Zarząd Zieleni - zmiany z 2020-06-20 18:06:26
Powrót do projektu

Toalety automatyczne w warszawskich parkach

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
* Ochota:

– park Szczęśliwicki* Żoliborz:

– Park ŻeromskiegoInne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Park Szczęśliwicki - okolice ul. Drawskiej;

Park Żeromskiego - wymiana istniejącej toalety w rejonie ul. Mierosławskiego

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada instalację 2 automatycznych toalet miejskich (ATM) jednostanowiskowych na terenie 2 warszawskich parków: Parku Szczęśliwickiego położonego w dzielnicy Ochota oraz Parku Żeromskiego położonego w dzielnicy Żoliborz. Jest to wspólna inicjatywa dwóch organizacji lokalnych: Stowarzyszenia Ochocianie i Stowarzyszenia Żoliborzan.
Opis projektu:
Wybrane lokalizacje są miejscami wypoczynku, spacerów i zabawy popularnymi wśród warszawiaków w każdym wieku – od dzieci spędzających czas na placach zabaw, przez osoby w średnim wieku, aż po seniorów. Obecnie miejsca te są albo całkowicie pozbawione ogólnodostępnych toalet publicznych, albo też wyposażone w nieestetyczne i niehigieniczne toalety przenośne typu toi-toi. Zniechęca to lub uniemożliwia korzystanie z wc, co jest uciążliwe zarówno dla dzieci i ich rodziców, jak też dla osób dorosłych i starszych.Tymczasem od 3 lat stolica dysponuje nowoczesnymi estetycznymi ATM, których działa w mieście już kilkadziesiąt. Projekt zestandaryzowanej ATM został opracowany przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy i jest wdrażany od wiosny 2017 roku.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Postulat ogólnodostępnej toalety publicznej na terenach zieleni, zapewniającej odpowiednie do dzisiejszych oczekiwań warunki korzystania z wc, należy do najczęściej podnoszonych przez warszawiaków w odniesieniu do stołecznych parków i skwerów. Dobrą odpowiedzią na tę potrzebę są niewielkie estetyczne pawilony ATM. Powinny one sukcesywnie zastępować dotychczasowe rozwiązania, takie jak toalety przenośne typu toi-toi. Poprawi to zarówno standard usług publicznych dla mieszkańców Warszawy (wygodę i higienę korzystania z wc), jak również jakość przestrzeni publicznej warszawskich parków, co szczególnie ważne na terenach zabytkowych, objętych różnymi formami ochrony konserwatorskiej, takich jak Stara Ochota, Rakowiec i Stary Żoliborz.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Budowa toalet – 1 200 000 zł

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej – 23 000 zł

Koszty rocznego utrzymania toalet – 68 712 zł

Koszty wykonania oznaczeń BO – 2 100 zł

Sumarycznie - 1 293 812 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 293 812,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • fot. ATM ZZW Mysliwiecka 2017.jpg