Koordynator w Dzielnicy Ochota - zmiany z 2020-05-21 15:07:44
Powrót do projektu

Poznaj partnera lub przyjaciela

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Proponowane miejsca to ośrodki kultury, lokale sąsiedzkie np. MAL oraz kluby osiedlowe itp. na terenie Ochoty
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
"Poznaj partnera lub przyjaciela” to projekt wymyślony przez osoby ze spektrum autyzmu. Ma on na celu powiększenie sieci kontaktów osób z niepełnosprawnościami i nawiązanie nowego dialogu zarówno między nimi, jak i osobami neurotypowymi. Cykl comiesięcznych spotkań to zorganizowane rozmowy w parach, a więc możliwość poznania partnera lub przyjaciela.
Opis projektu:
"Poznaj partnera lub przyjaciela” to projekt wymyślony przez uczestników Klubu Integracyjnego dla osób ze spectrum autyzmu na Ochocie oraz kadry. Uczestnicy Klubu to dorosłe osoby w przedziale wiekowym 20-40 lat, które potrzebują rozwinąć swoje umiejętności społeczne. Na bazie obserwacji oraz bezpośrednich komunikatów ze strony uczestników Klubu, postanowiliśmy wspólnie zadbać o ten aspekt ich życia, który wydaje się być szczególnie zaniedbany. Chcielibyśmy dać innym możliwość nawiązania relacji pomiędzy osobami z różnymi niepełnosprawnościami i osobami neurotypowymi, odmiennej oraz tej samej płci.„Poznaj partnera lub przyjaciela” to cykl 10ciu spotkań w stylu „Speed dating” (z przerwą na wakacje), w co miesięcznym odstępnie czasowym. Spotkania, w których jednorazowo brałoby udział 6 kobiet i 6 mężczyzn trwałoby około 1 godzinę. Każda rozmowa w parach trwałaby 5 minut, po czym nastąpiłaby zmiana partnera. Po trzech takich spotkaniach, czyli po 15nastu minutach byłby czas na 10 minutową przerwę, a następnie kolejne 15naście minut rozmów. Każde spotkanie rozpoczynałoby się mową wstępną, czyli indywidualnym wprowadzeniem każdego z uczestników i zakończyło podsumowaniem. Na koniec spotkania każdy uczestnik wypełniłby ankietę dotyczącą wszystkich odbytych rozmów.Przed rozpoczęciem cyklu spotkań rozesłalibyśmy informacje do różnych organizacji oraz fundacji znajdujących się na Ochocie o owym projekcie „Poznaj partnera lub przyjaciela”. Organizatorzy przygotowaliby formularz, na bazie którego nastąpiłoby przypisanie uczestnika „speed dating’u” do odpowiedniej grupy tematycznej, np.: „Podróże”, „Zwierzęta”, „Gotowanie”, „Książka”, „Wiedźmin”, „Kinoteka”, „Włochy”, itp. W ten sposób ułatwiamy uczestnikom nawiązanie efektywnych relacji.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Celem projektu jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami zawieranie relacji damsko-męskich i spełnienie ich potrzeb w tym zakresie oraz osób neurotypowych i poszerzenie ich sieci kontaktów. Bazując na doświadczeniu oraz prywatnych rozmowach z uczestnikami Klubu Integracyjnego dla osób ze spectrum autyzmu, dostrzegliśmy sporą lukę w życiu takich osób. Z troski o ich zdrowie psychiczne oraz fizyczne chcemy dać im możliwość zbudowania trwałych relacji z kimś innym niż członkowie ich rodzin. Projekt miałby na celu integrację osób nie tylko ze spectrum autyzmu, ale również innych osób niepełnosprawnych mieszkających na Ochocie, jak i dorosłych osób neurotypowych z tymi samymi zainteresowaniami, co pozostali uczestnicy „speed dating’u”. Projekt nastawiony jest na integrację oraz ogólną pomoc społeczną mieszkańcom Ochoty.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • pomoc społeczna
  • budowanie relacji
  • wsparcie
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością
  • osoby wykluczone społecznie

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt projektu szacuje się na 8300 zł i uwzględnia on koszt prowadzenia 10 spotkań (zakładany czas trwania 1 spotkania wynosi 1 h), koszt zakupu materiałów biurowych wykorzystanych do realizacji zajęć oraz koszt promocji projektu.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
8 300,00 zł

Dokumenty

Załączniki