Zarząd Zieleni - zmiany z 2020-07-28 12:27:44
Powrót do projektu

Realizacja zielonej Modlińskiej

Drzewa i krzewy na Modlińskiej oraz Jagiellońskiej

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Modlińska (strona wschodnia) na odcinku Jana Kowalczyka do ronda przy Auchan na wysokości ul. Modlińskiej 8 oraz ul. Jagiellońska od Trasy Toruńskiej do Ronda Starzyńskiego.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dzielnica Białołęka

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Nasadzenia drzew i krzewów, ustawienie ławek, realizacja chodnika, uporządkowanie terenu zgodnie z koncepcją aranżacji zieleni wzdłuż ulicy Modlińskiej. Posadzenie drzew przy ul. Jagiellońskiej na odcinku od Trasy Toruńskiej do Ronda Starzyńskiego.
Opis projektu:
Nasadzenia drzew w ilości 126 136 szt. (z możliwości możliwością zamiany drzew na krzewy wg przelicznika 1 drzewo = 10 m2 krzewów).

Nasadzenia 800 m2 krzewów.

Ustawienie 7 szt. ławek

Ustawienie 7 szt. koszy na śmieci

Wykonanie ok. 100 m2 chodnika

Uporządkowanie terenu zgodnie z koncepcją aranżacji zieleni wzdłuż ulicy Modlińskiej pomiędzy ulicą Jana Kowalczyka do ronda przy Auchan na wysokości ul. Modlińskiej 8. Posadzenie drzew przy ul. Jagiellońskiej.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Dla ulicy Modlińskiej powstała koncepcja aranżacji zieleni (Zielona Modlińska), która pokazała jak można uzupełnić istniejącą zieleń dosadzając drzewa oraz krzewy, ustawić ławki i dobudować drógi drogi piesze. Realizacja koncepcji poprawi dostępność terenów dla mieszkańców oraz pozytywnie wpłynie na jakość terenów zieleni. Dodatkowo zostaną posadzone drzewa wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odcinku od Trasy Toruńskiej do Ronda Starzyńskiego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Posadzenie drzewa (obwód pnia 16-18 cm) wraz z roczną pielęgnacją - 1 400 zł/szt.

Posadzenie krzewów wraz z roczną pielęgnacją - 150 zł/m2

Koszt zakupu i montażu 1 szt. ławki - 3 000 zł

Koszt budowy chodnika - 400 zł/m2

Koszt projektu technicznego - 10% wartości projektu

Zakup, dostawa i eksploatacja koszy betonowych z metalowym deklem płaskim (zgodne z projektem przekazanym przez Wydział Kształtowania Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego) o pojemności 55 litrów - 6 700 zł/szt.Koszt wg projektu:

Posadzenie drzew: 66 76 szt. x 1400 zł (drzewa o obwodzie 16-18cm) = 92 106 400 zł

Posadzenie drzew: 60 szt. x 1600 zł (drzewa o obwodzie 18-20cm) = 96 000 zł

Posadzenie krzewów: 800 m2 x 150 zł = 120 000 zł

Zakup i ustawienie 7 szt. ławek = 7 szt. x 3 000 zł = 21 000 zł

Projekt techniczny i budowa chodnika = 4 000 zł (projekt techn.) + (50 m długości chodnika x 2 m szerokości x 400 zł/m2 = 4 000 zł + 40 000 zł = 44 000 zł

Zakup, dostawa i eksploatacja 7 koszy betonowych z metalowym deklem płaskim = 7 szt. x 6 700 zł = 46 900 zł

Łącznie: 420 434 300 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 420
434 300,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • lokalizacja_1.pdf
  • lokalizacja_2.pdf