Zarząd Zieleni - zmiany z 2020-06-23 13:02:30
Powrót do projektu

Retencja Wody Deszczowej - ogród deszczowy w formie skrzyniowej.

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1.Południowa ściana budynku Szkoły Podstawowej nr 147 przy ul. Karolowej Karolkowej 56

na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy - działka ew. nr 37 obręb 6-03-17;

2. Południowa i północno-wschodnia ściana budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Okopowej 7 na terenie dzielnica Wola m.st. Warszawy - działka ew. nr 37.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt zakłada wykonanie ogrodu deszczowego w formie skrzyń kaskadowych połączonych ze sobą (3 sztuki w jednym puncie).

Pierwszy ogród deszczowy założony zostałby przy budynku Szkoły Podstawowej nr 147 przy

ul. Karolowej Karolkowej 56 na działce ew. nr 37 obręb 6-03-17 na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy – południowa ściana budynku od strony al. Solidarności.

Drugi ogród deszczowy założony zostałby przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Okopowej 7 na działce ew. nr 37 obręb 6-03-17 na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy – południowa i północno-wschodnia ścian budynku.Instalacja zbiornika w sąsiedztwie szkoły podstawowej może stanowić element edukacyjny dla uczniów szkoły.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada wykonanie ogrodów deszczowych w formie skrzyń kaskadowych połączonych ze sobą (3 sztuki w jednym puncie). Każda ze skrzyń wyposażona zostanie w stosowną instalację zapewniającą utrzymanie właściwych warunków gruntowo-wodnych (drenaże nawadniająco - odwadniające) i odprowadzenie nadmiaru wód odpowiednio do kanalizacji miejskiej lub na powierzchnię biologicznie czynną – trawniki. Skrzynie wypełnione zostaną warstwowo materiałem o odpowiednich uziarnieniach zapewniających retencję wody i jej swobodny przepływ między warstwami. Skrzynie obsadzone zostaną roślinnością hydrofitową, która znakomicie znosi okresowe zalewanie oraz okresy suszy.

Ogród deszczowy zasilany będzie wodą z powierzchni dachowych odprowadzaną rynnami. Każda z rynien zasilać będzie jeden ogród deszczowy.

Skrzynie posadowione zostaną od ścian budynku minimum 30 cm, aby pomiędzy ścianą budynku a pojemnikiem mogło swobodnie krążyć powietrze nie powodując zawilgocenia elewacji w tym miejscu.

Projekt zakłada wykonanie jednego ogrodu deszczowego trzyskrzyniowego przy ul. Karolowej Karolkowej 56 i pięciu ogrodów deszczowych trzyskrzyniowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Okopowa 7.Opis projektu:
Założeniem projektu jest zagospodarowanie poprzez retencjonowanie i właściwe zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z części powierzchni dachowych budynku Szkoły Podstawowej nr 147 przy ul. Karolakowej Karolkowej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Okopowej 7.

Ogród deszczowy w formie skrzyniowej to znakomita forma zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych w infrastrukturze miejskiej. Wystarczy umieścić odpowiednią ilość pojemników przy urządzeniach służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych (rynnach), co zagwarantuje stały dopływ wód i ograniczy ilości wód odprowadzanych do kanalizacji miejskiej. Wykonanie ogrodu deszczowego w formie skrzyniowej nie jest skomplikowane. Na jeden ogród deszczowy składać będą się trzy pojemniki o wymiarach

ok. 1,0 x 1,0 m i wysokości maksymalnej do 1,0 m. Pojemniki ustawione zostaną kaskadowo, w celu zapewnienia przepływu wód i zapewnienia jej retencji. Każda skrzynia wyposażana zostanie w rurę drenującą i rurę przelewową, umożliwiającą odpływ nadmiaru wód odpowiednio do kanalizacji miejskiej (ul. Karolakowa Karolkowa 56) lub na powierzchnię biologicznie czynną (ul. Okopowa 7) w celu zasilanie istniejącej zieleni. Każda ze skrzyń wypełniona zostaną warstwami materiału o różnej ziarnistości zapewniającej filtrację wód. Przykładowy schemat sposobu wykonania ogrodu deszczowego określony został w broszurach stanowiących załącznik do Projektu.

Pierwszy ogród deszczowy założony zostałby przy budynku Szkoły Podstawowej nr 147 przy ul. Karolowej na działce ew. nr 37 obręb 6-03-17. Składać będzie się z trzech pojemników ustawionych kaskadowo. Drugi ogród deszczowy założony zostałby przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Okopowej 7 na działce ew. nr 37 obręb

6-03-17. Składać będzie się z trzech pojemników ustawionych kaskadowo w pięciu lokalizacji (łącznie 15 skrzyń).

Miejsce ustawienia pojemników określone zostały w załącznikach do wniosku.

Każdy z pojemników obsadzony zostanie roślinnością hydrofitową typu turzyca, sit, irysy, lobelia szkarłatna, stroiczka czerwona, kosaciec żółty, skrzyp zimowy, krwawnica pospolita, rdest, itp.). Niewątpliwą zaletą ogrodu deszczowego jest małe zapotrzebowanie przestrzeni na jego wykonanie, dlatego z łatwością można go wkomponować w terenie miejskim. Dzięki odpowiedniemu doborowi roślinności , ogród deszczowy dobrze funkcjonuje nawet na obszarach zacieniowanych. Zwiększą bioróżnorodność i poprawią estetykę otoczenia.

Realizacja inwestycji możliwa jest do wykonania w ciągu roku i nie spowoduje ograniczeń

w korzystaniu z terenu (w tym pasa rogowego). Pojemniki są łatwe do demontażu w przypadku wystąpienia awarii podziemnej infrastruktury technicznej oraz nie oddziaływałaby szkodliwie na budynki.

Poniżej link przykładowych pojemników skrzyniowych służacych do założenia ogrodu deszczowego:

https://www.google.pl/search?q=ogrody+deszczowe+w+pojemnikach&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=V8tPXtAvEQXYvM%253A%252C4oCTpsf0mhEtwM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQnsjxDUQ6qBk7tpp6yEgnvMrV3SQ&sa=X&ved=2ahUKEwjQsJi1hdbpAhWN16YKHdZlBzIQ9QEwBHoECAcQGQ#imgrc=V8tPXtAvEQXYvMProjektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Projekt zakłada wykonanie ogrodów deszczowych w celu zretencjonowania i zagospodarowania w miejscu powstawania wód opadowych i roztopowych. Retencja wody deszczowej to pewnego rodzaju inwestycja w przyszłość naszej planety.
Uzasadnienie realizacji projektu:
Woda nazywana jest błękitnym złotem. Akcje firm inwestujących w wodę systematycznie zyskują na wartości. W dobie globalnego ocieplenia i pojawiających się problemów z wodą, deszczówka to jedyne odnawialne źródło wody. Odpowiednio odzyskana i zgromadzona może znacząco zmniejszyć codzienne zużycie wody i tym samym ograniczyć koszty jej zakupu co wpłynie korzystnie na budżet miasta i jej oszczędność. Zbieranie deszczówki to świadome i oszczędne gospodarowanie wodą oraz zapobieganie podtopieniom i zalaniom piwnic. Dzięki retencji wody deszczowej zmniejsza się jej ilość w kanalizacji miejskiej i tym samym kanały te są drożne i są w stanie podczas intensywnych deszczów odbierać i odprowadzać więcej wody. Ogrody deszczowe to znakomita forma zagospodarowania wód w miejscu jej powstawania. Zaletą ogrodów deszczowych jest poprawa komfortu życia i zdrowia ludzi, poprawa estetyki otoczenia korzystnie wpływającej na wartość nieruchomości, zwiększenie bioróżnorodności poprawa wolarów krajobrazowych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • mieszkańcy dzielnicy Wola

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Wyliczenia kosztów :

W przestrzeni miejskiej pojemnik w którym jest ogród musi zachować szczelność i mieć właściwy estetyczny wygląd. Przyjęto pojemniki szczelne z PEHD w obudowie drewnianej

(1,0 m x 1,0 m x 1,0 m.

Koszt pojemnika to ok. 500 zł brutto, obudowa drewniana malowana ok. 500 zł.

Koszt instalacji dopływ -przelew-odpływ ok. 200 zł.

Grunt – piasek, żwir ok. 300 zł. Rośliny 300 zł.

Transport na miejsce materiałów 300 zł. Wykonanie ogrodu 500 zł.

Razem 2 600 zł za pojemnik (max 3 000,00 zł)

Do wyliczeń przyjęto 3 000,00 złEksploatacja:

Raz lub dwa razy w tygodniu wizyta eksploatacyjna.

Materiał: woda do podlewania w okresie suszy ( maj - sierpień)

Materiał do uzupełnień: żwir, piasek, grunt urodzajny ( ok. 10 % ubytków w skali roku),

Bieżące utrzymanie czystości i porządku - sprzątanie śmieci,

Likwidacja nieszczelności, pielenie, wymiana roślin (30% ubytków w skali roku).

Naprawa pojemnika lub wymienić (20% ceny pojemnika)

2700 zł – koszt roczny utrzymania ogrodu w skrzyni.Oznakowanie

2 000,00 złProjekty, zgdy, uzgodnienia, zezwolenia (m.in. zajęcie pasa drogowego)

15 000,00 złKoszt wyliczony jest na skrzynie o długości i szerokości 1,0 m x 1,0 m - 18 sztuk.

Łączny koszt: 119 600,00 zł3 000,00 x 18= 54000,00 zł

2 700,00 x 18= 48 600,00 zł

15 000,00 zł

2 000,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
119 600,00 zł

Dokumenty

Załączniki