Autor projektu - zmiany z 2016-03-11 15:31:12
Powrót do projektu

Kreatywna świetlica

status:


Dodatkowe zajęcia w świetlicach w szkołach podstawowych Targówka Mieszkaniowego. Obszar 3

Szkoły 114 i 28

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.047873497009
szerokość geograficzna: 52.273901980411

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Świetlice w Szkołach Podstawowych Targówka Mieszkaniowego Obszar 3

Istotne informacje o lokalizacji

Dzieci zainteresowane mieszkające na ternie dzielnicy.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Dzieci mieszkające w naszej dzielnicy, zapisane na zajęcia. Powinny być utworzone stałe grupy bez rotacji dzieci. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń, będzie lista rezerwowa, w przypadku absencji na 3 kolejnych zajęciach bez usprawiedliwienia następuje wykreślenie z listy. Wiek uczestników od "zerówkowego" starszych grup przedszkolnych ( z wyjątkiem nauki gry na gitarze i szycia). Dzieci powinny umieć posługiwać się nożyczkami, klejem, być samodzielne.


Pełny opis projektu

Zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności (współpracę w grupie, poczucie estetyki) dzieci. Skierowany do wszystkich dzieci mieszkających w naszej dzielnicy.

1. Lekcje rysunku

2. Nauka gry na gitarze grupa początkująca i średnio zaawansowana

3. Origami

4. Origami modułowe

5. Zajęcia muzyczne

6. Zajęcia z modelowania balonów

7. Taneczne

8. Zajęcia "robótki ręczne"- szydełkowanie, szycie itp

9. Młody naukowiec

10 . Zajęcia sportowo- rekreacyjne. 11 angielski przez zabawęNauka gry na gitarze grupa zaawansowana

11 Angielski przez zabawę.

12 Zajęcia sportowe.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci. Wzbogacenie oferty zajęć i umilenie czasu spędzonego w świetlicy, walka ze stereotypem świetlicy "przechowalni" Zajęcia jak w projekcie są już w ofercie naszej świetlicy jednak nadal ogromna ilość dzieci oczekuje na możliwość udziału w nich i rozwijania swoich pasji i zainteresowańprowadzonych na Targówku Mieszkaniowym bez konieczności dowozu dzieci do DK Świt, Zacisze czy w inne części miasta.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych1. Lekcje rysunku- 2 grupy po 1 h w tygodniu x 80 h- koszt brutto 13600 w tym wynagrodzenie prowadzącego 5600, pozostała kwota jest przeznaczona na zakup materiałów 2. Nauka gry na gitarze 2 grupy po 1 h w tygodniu x 80h - koszt 1 h 80 zł- 6400 brutto wynagrodzenie prowadzącego. 3. Origami 2 grupy po 1 h w tygodniu x 80 h- koszt brutto 13600 w tym wynagrodzenie prowadzącego 5600, pozostała kwota jest przeznaczona na zakup materiałów 4. Origami modułowe - 2 grupy po 1 h w tygodniu x 80 h- koszt brutto 13600 w tym wynagrodzenie prowadzącego 5600 5. Zajęcia muzyczne- 2 grupy po 1 h w tygodniu x 80h - koszt 1 h 80 zł- 6400 brutto wynagrodzenie prowadzącego 6. Zajęcia z modelowania balonów- 2 grupy po 1 h w tygodniu x 80 h- koszt brutto 13600 w tym wynagrodzenie prowadzącego 5600, pozostała kwota jest przeznaczona na zakup materiałów 7. Taneczne- 2 grupy po 1 h w tygodniu x 80h - koszt 1 h 80 zł- 6400 brutto wynagrodzenie prowadzącego 8. Zajęcia "robótki ręczne"- szydełkowanie, szycie itp- 2 grupy po 1 h w tygodniu x 80 h- koszt brutto 13600 w tym wynagrodzenie prowadzącego 5600,pozostała kwota jest przeznaczona na zakup materiałów 9. Młody naukowiec 2 grupy po 1 h w tygodniu x 80h = brutto 13600 w tym wynagrodzenie prowadzącego 5600, pozostała kwota jest przeznaczona na zakup materiałów 10. Rekreacja sportowa- 2 grupy po 1 h tygodniowo x 80h= brutto 13600 w tym 5600 wynagrodzenie prowadzącego.pozostała kwota jest przeznaczona na zakup sprzętu sportowego. 11. Nauka jęz angielskiego przez zabawę 2 grupy po 1 h w tygodniu = 80 h x 70 zł brutto= 5600 wynagrodzenie prowadzącego. Koszt dla jednej szkoły 100800. Biorąc pod uwagę, że na Targówku Mieszkaniowym są 2 szkoły podstawowe ze świetlicami całkowity koszt 224000

rodzaj zajęć ilość godzin KOSZT GODZINY WYNAGRODZENIE PROWADZĄCEGO koszt materiałów KOSZT OGÓLNY

RYSUNEK 70 80 5600 3000 8600

gitara zaawansowana 70 80 5600 4500 9600

gitara początkująca 70 80 5600 4500 9600

origami 70 80 5600 5000 10600

origami modułowe 70 80 5600 5000 10600

zajęcia muzyczne 70 80 5600 2000 7600

modelowanie balonów 70 80 5600 2000 7600

robótki ręczne 70 80 5600 2000 7600

taneczne 70 80 5600 1000 6600

młody naukowiec 70 80 5600 7000 12600

gimnastyka/ zajęcia sportowe 70 80 5600 3000 8600

angielski 70 80 5600 5600

razem 840 960 67200 39000 105200Dla 1 szkoły 105200, koszt 2 szkół 210400


Całkowity koszt projektu: 210 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki