawet na obszarach zacieniowanych. Zwiększą bioróżnorodność i poprawią estetykę otoczenia.

Realizacja inwestycji możliwa jest do wykonania w ciągu roku i nie spowoduje ograniczeń

w korzystaniu z terenu (w tym pasa rogowego). Pojemniki są łatwe do demontażu w przypadku wystąpienia awarii podziemnej infrastruktury technicznej oraz nie oddziaływałaby szkodliwie na budynki.

Poniżej link przykładowych pojemników skrzyniowych służacych do założenia ogrodu deszczowego:

https://www.google.pl/search?q=ogrody+deszczowe+w+pojemnikach&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=V8tPXtAvEQXYvM%253A%252C4oCTpsf0mhEtwM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQnsjxDUQ6qBk7tpp6yEgnvMrV3SQ&sa=X&ved=2ahUKEwjQsJi1hdbpAhWN16YKHdZlBzIQ9QEwBHoECAcQGQ#imgrc=V8tPXtAvEQXYvMProjektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Woda nazywana jest błękitnym złotem. Akcje firm inwestujących w wodę systematycznie zyskują na wartości. W dobie globalnego ocieplenia i pojawiających się problemów z wodą, deszczówka to jedyne odnawialne źródło wody. Odpowiednio odzyskana i zgromadzona może znacząco zmniejszyć codzienne zużycie wody i tym samym ograniczyć koszty jej zakupu co wpłynie korzystnie na budżet miasta i jej oszczędność. Jej zbiór jest o tyle istotny i ważny iż najnowszy raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i UNICEF dowodzi że 1 na 3 osoby (czyli 2,1 mld ludzi) nie ma dostępu do wody pitnej w miejscu zamieszkania, a 6 na 10 (czyli 4,4 mld osób) jest pozbawionych odpowiednich warunków sanitarnych. Deszczówka prawnie traktowana jest jako ściek. Jej mniejsza ilość w kanałach kanalizacji miejskiej jest korzystna gdyż dzięki temu zwiększa się ich przepustowość (bardzo istotna podczas intensywnych opadów). Zbieranie deszczówki to świadome i oszczędne gospodarowanie wodą oraz zapobieganie podtopieniom i zalaniom piwnic. Dzięki retencji wody deszczowej zmniejsza się jej ilość w kanalizacji miejskiej i tym samym kanały te są drożne i są w stanie podczas intensywnych deszczów odbierać i odprowadzać więcej wody. Zebrana woda deszczowa będzie służyć przede wszystkim służbą miejskim do nawadniania terenów zielonych (np. nowo posadzonych drzew, które przez okres pierwszych trzech lat wymagają intensywnego nawadniania)Ogrody deszczowe to znakomita forma zagospodarowania wód w miejscu jej powstawania. Zaletą ogrodów deszczowych jest poprawa komfortu życia i zdrowia ludzi, poprawa estetyki otoczenia korzystnie wpływającej na wartość nieruchomości, zwiększenie bioróżnorodności poprawa wolarów krajobrazowych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • Zieleń miejska
  • mieszkańcy dzielnicy Wola

  Kosztorys

  Kosztorys realizacji projektu:
  Szacunkowy koszt realizacji projektu: 40
  120 000,00 zł

  Dokumenty

  Załączniki