Wydział Kultury dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2020-06-16 16:50:53
Powrót do projektu

Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów ul. Kajakowa 12b
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Szczegółowy harmonogram bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży zostanie ustalony wspólnie z Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury Ursynów, który na swojej stronie ogłosi rozpoczęcie zapisów na poszczególne zajęcia.

Decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Opis projektu:
Projekt składa się z różnych zajęć dla dzieci i młodzieży, dostosowanych do wieku.Najmłodsza grupa to dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat.

Dla nich projekt przewiduje:

- zajęcia umuzykalniające, polegające na zajęciach rytmicznych 1 raz w tygodniu po 45 min.

- nauka języka angielskiego 1 raz w tygodniu po 45 min.

- zajęcia plastyczne 1 raz w tygodniu po 45 min.Druga grupa wiekowa to dzieci w wieku 7-10 lat.

Dla tej grupy dzieci przewidziałam zajęcia:

- nauka języka angielskiego 1 raz w tyg. po 45 min.

- zajęcia taneczne z elementami tańca współczesnego 1 raz w tyg. po 45 min.

- zajęcia plastyczne (nauka malowania i rysowania) 1 raz w tygodniu po 45 min.

- joga rodzic + dziecko 1 raz w tygodniu po 45 min.

- warsztaty stolarskie 5 razy po 90 min.

Trzecia grupa wiekowa to dzieci w wieku 11-13 lat.

Dla tej grupy wiekowej przewidziałam zajęcia:

- zajęcia sportowe z elementami jogi 1 raz w tyg. po 45 min;

- zajęcia z nauką gry na gitarze 1 raz w tyg. po 45 min.

- zajęcia edukacyjne MAŁY ODKRYWCA 1 raz w tyg. po 45 min.Grupa wiekowa mieszana od 14 - 18 lat:

Dla tej grupy przewidziałam następujące zajęcia:

- zajęcia taneczne z elementami tańca współczesnego 1 godz. raz w tyg. po 45 min;

- zajęcia muzyczne z nauką śpiewu 1 raz w tyg. po 45 min.

- zajęcia Djingu i produkcji muzycznej 1 raz w tygodniu po 45 min.

Wszystkie zajęcia będą odbywały się w dwóch cyklach kwartalnych.Pierwszy cykl odbędzie się między marcem a czerwcem.

Drugi cykl odbędzie się miedzy wrześniem a grudniem i będzie kontynuacją cyklu pierwszego.

Zajęcia będą całkowicie bezpłatne, a o zapisaniu na nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.Dla osób, którym nie uda się zapisać, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Trzy kolejne nieobecności dziecka na zajęciach będą powodowały jego usunięcie z listy uczestników zajęć.

Na miejsce dziecka skreślonego z listy uczestników zajęć wejdzie pierwsza osoba rezerwowa.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów to bogata oferta zajęć dla wszystkich. Mój projekt wzbogaciłby tę ofertę oraz pozwolił na korzystanie z zajęć osobom mniej zamożnym, którzy nie zawsze mogą sobie pozwolić na korzystanie z oferty płatnej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Projekt zakłada realizację różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży w czterech grupach wiekowych, w dwóch cyklach

Zaplanowano m.in. zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne, stolarskie, sportowe z elementami jogi,

Djingu i produkcji muzycznej. Każde zajęcie będzie odbywało się 1 raz w tygodniu i będzie trwało 45 min. Całkowity koszt projektu podany przez autora wynosi 98 075 zł.Kosztorys autora:

Zajęcia 3-6 lat:

- rytmika (12 tyg. x 220zł/h - instruktor x 2 cykle = 5280,00 zł + wynajem sali - 24 tyg. x 60zł = 1 440,00zł ) – 6720,00 zł

- angielski (12 tyg. x 250zł/h - instruktor x 2 cykle = 6000,00 zł + wynajem sali - 24 tyg. x 60 zł = 1440,00 zł) - 7440,00 zł

- plastyka (12 tyg. x 250zł/h - instruktor x 2 cykle = 6000,00 zł + wynajem sali - 24 tyg. x 50 zł = 1440,00 zł) - 7440,00 złZajęcia 7-10 lat:

- angielski (12 tyg. x 250zł/h - instruktor x 2 cykle = 6000,00 zł + wynajem sali - 24 tyg. x 60 zł = 1440,00 zł) - 7440,00 zł

- taniec współczesny (12 tyg. x 220zł/h - instruktor x 2 cykle = 5280 zł + wynajem sali - 24 tyg. x 70zł = 1680 zł ) – 6960,00 zł

- plastyka (12 tyg. x 250zł/h - instruktor x 2 cykle = 6000,00 zł + wynajem sali - 24 tyg. x 50 zł = 1440,00 zł) - 7440,00 zł

- joga rodzic + dziecko współczesny (12 tyg. x 220zł/h - instruktor x 2 cykle = 5280,00 zł + wynajem sali - 24 tyg. x 60zł = 1 440,00zł ) – 6720,00 zł

- warsztaty stolarskie 5 razy po 90 min. (5 x 500 zł – instruktor = 3000 zł. + wynajem sali – 5 x 75 zł = 375 zł) – 2675 zł – 5675,00 złZajęcia 11-13 lat:

- zajęcia sportowe z elementami jogi (12 tyg. x 220zł/h - instruktor x 2 cykle = 5280zł + wynajem sali - 24 tyg. x 70zł = 1680 zł ) – 6960,00 zł

- nauka gry na gitarze (12 tyg. x 220zł/h - instruktor x 2 cykle = 5280 zł + wynajem sali - 24 tyg. x 60 zł = 1440 zł) – 6720,00 zł

- zajęcia edukacyjne MAŁY ODKRYWCA (12 tyg. x 250zł/h - instruktor x 2 cykle = 6000 zł + wynajem sali - 24 tyg. x 60 zł = 1440 zł) – 7440,00 złZajęcia 14-18 lat:

taniec współczesny (12 tyg. x 220zł/h - instruktor x 2 cykle = 5280 zł + wynajem sali - 24 tyg. x 70zł = 1680 zł ) – 6960,00 zł

- nauka śpiewu (12 tyg. x 220zł/h - instruktor x 2 cykle = 5280 zł + wynajem sali - 24 tyg. x 60 zł = 1440 zł) - 6720 zł

- plastyka (12 tyg. x 250zł/h - instruktor x 2 cykle = 6000,00 zł + wynajem sali - 24 tyg. x 50 zł = 1440,00 zł) - 7440,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
98 075,00 zł

Dokumenty

Załączniki