Koordynator w Dzielnicy Rembertów - zmiany z 2020-02-06 11:22:06
Powrót do projektu

Rembertowska Gra Miejska

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Punktami gry miejskiej będą miejsca o znaczeniu historycznym i kulturalnym Dzielnicy, pomniki, w tym pomniki przyrody, obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków i Rejestru Zabytków.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada realizację gry miejskiej dla mieszkańców
Opis projektu:
W ramach projektu zostanie zrealizowana Gra miejska.

W celu realizacji gry zostanie zatrudniona zewnętrzna firma.Punktami gry miejskiej będą miejsca o znaczeniu historycznym i kulturalnym Dzielnicy, pomniki, w tym pomniki przyrody, obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków i Rejestru Zabytków. Przy każdym z punktów gry uczestnicy będą się musieli wykazać wiedzą historyczną. Na każdym z punktów uczestnicy otrzymają stempel potwierdzający dotarcie do punktu oraz przyznaną liczbę punktów, które będą umieszczane na specjalnej karcie do Gry.

Przed rozpoczęciem gry dostępny będzie w elektronicznej wersji na stronie Urzędu Dzielnicy przewodnik po Rembertowie, w którym zebrane będą informacje o Dzielnicy i punktach w grze, aby uczestnicy mogli się przygotować do gry.

Pytania dotyczące obiektów zostaną skonsultowane z pracownikami Urzędu, Domów Kultury, Organizacji zajmujących się historią i aktywnością lokalną historykami lub innymi osobami posiadającymi wnikliwą wiedzę na temat punktów w grze.Gra realizowana będzie w weekend, aby mogła w niej wziąć udział jak największa liczba uczestników. Uczestnicy będą realizowali grę w grupach. Każda z grup będzie liczyła co najmniej 5 uczestników, w tym zawsze co najmniej 1 osoba pełnoletnia. Zgłoszenia udziału w grze będą zbierane przez wyłonionego Organizatora lub Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy.Gra będzie realizowana w kilku kategoriach:

1. Przedszkolaki

2. Dzieci klas 1-4

3. Dzieci klas 5-8

4. Młodzież szkół ponadpodstawowych

5. Dorośli

6. Rodziny z dziećmiW ramach gry przewidziane są nagrody dla 3 najlepszych grup w każdej kategorii. Wszyscy uczestnicy dostaną pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w grze, pamiątkowe zdjęcia oraz inne gadżety związane z Rembertowem.Ostatnim punktem w grze będzie lokalizacja przy Ratuszu Dzielnicy Rembertów lub inna przestrzeń publiczna, gdzie zostanie zorganizowane miejsce do podsumowania gry oraz poczęstunku dla uczestników gry. W ramach poczęstunku wszystkim uczestnikom oraz realizatorom gry zostanie zapewniony ciepły posiłek, ciepły napój dla gry realizowanej w chodne dni lub chłodny napój i posiłek odpowiedni do pory ciepłej (np. dla gry organizowanej latem).Koszty:

- przygotowanie przewodnika - 3.500 zł

- posiłki i napoje - 5.000 zł

- wynagrodzenie dla organizatora i osób na poszczególnych punktach gry - 8.400 zł

- nagrody za 3 miejsca w każdej z kategorii - 3.800 zł

- nagrody uczestnictwa - 12.400 zł

- materiały promocyjne - 2.000 zł

- materiały obsługi punktów gry - 3.000 zł
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Gra pozwoli mieszkańcom na poznanie historii Dzielnicy, zachęci do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, aktywności i współdziałania w grupie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
38 100,00 zł

Dokumenty

Załączniki