Koordynator w Dzielnicy Rembertów - zmiany z 2020-07-29 11:06:35
Powrót do projektu

English Book Club

status: Trwa ocenaOceniony negatywnie


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Biblioteka Publiczna Dzielnicy Rembertów, ul. Gawędziarzy 8
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Koło dyskusyjne o książkach z Native Speakerem języka angielskiego.
Opis projektu:
W ramach projektu zostanie zorganizowane koło dyskusyjne, podczas którego mieszkańcy będą mieli możliwość dyskusji z Native-Speakerem języka angielskiego. W ramach projektu zostanie zaangażowana osoba, której pierwszym językiem jest angielski. Osoba ta będzie pochodziła np. z Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii lub innego, którego pierwszym językiem jest angielski. Przewiduje się 12 spotkań.

W ramach projektu do Biblioteki Dzielnicy Rembertów zostanie zakupionych co najmniej 12 tytułów książek, po 8 sztuk każdego tytułu, aby kółko dyskusyjne mogło omawiać najnowsze pozycje książkowe, książek czytanych i omawianych w języku angielskim. O ile będzie taka możliwość, zostaną zakupione także, po 1 egzemplarzu książki do każdej z wypożyczalni, wersje w uproszczonym języku tej samej pozycji książkowej, np. Reader level 1, 2 lub 3 o ograniczonej liczbie słów.

Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom swoich kompetencji językowych rozmawiając na wybrany temat, opisujący doświadczenia i emocje związane z przeczytaniem książki. O sposobie prowadzenia dyskusji będzie decydował prowadzący spotkanie.

Liczba uczestników spotkania nie jest limitowana, zaleca się udział do 20 osób w ramach jednego spotkania w celu umożliwienia wypowiedzenia się każdego z uczestników spotkania. Przed każdym spotkaniem bedize zbierana lista chętnych do udziału w spotkaniu w celu zaplanowania czasu i przebiegu dyskusji. Zgłoszenia będą zbierane przez Bibliotekę Publiczną Dzielnicy oraz jej wypożyczalnie.

Czas trwania spotkania to ok 60 minut.Przewidywane koszty:

Prowadzący (12 spotkań) - 1.440 zł

Zakup książek (12 tytułów po 8 sztuk) - 6.720 zł

Zakup wersji uproszczonych książek (12 tytułów po 4 książki) - 1.680 zł
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Rozwój kompetencji językowych mieszkańców. Poszerzenie oferty książkowej Biblioteki Dzielnicy. Umożliwienie mieszkańcom na czytanie pozycji w oryginale w wersjach o rożnym stopniu znajomości języka angielskiego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
9840,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
9 840,00 zł

Dokumenty

Załączniki