Zarząd Zieleni - zmiany z 2020-06-24 09:27:41
Powrót do projektu

Realizacja zielonej Modlińskiej

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Modlińska (strona wschodnia) na odcinku Jana Kowalczyka - Toruńska. do ronda przy Auchan na wysokości ul. Modlińskiej 8
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dzielnica Białołęka i Praga-Północ.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Nasadzenia drzew , i krzewów, wprowadzenie pnącz, ustawienie ławek, wytyczenie dróg pieszychrealizacja chodnika, uporządkowanie terenu zgodnie z koncepcją aranżacji zieleni wzdłuż ulicy Modlińskiej.
Opis projektu:
Nasadzenia drzew, krzewów, wprowadzenie pnącz, ustawienie ławek, wytyczenie dróg pieszych, uporządkowanie drzew w ilości 126 szt. (z możliwości zamiany drzew na krzewy wg przelicznika 1 drzewo = 10 m2 krzewów).

Nasadzenia 800 m2 krzewów.

Ustawienie 7 szt. ławek

Wykonanie ok. 100 m2 chodnikaUporządkowanie terenu zgodnie z koncepcją aranżacji zieleni wzdłuż ulicy Modlińskiej pomiędzy ulicą Jana Kowalczyka a Toruńską. ~160 drzew obwód pnia 14-16 x (1 300 zł) = 208 000 zł ~1600 metrów kwadratowych krzewów x (65 zł) = 104 000 zł ~16 ławek x (2 700 zł) = 43 200 zł ~270 metrów kwadratowych dróg pieszych x (250 zł) = 67 500 zł Razem ~422 700 zł do ronda przy Auchan na wysokości ul. Modlińskiej 8.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Dla ulicy Modlińskiej powstała koncepcja aranżacji zieleni (Zielona Modlińska), która pokazała jak wzdłuż tej ulicy można uzupełnić istniejącą zieleń dosadzając drzewa oraz krzewy, urządzając trawniki, wprowadzając pnącza wraz z ustawieniem ławek, wykonaniem dróg pieszychustawić ławki i dobudować drógi piesze. Realizacja koncepcji poprawi jakość terenów zielonych wzdłuż tej ulicy oraz poprawi ich dostępność dla mieszkańcówdostępność terenów dla mieszkańców oraz pozytywnie wpłynie na jakość terenów zieleni.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu: ~160 drzew
Posadzenie drzewa (obwód pnia 14-16 x (1 300 zł) = 208 000 zł ~1600 metrów kwadratowych krzewów x (65 zł) = 104 000 zł ~16 ławek x (2 700 zł) = 43 200 zł ~270 metrów kwadratowych dróg pieszych x (250 zł) = 67 500 zł Razem ~422 700 16-18 cm) wraz z roczną pielęgnacją - 1 400 zł/szt.

Posadzenie krzewów wraz z roczną pielęgnacją - 150 zł/m2

Koszt zakupu i montażu 1 szt. ławki - 3 000 zł

Koszt budowy chodnika - 400 zł/m2

Koszt projektu technicznego - 10% wartości projektu

Zakup, dostawa i eksploatacja koszy betonowych z metalowym deklem płaskim (zgodne z projektem przekazanym przez Wydział Kształtowania Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego) o pojemności 55 litrów - 6 700 zł/szt.Koszt wg projektu:

Posadzenie drzew: 66 szt. x 1400 zł (drzewa o obwodzie 16-18cm) = 92 400 zł

Posadzenie drzew: 60 szt. x 1600 zł (drzewa o obwodzie 18-20cm) = 96 000 zł

Posadzenie krzewów: 800 m2 x 150 zł = 120 000 zł

Zakup i ustawienie 7 szt. ławek = 7 szt. x 3 000 zł = 21 000 zł

Projekt techniczny i budowa chodnika = 4 000 zł (projekt techn.) + (50 m długości chodnika x 2 m szerokości x 400 zł/m2 = 4 000 zł + 40 000 zł = 44 000 zł

Zakup, dostawa i eksploatacja 7 koszy betonowych z metalowym deklem płaskim = 7 szt. x 6 700 zł = 46 900 zł

Łącznie: 420 300

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 422 700
420 300,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • lokalizacja_1.pdf
  • lokalizacja_2.pdf