Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2020-06-19 14:21:16
Powrót do projektu

Zielona ul. Przeworska i ul. Chrzanowskiego

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Przeworska, ul. Chrzanowskiego
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
obręb: 3-02-11 dz. 22, 23/1,

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada nasadzenie drzew i krzewów przy ul. Przeworskiej i ul. Chrzanowskiego
Opis projektu:
Projekt zakłada stworzenie terenu zielonego w okolicy garaży przy ul. Chrzanowskiego i ul.Przeworskiej. Proponowane jest posadzenie 10 drzew przy ul. Chrzanowskiego na trawnikach między wjazdami do garaży, oraz zmianę trawnika na łąkę kwiatową i zasadzenie krzewów lub roślin pnących przy ścianie garaży od strony ul. Przeworskiej.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Ściany garaży (od strony ul. Przeworskiej) są bardzo zniszczone a trawnik jest zaniedbany. Na trawnikach miedzy garażami nie zostało już ani jedno drzewo. Nasadzenia poprawiłyby estetykę okolicy

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
posadzenie 10 drzew o obwodzie 16-18 cm = 12 000 zł

zasadzenie krzewów i wykonanie łąki kwietnej (wraz z roczną pielęgnacją) = 58 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
70 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • zielona ul. Chrzanowskiego i ul. Przeworska.jpg