Wydział Kultury i Sportu dla Dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2020-03-10 11:57:10
Powrót do projektu

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła" (W. Szymborska)-Zakup nowości książkowych i audiobooków dla 25 filii i oddziałów Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt obejmuje zakup książek dla wszystkich filii bibliotek Dzielnicy Praga Południe.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt jest kontynuacją projektów z poprzednich edycji Budżetu Partycypacyjnego, począwszy od 2016 roku.

Zakłada on zakup nowości wydawniczych do bibliotek dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

O wyborze nowych książek współdecydują czytelnicy, zarówno dorośli, jak i dzieci, którzy zgłaszają swoje propozycje bibliotekarzom.

Projekt wpisuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia służące promocji czytelnictwa i bibliotek.

Zbiory bibliotek dla dzieci, młodzieży i dorosłych są dostępne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-19.00, Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00, Czytelnia Naukowa nr V i Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych czynna od poniedziałku do piątku codziennie 10.00-20.00, a także w soboty w godzinach 9.00-15.00.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Każdego roku w Polsce wydawanych jest kilkanaście tysięcy tytułów. Biblioteka, pełniąc swoje statutowe obowiązki, kupuje i udostępnia książki i inne wydawnictwa.

Możliwość wypożyczenia poszukiwanych pozycji jest dla wielu osób ułatwieniem.

Gdy nie dysponują funduszami na zakup, mogą skorzystać z zasobów bibliotek.Środki Biblioteki Publicznej, czyli finanse pochodzące z budżetu dzielnicy Praga-Południe, są podstawą zakupu nowości książkowych.

Dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego wesprze w większym stopniu zakupy nowości, zgodnie z oczekiwaniami czytelników i umożliwi czytelnikom większy udział w działaniach poszczególnych filii bibliotecznych na Pradze-Południe.

Możliwość uczestniczenia czytelników w procesie zakupu nowości wydawniczych wpływa zarówno na wzrost ilości wypożyczeń, jak również liczby nowych czytelników.

W 2019 roku z usług biblioteki korzystało 46 445 aktywnych czytelników, czyli o 1300 więcej w porównaniu z 2018 rokiem. W ubiegłym roku zakupiono 9 534 książek i 269 audiobooków w ramach projektów z Budżetu Partycypacyjnego. Wzrosła także ilość wypożyczeń – 518 791 książek i 12 622 audiobooków. Biblioteki na Pradze-Południe odwiedziło w ubiegłym roku 295 665 osób.

Budżet Obywatelski aktywizuje czytelników w każdym wieku, zwiększa czytelnictwo i umożliwia bezpłatny dostęp do kultury.

Zakładając, że średnia cena książki waha się w przedziale od 30 do 40 zł, zakładamy, że dzięki kwocie, na którą oszacowany został projekt, uda się wzbogacić zbiory południowopraskich bibliotek o 7 tys. pozycji.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Wypożyczania dla Dorosłych i Młodzieży Nr 3 / al. Waszyngtona 2b – 9.000 zł,

Wypożyczania dla Dorosłych i Młodzieży Nr 18 / ul. Grochowska 118 – 9.000 zł,

Wypożyczania dla Dorosłych i Młodzieży Nr 19 / ul. Witoszyńskiego 2 – 9.000 zł,

Wypożyczania dla Dorosłych i Młodzieży Nr 24 / ul. Grochowska 279 – 9.000 zł,

Wypożyczania dla Dorosłych i Młodzieży Nr 40 / ul. Paca 46 – 11.000 zł,

Wypożyczania dla Dorosłych i Młodzieży Nr 44 / ul. Grochowska 333a – 10.000 zł,

Wypożyczania dla Dorosłych i Młodzieży Nr 62 / ul. Egipska 7 – 11.000 zł,

Wypożyczania dla Dorosłych i Młodzieży Nr 66 / ul. Angorska 66 – 10.000 zł,

Wypożyczania dla Dorosłych i Młodzieży Nr 78 / ul. Majdańska 5 – 15.000 zł,

Wypożyczania dla Dorosłych i Młodzieży Nr 89 / ul. Grochowska 202 – 15.000 zł,

Wypożyczania dla Dorosłych i Młodzieży Nr 90 / ul. Rozłucka 11a – 12.000 zł,

Wypożyczania dla Dorosłych i Młodzieży Nr 92 / ul. Biskupia 50 – 11.000 zł,

Wypożyczania dla Dorosłych i Młodzieży Nr 94 / ul. Meksykańska 3 – 11.000 zł,

Wypożyczania dla Dorosłych i Młodzieży Nr 100 / ul. Zwycięzców 46 – 9.000 zł,

Wypożyczania dla Dorosłych i Młodzieży Nr 110 / ul. Abrahama 10 – 9.000 zł,

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 2 / ul. Witoszyńskiego 2 – 8.000 zł,

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 16 / ul. Walewska 7a – 8.000 zł,

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 42 / ul. – 8.000 zł,

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 45 / ul. Meksykańska 3 – 10.000 zł (książki 8.000 zł, zbiory specjalne 2.000 zł),

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 47 / ul. Paca 46 – 9.000 zł,

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 55 / ul. Egipska 7 – 10.000 zł,

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 67 / ul. Abrahama 10 – 10.000 zł,

Czytelnia Naukowa Nr V / ul. Meissnera 5 – 15.000 zł,

Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów / ul. Meissnera 5 – 10.000 zł (zbiory specjalne),

Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych / ul. Meissnera 5 – 24.000 zł (książki 18.000 zł, zbiory specjalne 6.000 zł),

Promocja i oznaczenie – 2.000 zł.

RAZEM 274.000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
274 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki