Autor projektu - zmiany z 2020-01-20 21:44:20
Powrót do projektu

Łączymy parki

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Łąka Olkówki . Teren między parkingiem przy żłobku na ul Wokalnej (od strony zachodniej) a ogólnodostępnymi boiskami oraz teren przylegający od północno-wschodniej strony do jurajskiego placu zabaw.

Działki 33 i 32 - numer obrębu 11008.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest rewitalizacja terenu między parkami Jana Pawła II i Romana Kozłowskiego oraz nadanie mu charakteru parkowego. W ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 posadzone zostaną drzewa i krzewy. Przedłużony zostanie ciąg spacerowy prowadzący od parku Jana Pawła II na północ oraz wykonany zostanie niewielki rów retencyjny.
Opis projektu:
W ramach projektu zostanie posadzone zostaną drzewa, które dadzą cień i chłód w upalne dni. Dodatkowo zostanie posadzona roślinność, która poprawi estetykę w okolicy jurajskiego placu zabaw (od północno-wschodniej strony) - 400 krzewów (głównie iglastych (sosna górska) ale z domieszką krzewów ozdobnych. Powinny być to rośliny dobrze znoszące suszę i magazynujące wodę.

Przedłużony zostanie także ciąg spacerowy prowadzący od Parku im Jana Pawła II na północ (który powstał w ramach poprzednich edycji BP) poprzez połączenie go z chodnikiem biegnącym po wschodniej stronie ogólnodostępnych boisk przy ul Puszczyka.

10 drzew (z workami nawadniającymi) zostanie posadzonych w szpalerze na terenie między parkingiem a boiskami przy ul Puszczyka.

Na terenie projektu powinno zostać utworzone niewielkie zagłębienie terenu (niewielki rów) wzdłuż wału ziemnego lub w okolicach żłobka, po wschodniej stronie ciągu pieszo jezdnego, który pełniłby funkcję retencyjną.

Na parkingu - na miejscy równoległym do ciągu pieszo-jezdnego, na wschodnim skraju parkingu ustawione zostanie 5 stojaków rowerowych, żeby rodzice odprowadzający dzieci do żłobka mieli miejsce do pozostawienia swoich rowerów.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Teren łączący parki Jana Pawła II i Romana Kozłowskiego zmienia się już od kilku lat. Jest to teren o dużym potencjale, ponieważ w jego południowej części rośnie wiele starych drzew. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje tu tereny zielone. W części północnej (Łąka Olkówki) posadzono już w ramach kolejnych edycji projektu "Łączymy parki" ponad 40 drzew (w pobliży jurajskiego placu zabaw i boisk oraz 7 wzdłuż chodnika przy wschodnim ogrodzeniu SP 91), kolejne 10 zostanie zasadzonych w tym roku. Dzięki systematycznym nasadzeniom ten teren stanie się w przyszłości parkiem łączącym oba wymienione wyżej parki.

Dzięki roślinności teren będzie bardziej estetyczny, a zieleń daje czystsze powietrze i chłód latem. Zieleń magazynuje też wodę i sprawia, że upalne lata są mniej uciążliwe

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
120 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • drzewa - Łączymy Parki 2021.png
  • Lokalizacja chodnika Łączymy Parki 2021.png