Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2020-07-21 12:05:39
Powrót do projektu

Modernizacja drogi rowerowej pod wiaduktem ul. Dolina Służewiecka oraz w północnej części Parku im. Romana Kozłowskiego

status: ZgłoszonyDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Teren pod wiaduktem ul. Dolina Służewiecka oraz północny fragment parku im. R. Kozłowskiego
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działki nr 2 i 37 z obrębu nr 1-10-01 – dysponent ZDM,

Działka nr 5/3 z obrębu nr 1-10-01 – dysponent Urząd Dz. UrsynówDane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt modernizacji wskazanej drogi rowerowej polega na wymianie starej nawierzchni wraz z budową chodnika w miejscu przedeptu na północ od Doliny Służewieckiej, co przyczyni się do uporządkowania tego terenu.
Opis projektu:
Projekt zakłada wykonanie modernizacji fragmentu drogi rowerowej (ok. 200 m), biegnącej pod wiaduktem ul. Dolina Służewiecka oraz wymianę nawierzchni na fragmencie w północnej części parku im. R Kozłowskiego, a także budowę chodnika w śladzie istniejącego przedeptu na północ od Doliny Służewieckiej. Zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających m.in. na wymianie nawierzchni drogi rowerowej na wskazanym odcinku, z jej przebudową upraszczającą przebieg, wykonaniu nowego chodnika oraz uporządkowaniem terenu sąsiadującego.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wskazany odcinek drogi rowerowej jest częścią trasy łączącej dzielnice Ursynów i Mokotów. Do powstania przyjaznej i wygodnej trasy rowerowej brakuje przebudowy krótkiego fragmentu pod wiaduktem ul. Dolina Służewiecka.

Kilka lat temu wybudowany został odcinek drogi rowerowej (o nawierzchni asfaltowej) pomiędzy drogą rowerową biegnącą pod wiaduktem ul. Dolina Służewiecka a al. Komisji Edukacji Narodowej.

W ubiegłym roku został wyremontowany odcinek drogi rowerowej biegnącej przez Park im. Romana Kozłowskiego, wykonany przy okazji budowy alei spacerowej.

W bieżącym roku będzie wykonany ciąg pieszo-rowerowy łączący drogę dla rowerów przy Puławskiej z droga dla rowerów w Parku im. Romana Kozłowskiego.

Pomiędzy nimi pozostał krótki, wybudowany na początku wieku, fragment drogi rowerowej, o nawierzchni z kostki brukowej fazowanej, który wymaga przebudowy.Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Budowa chodnika: 135 m x 2 m x 400 zł/m2 = 108 000 zł

Przebudowa/remont drogi dla rowerów: 200 m x 2,5 m x 400 zł/m2 = 200 000 zł

Aktualizacja dokumentacji projektowej: 5 000 zł

Przygotowanie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu: 10 000 zł

Łącznie: 323 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
323 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki