Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2020-05-26 14:23:19
Powrót do projektu

Renowacja zieleńca przy ul. Kopernika między ul. Okólnik a Szczyglą

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Zieleniec mieści się wzdłuż ulicy Kopernika, między ulic Okólnik a Szczyglą.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Pas zieleni między ruchliwą ulicą Kopernika a chodnikiem wzdłuż bloku o numerze 8/18 wzdłuż budynku przy ul. Kopernika 8/18, stanowiący własność m.st. Warszawy wymaga pilnej renowacji i pielęgnacji. Poprawa estetyki zieleńca wpłynie korzystnie na wizerunek tego fragmentu Warszawy w oczach licznych turystów, poprawi mikroklimat, a tym samym podniesie standard życie mieszkańców okolicznych domów. Stworzy również korzystne życia dla ptaków. Zakres prac obejmuje:

1. Usunięcie zniszczonych krzewów,

2. Odtworzenie żywopłotu okalającego zieleńce,

3. Renowację trawników,

4. Nasadzenia krzewów i bylin wraz z korowaniem,

5. Spulchnienie ziemi pod drzewami,

6. Dostawienie koszy na śmieci.

Opis projektu:
Pas zieleni wzdłuż budynku przy ul. Kopernika 8/18, stanowiący własność M. St. Warszawy wymaga pilnej renowacji i pielęgnacji. Proponowany zakres prac powinien obejmować:

* usunięcie uschniętych, połamanych, poprzerastanych krzaków (kiedyś bukszpan, obecnie: tawuła)

* nasadzenie szpalerów nowych krzaków wzdłuż wschodniego, zachodniego i północnego brzegu zieleńca

* usunięcie chwastów, dziko rosnących krzewów

* spulchnienie ziemi, podsypanie nowej warstwy ziemi próchniczej, zasianie cieniolubnej odmiany trawy na całej powierzchni zieleńca

* diagnozę stanu drzew, szczególnie kilkudziesięcioletnich lip i ewentualne leczenie chorych egzemplarzy.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Zieleniec znajduje się w reprezentacyjnej części Warszawy, ok. 100 metrów od Nowego Światu. Jest często odwiedzany przez turystów i mieszkańców Warszawy - w najbliższych okolicach mieści się Uniwersytet Muzyczny z bogatą ofertą koncertów, chętnie odwiedzane Muzeum Szopena, Teatr Polski oraz liczne restauracje i kawiarnie. Odnowienie zieleni pomoże chronić spacerowiczów i mieszkańców od hałasu i kurzu ulicznego, a także poprawi warunki życia stołecznych ptaków.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością
 • Ptaki zamieszkujące Warszawę.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Gospodarka zielenią istniejącą (usunięcie zniszczonych krzewów, pielęgnacja istniejącej zieleni, wykonanie nowych nasadzeń żywopłotów, bylin, krzewów, mulczowanie, zabezpieczenie zieleni wygrodzeniami) – 141 500 zł

2. Renowacja trawników (zdjęcie darni, spulchnienie gleby, założenie nowych trawników) – 10 000 zł

3. Dostawienie koszy na śmieci – 8 000 zł

4. Oznakowanie logo BO 2021 – 500 zł

RAZEM: 160 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 130
160 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Zieleniec Kopernika stan obecny_1.jpg
 • Zieleniec Kopernika stan obecny_2.jpg
 • Zieleniec Kopernika stan obecny_3.jpg
 • Zieleniec Kopernika stan obecny_4.jpg
 • Zieleniec Kopernika stan obecny_5.jpg