Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2020-06-22 15:03:44
Powrót do projektu

BEZPŁATNE SPŁYWY KAJAKOWE NA WAWRZE

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Plaża Romantyczna przy ul. Rychnowskiej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt polega na organizowaniu bezpłatnych spływów po Wiśle na 2-godzinnej trasie Wawer - Saska Kępa.

Spływy będą organizowane w terminie od czerwca do września. W miesiącach czerwiec i wrzesień - w każdą sobotę i niedzielę. W miesiącach lipiec i sierpień - codziennie, od poniedziałku do niedzieli.
Opis projektu:
Projekt polega na organizowaniu bezpłatnych spływów po Wiśle na 2-godzinnej trasie Wawer - Saska Kępa.Spływy będą organizowane w terminie od czerwca do września. W miesiącach czerwiec i wrzesień - w każdą sobotę i niedzielę. W miesiącach lipiec i sierpień - codziennie, od poniedziałku do niedzieli.Organizacja spływów będzie polegała na dostarczeniu przez wykonawcę projektu potrzebnego sprzętu na miejscu startu spływu, przekazaniu instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i trasy spływu, wydaniu sprzętu oraz odbioru sprzętu na miejscu zakończenia spływu. Na każdym ze spływów do dyspozycji będzie 14 kajaków 2-osobowych. Spływy będą samodzielne, bez udziału przewodnika (proponowana trasa jest wystarczająco łatwa do przepłynięcia, nawet przez osobę niedoświadczoną).Projekt jest skierowany do osób pełnoletnich, osób ze zgodą na uczestnictwo w spływie opiekuna prawnego lub osób z opiekunem prawnym. Kryterium naboru do spływu będzie kolejność zgłoszeń, dowód wpłacenia kaucji na konto wykonawcy projektu oraz potwierdzenie swojej tożsamości odpowiednim dokumentem. Nabór uczestników do spływu będzie rozpoczynać się 2 tygodnie przed planowanym spływem. Terminem zakończenia naboru do spływu będzie koniec dnia poprzedzającego termin spływu. Informacja o naborze i zasadach rekrutacji będzie umieszczona na stronie wykonawcy spływu. Nabór uczestników będzie prowadzony w formie prezentacji terminów spływów oraz zapisów przez formularz online, udostępnione na stronie Wykonawcy projektu.Kaucja wpłacana na konto będzie służyła zapobieganiu wystąpienia “pustych” rezerwacji, w których uczestnicy nie przychodzą na spływ zajmując miejsca innym zainteresowanym. Osoba, która zarezerwuje spływ, a nie skorzysta z zarezerwowanych kajaków traci wpłaconą kaucję. Jedynym warunkiem zwrotu kaucji będzie oddanie kajaka w wyznaczonym miejscu zakończenia spływu. Dodatkowym elementem będzie ograniczenie rezerwacji dla 1 osoby do 1 kajaka na dany spływ w danym terminie. Kwota kaucji nie będzie wyższa niż koszt wynajęcia 1 kajaka

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Promocja Wisły i plaży Romantyczna na Wawrze jako miejsc o wyjątkowych krajobrazach. W otoczeniu dzikiej i różnorodnej przyrody chronionej programem Natura 2000, projekt ma zachęcić mieszkańców do uprawiania aktywnego wypoczynku na łonie warszawskiej natury.Podobne projekty z powodzeniem były realizowane w dzielnicy Białołęka w 2018 roku i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Warto powtórzyć i rozszerzyć ten pomysł na inne dzielnice - w tym dzielnicę Wawer, tak aby więcej osób mogło wziąć w nich udział.Trasa spływu 2-godzinnego jest pomyślana tak aby trafiała do jak najszerszej grupy odbiorców, ponieważ jest łatwa w przepłynięciu dla większości osób.Kosztorys realizacji projektu:

Koszt wypożyczenia 1 kajaka 70 zł x 14 szt. x 78 dni = 76.440 zł

oznaczenie Budżetu Obywatelskiego = 1500 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu

77.940 zł

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorys - 77940 pln

- koszt wypożyczenia 1 kajaka 70 zł x 14 szt. x 78 dni = 76.440 zł

- Opracowanie graficzne oznakowania dedykowanego projektowi z logotypami budżetu obywatelskiego – 1500 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
77 940,00 zł

Dokumenty

Załączniki