Zarząd Zieleni - zmiany z 2020-06-24 08:26:35
Powrót do projektu

Mini Rewitalizacja Stawów Brustmana

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Stawy Brustmana, Osiedle Wawrzyszew
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt rewitalizacji przewiduje wykonanie świetlnej iluminacji podświetlającej fontanny, mostki i pomost oraz roślinność zlokalizowaną na Stawach Brustmana. Ponadto w ramach projektu zostanie uporządkowana zieleń rosnąca bezpośrednio na brzegach stawów, wykonane zostaną nasadzenia nowej roślinności, odnowione zostaną żwirowe alejki oraz chodnik biegnący wokół dużego stawu. Projekt przewiduje również zarybienie stawów:

- uporządkowanie zieleni na skarpach stawów, wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności oraz wykonanie pergoli,

- renowację alejek żwirowych oraz chodnika biegnącego wokół dużego stawu,

- przeprowadzenie badań jakości wody w stawach,

- zarybienie stawów poprzedzone wykonaniem połowów kontrolnych i badań ichtiofauny, w celu ustalenia występujących gatunków ryb i gatunków możliwych do wprowadzenia.
Opis projektu:
"Mini Rewitalizacja Stawów Brustmana" to projekt ukierunkowany poprawę estetyki Stawów Brustmana, które są urokliwym miejscem w sercu Osiedla Wawrzyszew. To ulubione miejsce spacerów i wypoczynku na Bielanach.W ramach projektu na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, tj. Stawy i brzegi oraz chodniki w okół stawów przewidujemy realizację ograniczonej rewitalizacji ww. terenu w tym:

- wykonanie świetlnej iluminacji podświetlającej dwie fontanny, które w okresie od wiosny do jesieni działają na Stawach Brustmana. Podświetlone zostaną również dwa mostki zlokalizowane na wysokości murów administracji osiedla Wawrzyszew oraz pomost zlokalizowany nad brzegiem dużego stawu. W ramach projektu podświetlona mogłaby zostać również roślinność np. drzewa i krzewy. Podświetlenie z uwagi na żyjące w stawach organizmy żywe będzie działało przez kilka godzin po zmierzchu. W późnych godzinach nocnych podświetlenie będzie wyłączone. - uporządkowanie brzegów trzech stawów i nasadzona nowa roślinność. Przy żwirowych alejkach prowadzących do pomostu i do brzegu stawu od strony murów administracji zostaną ustawione pergole obsadzone roślinami pnącymi np. krzewami róż, - odnowione żwirowych alejek oraz ułożenie/przełożenie istniejącego chodnika z kostki brukowej biegnący wokół dużego stawu oraz wzdłuż kanału. Aktualnie kostka, z której wykonany jest chodnik miejscami rozchodzi się na boki tworząc duże nierówności i dziury, - zarybienie stawów. Przybliżony kosztorys projektu: świetlna iluminacja w tym projekt i wykonanie - 200 000 zł uporządkowanie brzegów i nasadzenia nowej roślinności, pergole - 120 000 zł odnowienie żwirowych alejek i przełożenie chodników z kostki brukowej - 160 000 zł zarybienie stawów - 7 000 zł W przypadku braku możliwości zrealizowania któregokolwiek z elementów projektu wyrażamy zgodę na jego usunięcie przez osobę oceniającą projektuporządkowanie zieleni na skarpach stawów, wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności oraz wykonanie pergoli,

- renowację alejek żwirowych oraz chodnika biegnącego wokół dużego stawu,

- przeprowadzenie badań jakości wody w stawach,

- zarybienie stawów poprzedzone wykonaniem połowów kontrolnych i badań ichtiofauny, w celu ustalenia występujących gatunków ryb i gatunków możliwych do wprowadzenia.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
"Mini Rewitalizacja Stawów Brustmana" to projekt ukierunkowany na poprawę estetyki Stawów Brustmana, które są urokliwym miejscem w sercu Osiedla Wawrzyszew. To ulubione miejsce spacerów i wypoczynku na Bielanach. To również miejsce wielu imprez plenerowych jak "Koncerty na wodzie", kino plenerowe, festyny i pikniki sąsiedzkie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • kultura
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Przybliżony kosztorys projektu: świetlna iluminacja w tym projekt i wykonanie - 200 000 zł

uporządkowanie brzegów i nasadzenia nowej roślinności, pergole - 120 000 zł

odnowienie żwirowych alejek i przełożenie chodników z kostki brukowej - 160 140 000 zł

badania jakości wody, połowy kontrolne i zarybienie stawów - 7 27 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 487
287 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • podświetlona fontanna.jpg
 • Fotolia_fontanna_fiolet.jpg
 • pergola.jpg
 • pergola 2.jpg
 • stylowi_pl_ogrod_podswietlone-drzewo_1967793.jpg
 • mostek.jpg
 • mostek 2.jpg