Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła - zmiany z 2016-04-25 12:34:37
Powrót do projektu

Badmintonowa Maszyna Sportowa dla Zespołu Szkół nr 94 ul. Krótka 1 Warszawa Wesoła.

status:


Zakup maszyny sportowej do narzucania lotek do badmintona z wyposażeniem dla Zespołu Szkół nr 94 ul. Krótka 1, przeprowadzenie szkolenia z obsługi maszyny i treningu z jej użyciem dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz trenerów, instruktorów Uczniowskich Klubów Sportowych Dzielnicy Warszawa Wesoła.

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

Zespół Szkół nr 94 Warszawa Wesoła ul. Krótka 1.

Istotne informacje o lokalizacji

Warszawa Wesoła - Zielona. Hala Sportowa przy Zespole Szkół nr 94 ul. Krótka 1.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Użytkownikami zakupionego sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie hali sportowej ZS94 będą:

1. dzieci i młodzież szkolna w ramach zajęć dydaktycznych lekcyjnych i pozalekcyjnych, Akcji Lato w Mieście i Zima w Mieście itp.;

2. wszyscy uczestnicy zajęć sportowych grupowych (Kluby Sportowe, Stowarzyszenia zarejestrowane w Dzielnicy Wesoła);

3. wszyscy zainteresowani indywidualni mieszkańcy.

Zakupiony sprzęt stanowić będzie ogólnodostępny element wyposażenia hali sportowej a jego udostępnianie uwarunkowane winno być wyłącznie kwestiami BHP i odpowiedzialności za powierzony sprzęt w trakcie użytkowania hali sportowej. Maszyna będzie ogólnodostępna dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców we wszystkich grupach wiekowych w godzinach dostępności Hali Sportowej i prowadzonych na niej zajęć sportowych.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zakup maszyny sportowej do wyrzucania lotek badmintonowych mającej stanowić ogólnodostępne wyposażenie Hali Sportowej ZS 94 w Warszawie Wesołej. Przeprowadzenie 2 godzin (w grupach w zależności od ilości uczestników) szkolenia z obsługi maszyny i podstaw zasad treningu dzieci, młodzieży gry w ramach dyscypliny sportowej Badminton dla grupy nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów z Uczniowskich Klubów Sportowych szkół Dzielnicy Wesoła. Szkolenie składać się będzie z bloku tematycznego dotyczącego obsługi sportowych maszyn treningowych do dyscypliny badminton oraz bloku zajęć praktycznych treningu z maszyną i realizowane winno być przez dostawcę maszyny oraz wykwalifikowanego trenera.

Wymagania dotyczące maszyny:

ruchoma głowica regulowana mechanicznie w pionie i poziomie

◦ noga regulowana pilotem podnosząca maszynę do wysokości min. 2 metry

◦ możliwość zaprogramowania określonych punktów na korcie

◦ zaawansowana funkcja random- wyrzucania losowego

◦ sterowana pilotem i z panelu

◦ pojemność: min.140 lotek

◦ prędkość wyrzutu: regulowana min. 35-140 km/h

◦ częstotliwość wyrzutu: regulowana min 4-6 sekund

◦ 3-poziomowa funkcja wyrzutu lewo/prawo do ćwiczeń forhand / backhand lub jednocześnie 2 grup / osób

◦ możliwość treningu: lob, smecz, drive, drop, net kill

◦ zasilana prądem sieciowym lub opcjonalnie akumulatorem

◦ możliwość demontażu na 2 części, może być przewożona samochodem osobowym

◦ 2 piloty (do głowicy i do nogi)

◦ 2 lata gwarancji
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Celem projektu jest podniesienie jakości zajęć wychowania fizycznego realizowanych w szkole oraz szkolenia dyscypliny badminton realizowanego w ZS 94 w trakcie zajęć szkolnych, pozalekcyjnych w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego i zajęć propagujących dyscyplinę oferowanych przez projekty obywatelskie skierowane do dzieci młodzieży i dorosłych amatorów. Poza samym podniesieniem jakości szkolenia zakup maszyny umożliwi rzeczywiste prowadzenie szkolenia dzieci i prowadzenie zajęć przez jednego nauczyciela - trenera dla większej grupy uczestników dzieci, młodzieży (klasa lub grupa ok. 14 - 20 dzieci jednocześnie). Ogólnodostępność zakupionej maszyny sportowej podniesie atrakcyjność oferty sportowej szkoły oraz umożliwi szersze propagowanie idei zdrowego sportowego trybu życia.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup maszyny cena ok. 18 000,00 PLN

Zakup przedłużacza na bębnie (dł. ok. 30-40mb) cena ok. 150,00 PLN

Zakup 2 zestawów Lotek Piórowych 2 x 16 tub po 12 lotek = 2 560,00PLN

Zakup 2 zestawów Lotek Nylonowych (baza korkowa) 2 x 32 tuby po 6 lotek= 3 840,00PLN.

Zakup 1 drabinki 3 stopniowej wysokość do ok. 1 m koszt ok. 150PLN

Koszty wynajęcia Hali w ZS 94 na szkolenie 2 godziny x 110PLN = 220PLN

Koszt przeprowadzenia szkolenia 2 godziny x 100PLN = 200PLNŁącznie 25120,00PLN.


Całkowity koszt projektu: 25 120,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Ewentualnym kosztem w kolejnych latach jest uzupełnienie zapasu lotek które niszczą się podczas użytkowania, zakupu baterii do pilotów oraz serwisu maszyn po okresie gwarancji (2 lata). Wymagana powierzchnia do magazynowania maszyny i zapasu lotek wynosi poniżej 1 metra kwadratowego.


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki