Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2020-06-22 20:21:27
Powrót do projektu

Realizacja zielonej Modlińskiej

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Modlińska (strona wschodnia) na odcinku Jana Kowalczyka - Toruńska.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dzielnica Białołęka i Praga-Północ.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Nasadzenia drzew, krzewów, wprowadzenie pnącz, ustawienie ławek, wytyczenie dróg pieszych, uporządkowanie terenu zgodnie z koncepcją aranżacji zieleni wzdłuż ulicy Modlińskiej.
Opis projektu:
Nasadzenia drzew, krzewów, wprowadzenie pnącz, ustawienie ławek, wytyczenie dróg pieszych, uporządkowanie terenu zgodnie z koncepcją aranżacji zieleni wzdłuż ulicy Modlińskiej pomiędzy ulicą Jana Kowalczyka a Toruńską.~160 drzew obwód pnia 14-16 x (1 300 zł) = 208 000 zł

~1600 metrów kwadratowych krzewów x (65 zł) = 104 000 zł

~16 ławek x (2 700 zł) = 43 200 zł

~270 metrów kwadratowych dróg pieszych x (250 zł) = 67 500 zł

Razem ~422 700 zł
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Dla ulicy Modlińskiej powstała koncepcja aranżacji zieleni, która pokazała jak wzdłuż tej ulicy można uzupełnić istniejącą zieleń dosadzając drzewa oraz krzewy, urządzając trawniki, wprowadzając pnącza wraz z ustawieniem ławek, wykonaniem dróg pieszych. Realizacja koncepcji poprawi jakość terenów zielonych wzdłuż tej ulicy oraz poprawi ich dostępność dla mieszkańców.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
~160 drzew obwód pnia 14-16 x (1 300 zł) = 208 000 zł

~1600 metrów kwadratowych krzewów x (65 zł) = 104 000 zł

~16 ławek x (2 700 zł) = 43 200 zł

~270 metrów kwadratowych dróg pieszych x (250 zł) = 67 500 zł

Razem ~422 700 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
422 700,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • lokalizacja_1.pdf
  • lokalizacja_2.pdf.pdf