Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2020-05-19 10:45:23
Powrót do projektu

Senior na Ursynowie – bezpłatne zajęcia dla seniorów w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
MAL Kajakowa 12b
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Miejsce Aktywności Lokalnej w Dzielnicowym Ośrodku Kultury, Ursynów, ul. Kajakowa 12B

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Senior na Ursynowie – bezpłatne zajęcia dla seniorów w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów
Opis projektu:
Projekt składa się z kilku mniejszych pomysłów, które razem tworzą wyjątkową ofertę skierowaną dla ursynowskich seniorów.

- angielski dla seniora - to 2 cykle po 12 zajęć (łącznie 24 zajęcia), podczas których seniorzy poznają język angielski od podstaw, seniorzy otrzymają w ramach zajęć potrzebne materiały dydaktyczne,

- obsługa komputera i smartfona - to 2 cykle po 12 zajęć (łącznie 24 zajęcia), podczas których seniorzy uczą się podstaw obsługi komputera i obsługi smartfona,

- gimnastyka kręgosłupa dla seniora - to 2 cykle po 12 zajęć (łącznie 24 zajęcia), podczas których seniorzy ćwiczą pod okiem instruktora w miarę swoich możliwości,

- szafa dla seniora - to 2 cykle po 12 zajęć (łącznie 24 zajęcia), podczas których seniorzy dowiadują się jak się ubierać, malować oraz jak być trendy,

- joga dla seniorów - to 2 cykle po 12 zajęć (łącznie 24 zajęcia), podczas których seniorzy ćwiczą wspólnie jogę.Każde z powyższych zajęć będzie trwało 60 minut.

Grupy na poszczególne zajęcia będą liczyły po 15 osób.

Projekt będzie reklamowany poprzez plakaty i ulotki umieszczone w: MAL Kajakowa 12 B, Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Bibliotekach m.st. Warszawy i innych instytucjach zlokalizowanych na Ursynowie. Plakaty i ulotki zostaną opatrzone odpowiednimi logotypami wymaganymi przez m.st. Warszawa.

Zapisy rozpoczną się na minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć i będą prowadzone poprzez odpowiedni formularz dostępny online oraz w wersji papierowej (na miejscu w MAL-u). O zapisie zadecyduje kolejność zgłoszenia uczestnika. Jeżeli zapisana osoba będzie nieobecna na 2 kolejnych zajęciach, zostanie skreślona z listy, a na jej miejsce wejdzie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

Zajęcia odbędą się w dwóch cyklach wiosennym kwiecień - czerwiec oraz jesiennym wrzesień - listopad, i na każdy z nich przeprowadzona zostanie oddzielna rekrutacja.

Wskazane w projekcie zajęcia będą odbywały się w Miejscu Aktywności Lokalnej na ul. Kajakowej 12b.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Seniorzy na Ursynowie to bardzo liczna grupa mieszkańców, która wciąż się powiększa.

Zorganizowanie przedstawionych przeze mnie zajęć, pozwoli seniorom na aktywne spędzenie wolnego czasu, rozwinie umiejętności, zaktywizuje seniorów, pozwoli zintegrować się z innymi seniorami.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
- język angielski dla seniora – wynagrodzenie lektora: 2 kursy (w tym przynajmniej jeden na poziomie średniozaawansowanym) x 12 godz. x 200 zł brutto/h = 4 800 zł

- obsługa komputera i smartfona – wynagrodzenie instruktora: 2 kursy x 12 godz. x 150 zł brutto/h = 3 600 zł

- gimnastyka kręgosłupa dla seniora – wynagrodzenie fizjoterapeuty z uprawnieniami: 2 kursy x 12 godz. x 300 zł brutto/h = 7 200 zł

- szafa dla seniora – wynagrodzenie stylisty: 2 kursy x 11 godz. x 300 zł brutto/h = 6 600 zł

- szafa dla seniora (spotkanie z wizażystą, pojedyncze zajęcia w każdej z dwóch edycji) - wynagrodzenie wizażysty: 2 kursy x 1 godz. x 350 zł brutto/h = 700 zł

- joga dla seniorów - wynagrodzenie instruktora jogi: 2 kursy x 12 godz. x 250 zł brutto/h = 6 000 zł

- zakup podręczników i przygotowanie pakietów materiałów dydaktycznych na zajęcia nauki języka angielskiego dla 30 uczestników (+ 5 zestawów rezerwowych w przypadku rezygnacji podczas trwania kursu i zapisie nowego uczestnika z listy rezerwowej) 35 x 120 zł = 4 200 zł

- opracowanie projektu graficznego i wydruk materiałów promocyjnych (plakaty 100 szt. oraz ulotki 500 szt.): 2 000 zł

- bieżące prowadzenie księgowości projektu: 6 m-cy x 600 zł brutto = 3 600 zł

- koordynacja projektu (w tym: działania marketingowe w mediach społecznościowych, kolportaż plakatów i ulotek w lokalnym środowisku; rekrutacja uczestników projektu; bieżący nadzór nad wykonawcami projektu i kontakt z uczestnikami; prowadzenie biura projektu; sporządzenie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej oraz sprawozdania z realizacji projektu): 6 m-cy x 1200 zł brutto = 7 200 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
45 900,00 zł

Dokumenty

Załączniki