Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2016-03-17 15:12:06
Powrót do projektu

Kreatywna świetlica (w soboty)

status:


Dodatkowe zajęcia w świetlicach w szkołach podstawowych Targówka Mieszkaniowego. Obszar 3

Szkoły 114 i 28

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.047873497009
szerokość geograficzna: 52.273901980411

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Świetlice w Szkołach Podstawowych Targówka Mieszkaniowego Obszar 3

Istotne informacje o lokalizacji

Dzieci zainteresowane mieszkające na ternie dzielnicy.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Dzieci mieszkające w naszej dzielnicy, zapisane na zajęcia. Powinny być utworzone stałe grupy bez rotacji dzieci. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń, będzie lista rezerwowa, w przypadku absencji na 3 kolejnych zajęciach bez usprawiedliwienia następuje wykreślenie z listy. Wiek uczestników od "zerówkowego" starszych grup przedszkolnych ( z wyjątkiem nauki gry na gitarze i szycia). Dzieci powinny umieć posługiwać się nożyczkami, klejem, być samodzielne. Rodzice pozostawiają dzieci na terenie szkoły i wracają po zakończeniu zajęć.


Pełny opis projektu

Zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności (współpracę w grupie, poczucie estetyki) dzieci. Skierowany do wszystkich dzieci mieszkających w naszej dzielnicy. Optymalnie byłoby gdyby cały projekt był realizowany w soboty od 9 do 14- wówczas równolegle w wolnych wówczas salach lekcyjnych prowadzone byłyby zajęcia, rodzice przyprowadziliby zapisane dzieci do szkoły, która zapewnia w tym czasie opiekę świetlicową umożliwiając spokojne zrobienie zakupów, posprzątanie czy wypełnienie innych obowiązków. W tym celu trzeba uwzględnić zatrudnienie dodatkowo 4 wychowawców świetlicy, którzy w tym czasie opiekowali by się dziećmi, które są zapisane na zajęcia i albo czekają na swoje lub już są po zajęciach a czekają na odbiór przez rodziców. Funkcjonowanie przez 5 h w soboty ułatwi rodzicom organizację dnia. W takim systemie w soboty do świetlicy mogłoby uczęszczać od 130 do 150 dzieci. Zakładam, że tylko dzieci zapisane na zajęcia mają prawo korzystać w soboty ze świetlicy w godzinach 9-14:00

1. Lekcje rysunku

2. Nauka gry na gitarze grupa początkująca

3. Origami

4. Origami modułowe

5. Zajęcia muzyczne

6. Zajęcia z modelowania balonów

7. Taneczne

8. Zajęcia "robótki ręczne"- szydełkowanie, szycie itp

9. Młody naukowiec

10 Nauka gry na gitarze grupa zaawansowana

11 Angielski przez zabawę.

12 Zajęcia sportowe.Wyposażenie zakupione do prowadzenia zajęć- jak pozostałe materiały plastyczne, instrumenty stają się wyposażeniem szkoły (świetlicy) w której były prowadzone zajęcia. Szkoła też odpowiada za ich przechowywanie w trakcie trwania projektu. Po zakończeniu projektu zakupione materiały można wykorzystać do zajęć prowadzonych w szkole (świetlicy).

Osoby prowadzące zajęcia powinny posiadać wykształcenie pedagogiczne. Npnp. nauczyciel przyrody prowadzi zajęcia "młody naukowiec" , nauczyciel muzyki, wychowawca świetlicy z uprawnieniami- naukę gry na gitarze. Mieć doświadczenie w pracy dziećmi. Grupy powinny liczyć ok 5-10 osób (gitara, szycie, balony, origami) z wyjątkiem sportowych i tanecznych gdzie mogą być bardziej liczne grupy- o ich liczebności decyduje osoba prowadząca zajęcia.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci. Wzbogacenie oferty zajęć prowadzonych na Targówku Mieszkaniowym bez konieczności dowozu dzieci do DK Świt, Zacisze czy w inne części miasta. Rodzicie pozostawiający dzieci w sobotnie przedpołudnie w świetlicy mogą spokojnie zając się obowiązkami domowymi a po ich wypełnieniu odebrać dzieci po zakończonych zajęciach. Dostosowanie się do potrzeb rodziców, często pracujących w soboty, zapewnienie opieki i ciekawych zajęć w dzień wolny od zajęć lekcyjnych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

rodzaj zajęć ilość godzin KOSZT GODZINY WYNAGRODZENIE PROWADZĄCEGO koszt materiałów KOSZT OGÓLNY

RYSUNEK 70 80 5600 3000 8600

gitara zaawansowana 70 80 5600 4500 9600

gitara początkująca 70 80 5600 4500 9600

origami 70 80 5600 5000 10600

origami modułowe 70 80 5600 5000 10600

zajęcia muzyczne 70 80 5600 2000 7600

modelowanie balonów 70 80 5600 2000 7600

robótki ręczne 70 80 5600 2000 7600

taneczne 70 80 5600 1000 6600

młody naukowiec 70 80 5600 7000 12600

gimnastyka/ zajęcia sportowe 70 80 5600 3000 8600

angielski 70 80 5600 5600

razem 840 960 67200 39000 105200

4 wychowawców świetlicy ( 1 może opiekować się ok 25 dzieci) 5h w soboty po 35 zł 6125 zł- 1 wychowawca

6125 x 4= 24 500Dla 1 szkoły 105200129700, koszt 2 szkół 210400259400


Całkowity koszt projektu: 210 259 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki