Zarząd Zieleni - zmiany z 2020-06-24 09:51:02
Powrót do projektu

Realizacja zielonej Modlińskiej

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Modlińska (strona wschodnia) na odcinku Jana Kowalczyka do ronda przy Auchan na wysokości ul. Modlińskiej 8
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dzielnica Białołęka

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Nasadzenia drzew i krzewów, ustawienie ławek, realizacja chodnika, uporządkowanie terenu zgodnie z koncepcją aranżacji zieleni wzdłuż ulicy Modlińskiej.
Opis projektu:
Nasadzenia drzew w ilości 126 szt. (z możliwości zamiany drzew na krzewy wg przelicznika 1 drzewo = 10 m2 krzewów).

Nasadzenia 800 m2 krzewów.

Ustawienie 7 szt. ławek

Wykonanie ok. 100 m2 chodnikaUporządkowanie terenu zgodnie z koncepcją aranżacji zieleni wzdłuż ulicy Modlińskiej pomiędzy ulicą Jana Kowalczyka do ronda przy Auchan na wysokości ul. Modlińskiej 8.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Dla ulicy Modlińskiej powstała koncepcja aranżacji zieleni (Zielona Modlińska), która pokazała jak można uzupełnić istniejącą zieleń dosadzając drzewa oraz krzewy, ustawić ławki i dobudować drógi piesze. Realizacja koncepcji poprawi dostępność terenów dla mieszkańców oraz pozytywnie wpłynie na jakość terenów zieleni.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Posadzenie drzewa (obwód pnia 16-18 cm) wraz z roczną pielęgnacją - 1 400 zł/szt.

Posadzenie krzewów wraz z roczną pielęgnacją - 150 zł/m2

Koszt zakupu i montażu 1 szt. ławki - 3 000 zł

Koszt budowy chodnika - 400 zł/m2

Koszt projektu technicznego - 10% wartości projektu

Zakup, dostawa i eksploatacja koszy betonowych z metalowym deklem płaskim (zgodne z projektem przekazanym przez Wydział Kształtowania Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego) o pojemności 55 litrów - 6 700 zł/szt.Koszt wg projektu:

Posadzenie drzew: 66 szt. x 1400 zł (drzewa o obwodzie 16-18cm) = 92 400 zł

Posadzenie drzew: 60 szt. x 1600 zł (drzewa o obwodzie 18-20cm) = 96 000 zł

Posadzenie krzewów: 800 m2 x 150 zł = 120 000 zł

Zakup i ustawienie 7 szt. ławek = 7 szt. x 3 000 zł = 21 000 zł

Projekt techniczny i budowa chodnika = 4 000 zł (projekt techn.) + (50 m długości chodnika x 2 m szerokości x 400 zł/m2 = 4 000 zł + 40 000 zł = 44 000 zł

Zakup, dostawa i eksploatacja 7 koszy betonowych z metalowym deklem płaskim = 7 szt. x 6 700 zł = 46 900 zł

Łącznie: 420 300 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
420 300,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • lokalizacja_1.pdf
  • lokalizacja_2.pdf