Zarząd Zieleni - zmiany z 2020-06-19 17:10:44
Powrót do projektu

Toalety automatyczne w warszawskich parkach

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
* Ochota:

Zieleniec Wielkopolski (ew. sąsiedni skwer Sue Ryder) – skwer Grotowskiego (między ul. Lindleya, Koszykową i Starynkiewicza) – park Szczęśliwicki – park Malickiego (północny Rakowiec)* Mokotów: – park przy Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich (na jego północnych obrzeżach, przy drodze dojazdowej wzdłuż ROD „Rakowiec”, np. obok budyneczku ze stacją trafo) * Żoliborz:

plac Wilsona (przy parku Żeromskiego) – skwer Brukalskich (po północnej stronie, bliżej kościoła) – park Kępa Potocka (część południowa) – park Sady Żoliborskie (w rejonie placu zabaw) – park Kaskada – plac Inwalidów (w sąsiedztwie zielonej al. Wojska Polskiego oraz parku Stoki i Fosa Cytadeli) Park ŻeromskiegoInne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dokładne usytuowanie ATM uzależnione będzie od możliwości przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, a na terenach zabytkowych, objętych różnymi formami ochrony, także od uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.
Park Szczęśliwicki - okolice ul. Drawskiej

Park Żeromskiego - wymiana istniejącej toalety w rejonie ul. Mierosławskiego

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada instalację 11 2 automatycznych toalet miejskich (ATM) jednostanowiskowych na terenie 11 warszawskich zieleńców, położonych na obszarze 3 dzielnic: Ochoty, Mokotowa i Żoliborza2 warszawskich parków: Parku Szczęśliwickiego położonego w dzielnicy Ochota oraz Parku Żeromskiego położonego w dzielnicy Żoliborz. Jest to wspólna inicjatywa dwóch organizacji lokalnych: Stowarzyszenia Ochocianie i Stowarzyszenia Żoliborzan.
Opis projektu:: Ochoty, Mokotowa i Żoliborza. Jest to wspólna inicjatywa dwóch organizacji lokalnych: Stowarzyszenia Ochocianie i Stowarzyszenia Żoliborzan.
Wybrane lokalizacje są miejscami wypoczynku, spacerów i zabawy popularnymi wśród warszawiaków w każdym wieku – od dzieci spędzających czas na placach zabaw, przez osoby w średnim wieku, aż po seniorów. Obecnie miejsca te są albo całkowicie pozbawione ogólnodostępnych toalet publicznych, albo też wyposażone w nieestetyczne i niehigieniczne toalety przenośne typu toi-toi. Zniechęca to lub uniemożliwia korzystanie z wc, co jest uciążliwe zarówno dla dzieci i ich rodziców, jak też dla osób dorosłych i starszych.Tymczasem od 3 lat stolica dysponuje nowoczesnymi estetycznymi ATM, których działa w mieście już kilkadziesiąt. Projekt zestandaryzowanej ATM został opracowany przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy i jest wdrażany od wiosny 2017 roku. Według ówczesnych informacji koszt jednostanowiskowej ATM wynosił ok. 275 tys. zł (zzw.waw.pl/2017/04/07/pierwsza-z-toalet-miejskich-stanela-na-mysliwieckiej). Obecnie jej koszt szacuje się na ok. 450 tys. zł. Korzystanie z ATM jest odpłatne, należność można wnosić monetami i za pomocą kart płatniczych.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Postulat ogólnodostępnej toalety publicznej na terenach zieleni, zapewniającej odpowiednie do dzisiejszych oczekiwań warunki korzystania z wc, należy do najczęściej podnoszonych przez warszawiaków w odniesieniu do stołecznych parków i skwerów. Dobrą odpowiedzią na tę potrzebę są niewielkie estetyczne pawilony ATM. Powinny one sukcesywnie zastępować dotychczasowe rozwiązania, takie jak toalety przenośne typu toi-toi. Poprawi to zarówno standard usług publicznych dla mieszkańców Warszawy (wygodę i higienę korzystania z wc), jak również jakość przestrzeni publicznej warszawskich parków, co szczególnie ważne na terenach zabytkowych, objętych różnymi formami ochrony konserwatorskiej, takich jak Stara Ochota, Rakowiec i Stary Żoliborz.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Budowa toalet – 1 200 000 zł

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej – 23 000 zł

Koszty rocznego utrzymania toalet – 68 712 zł

Koszty wykonania oznaczeń BO – 2 100 zł

Sumarycznie - 1 293 812 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 4 950 000
1 293 812,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • fot. ATM ZZW Mysliwiecka 2017.jpg