Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2020-06-19 16:11:41
Powrót do projektu

Łączymy parki

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Łąka Olkówki. Teren między parkingiem przy żłobku na ul Wokalnej (od strony zachodniej) a ogólnodostępnymi boiskami oraz teren przylegający od północno-wschodniej strony do jurajskiego placu zabaw.

Działki 33 i 32 - numer obrębu 11008.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest rewitalizacja terenu między parkami Jana Pawła II i Romana Kozłowskiego oraz nadanie mu charakteru parkowego. W ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 posadzone zostaną drzewa i krzewy. Przedłużony zostanie ciąg spacerowy prowadzący od parku Jana Pawła II na północ oraz wykonany zostanie Wykonany zostanie niewielki rów retencyjny.
Opis projektu:
W ramach projektu zostanie posadzone zostaną drzewa, które dadzą cień i chłód w upalne dni. Dodatkowo zostanie posadzona roślinność, która poprawi estetykę w okolicy jurajskiego placu zabaw (od północno-wschodniej strony) - 400 krzewów (głównie iglastych (sosna górska) ale z domieszką krzewów ozdobnych. Powinny być to rośliny dobrze znoszące suszę i magazynujące wodę. Przedłużony zostanie także ciąg spacerowy prowadzący od Parku im Jana Pawła II na północ (który powstał w ramach poprzednich edycji BP) poprzez połączenie go z chodnikiem biegnącym po wschodniej stronie ogólnodostępnych boisk przy ul Puszczyka.to być krzewy duże lub gęsto rosnące, odpowiednie do sadzenia na skarpach, gatunków odpornych na suszę i nie wymagających przeprowadzania intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych.

Posadzenie 10 drzew (z workami nawadniającymi) zostanie posadzonych w szpalerze na terenie między parkingiem a boiskami przy ul Puszczykaw zależności od dostępności miejsca do decyzji projektanta.

Na terenie projektu powinno zostać utworzone niewielkie zagłębienie terenu (niewielki rów) wzdłuż wału ziemnego lub w okolicach żłobka, po wschodniej stronie ciągu pieszo jezdnego, w miejscu wybranym przez projektanta, który pełniłby funkcję retencyjną.

Na parkingu - na miejscy miejscu równoległym do ciągu pieszo-jezdnego, na wschodnim skraju parkingu ustawione zostanie 5 stojaków rowerowych, żeby rodzice odprowadzający dzieci do żłobka mieli miejsce do pozostawienia swoich rowerów.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Teren łączący parki Jana Pawła II i Romana Kozłowskiego zmienia się już od kilku lat. Jest to teren o dużym potencjale, ponieważ w jego południowej części rośnie wiele starych drzew. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje tu tereny zielone. W części północnej (Łąka Olkówki) posadzono już w ramach kolejnych edycji projektu "Łączymy parki" ponad 40 drzew (w pobliży jurajskiego placu zabaw i boisk oraz 7 wzdłuż chodnika przy wschodnim ogrodzeniu SP 91), kolejne 10 zostanie zasadzonych w tym roku. Dzięki systematycznym nasadzeniom ten teren stanie się w przyszłości parkiem łączącym oba wymienione wyżej parki.

Dzięki roślinności teren będzie bardziej estetyczny, a zieleń daje czystsze powietrze i chłód latem. Zieleń magazynuje też wodę i sprawia, że upalne lata są mniej uciążliwe

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej: 15 000 zł

2) Wykonanie nasadzeń zieleni, rowu retencyjnego, stojaków rowerowych: 108 000 zł

3) Oznakowanie informujące o realizacji z budżetu obywatelskiego: 2 000 zł

4) Eksploatacja w roku realizacji (w tym pielęgnacja zieleni): 10 000 zł

Suma: 135 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 120
135 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • drzewa - Łączymy Parki 2021.png
  • Krzewy - Łączymy Parki 2021.png