Koordynator w Dzielnicy Rembertów - zmiany z 2020-02-05 14:04:05
Powrót do projektu

Młodzież pisze książki

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Biblioteka Dzielnicy, Domy Kultury "Wygoda" i "Rembertów"
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Instytucje posiadające zaplecze techniczne do prowadzenia warsztatów

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Warsztaty literacko-dziennikarskie dla młodzieży. Efektem pracy będzie wydanie książki z dziełami przygotowanymi przez młodzież w ramach warsztatów.
Opis projektu:
W ramach projektu zostanie przygotowany cykl 20 spotkań z pisarzami (np. Grzegorz Kasdepke, Justyna Drzewiecka), dziennikarzami, redaktorami i edytorami, którzy w swojej codziennej pracy tworzą m.in. współczesne książki, opowiadania, felietony, czasopisma i reportaże. Młodzież zostanie zaznajomiona z warsztatem pracy autora książek, dowie się o kolejności prac nad wydaniem książki i czasopisma. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z różnymi gatunkami literackimi i ich głównymi cechami. Na podstawie zebranych informacji uzyskają niezbędne informacje do samodzielnego napisania utworu. W trakcie pisania utworu będą mieli kontakt z mentorami, którzy będą nadzorowali ich postępy. Każdy uczestnik będzie miał możliwość wyboru gatunku literackiego który chce napisać w ramach wydawanej książki.Efektem pracy warsztatowej będzie wydanie książki. W książce znajdzie się 30 opowiadań/reportaży/rozdziałów itp., każdy pisany przez innego uczestnika warsztatów. Przygotowane przez młodzież teksty zostaną wydane w nakładzie 2000 egzemplarzy (500 egzemplarzy pierwsze wydanie, 1500 egzemplarzy dodruk) i będą służyły m.in. jako materiały promocyjne.

Każdy z uczestników otrzyma na własność po 3 egzemplarzy książki (90 egzemplarzy). Po 5 egzemplarzy zostanie przekazana do Rembertowskich bibliotek szkolnych i wypożyczalni dzielnicowej Biblioteki (łącznie 40 egzemplarzy). Pozostałe książki będą rozdawane m. in. podczas spotkań autorskich w bibliotece, domach kultury i szkołach. Książka zostanie także wydana w wersji elektronicznej. Książka będzie możliwa do pobrania dla każdego ze strony Urzędu Dzielnicy, Biblioteki oraz Domów Kultury. Książka zostanie przygotowana w kilku formatach elektronicznych m.in. EPUB, PRC, MOBI, AZW, AZW3 itp.W warsztatach uczestniczyć będzie 30 osób w 3 grupach po 10 osób lub w 2 grupach po 15 osób, w wieku 13-19 lat. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia będą zbierane przez realizatora zadania lub Wydział Obsługi Mieszkańców Dzielnicy.

Przewidywane koszty:

Prowadzący warsztaty - 5.000 zł

Materiały do pracy warsztatowej - 2.400 zł

Wydanie książki - 6.600 zł

Dodruk - 5.400 zł

Wydanie elektroniczne książki - 1.000 zł
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Zachęcanie młodzieży do pisania rozwija zdolności mieszkańców. W Dzielnicy brakuje dedykowanych warsztatów dla najzdolniejszych literacko uczniów. Wydanie książki pozwoli na rozwój kariery przyszłych pisarzy, dziennikarzy i reporterów. Pozycja bezie także promocją dzielnicy i twórczości jej mieszkańców.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
20 400,00 zł

Dokumenty

Załączniki